icon
En person använder en surfplatta

NEXARO HUB HÄR.
ALLA LYSSNAR PÅ KOMMANDOT.

Mehrere NR 1500 verbunden mit dem Nexaro HUB

PASSAR TILL HÅRDVARAN: DE PERFEKTA, MJUKA EGENSKAPERNA.

Hantera din robot-uppsättning med Nexaro HUB lika intuitivt som den är innovativ. Intelligent schemaläggning, kartläggning som stödjs av AI, en intuitiv uppsättningshantering och omfattande rapportering ger förutsättningar för en effektiv rengöring som långsiktigt kommer att förändra branschen och den professionella städningen av byggnader.
„Om allt digitalt kunde hanteras så här intuitivt så skulle digitaliseringen ha nått mycket längre.”
Dr Henning Hayn, General Manager

SE MITTPUNKTEN FÖR ALLT: NEXARO HUB.

Styr, kontrollera, optimera – och i framtiden ännu mycket mer.

HELT SKALBAR. HELT KONTROLLERBAR.

Oavsett om kontorsutrymmen, hotell eller butiker behöver regelbunden städning: Lägg enkelt till en eller flera byggnader och golvstrukturer i Nexaro HUB för att få ut det mesta möjliga av dina autonoma robotdammsugarenheter. Här får du veta mer om några av de viktigaste funktionerna:

1. SKAPA ANVÄNDARPROFILER

För att det alltid ska vara tydligt vem som är ansvarig för vem eller vad – från företagsledningen till en enskild robotdammsugare.

2. PLANERA RENGÖRINGSUPPGIFTER

Konfigurera scheman, städområden och rengöringslägen – och synkronisera dessa med din städpersonal.

3. STYR RENGÖRINGSUTFÖRANDET

Via en instrumentpanel kan du kontrollera din autonoma robotdammsugares utförandet och optimera prestandan utifrån den tillgängliga informationen.

4. ÖVERVAKA STATUSDATA

Håll koll på statusen för varje enhet i din robot-uppsättning och ta emot fortlöpande information om exakt var varje robotdammsugare befinner sig.

NR 1500 SAMLAR UPP DAMM,
HUB SAMLAR IN INFORMATION.

Varje gång den används för rengöring kontrollerar din robotdammsugare sitt arbetsområde. På så sätt förbättras dess kunskap och prestation. Dessutom överförs all data till Nexaro HUB som tar fram en översiktlig rapport – så att du kan använda din uppsättning optimalt. Eller som vi brukar säga: Maximal effektivitet tack vare transparens.

GOLVEN RENA,
INFORMATIONEN SÄKER.

Informationen som samlas in av varje enskild robotdammsugare och skickas till Nexaro HUB behandlas självfallet som strikt konfidentiellt och i enlighet med de högsta säkerhetsstandarderna. Kunddatabaser sparas helt separat från varandra på servrar som uteslutande är placerade i Tyskland. Vidare säkerställer vi att externa partners och tjänsteleverantörer uppfyller de höga dataskyddsstandarderna i överensstämmelse med GDPR.

VÅR LICENSMODELL: TVÅ ROBOTDAMMSUGARE ÄR EN UPPSÄTTNING.

Det spelar ingen roll hur många NR 1500 som du vill använda: När du skaffar den andra robotdammsugaren kommer du förstå varför Nexaro är framtiden för automatiserad golvrengöring.

Pro.Single-licensen

Optimal för små företag som bara behöver de grundläggande robotdammsugar-funktionerna.


kostnadsfritt


kostnadsfritt

Pro.Multi-licensen

Optimal för medelstora till stora företag som behöver en uppsättning robotdammsugare – inklusive alla tjänster och funktioner.


19,90 € robot/månad


19,90 € robot/månad