icon
En person använder en surfplatta

NEXARO HUB HÄR.
ALLA LYSSNAR PÅ KOMMANDOT.

Mehrere NR 1500 verbunden mit dem Nexaro HUB

PASSAR TILL HÅRDVARAN: DE PERFEKTA, MJUKA EGENSKAPERNA.

Hantera din Cobot-uppsättning lika intuitivt som den är innovativ. Intelligent schemaläggning, kartläggning som stödjs av AI, en intuitiv uppsättningshantering och omfattande rapportering ger förutsättningar för en effektiv rengöring som långsiktigt kommer att förändra branschen och den professionella städningen av byggnader.
„Om allt digitalt kunde hanteras så här intuitivt så skulle digitaliseringen ha nått mycket längre.”
Dr. Henning Hayn, Managing Director Technology & Operations

HELT SKALBAR. HELT KONTROLLERBAR.

Oavsett om kontorsutrymmen, hotell eller butiker behöver regelbunden städning: Lägg enkelt till en eller flera byggnader och golvstrukturer i Nexaro HUB för att få ut det mesta möjliga av dina Cobotar. Här får du veta mer om några av de viktigaste funktionerna:

1. SKAPA ANVÄNDARPROFILER

För att det alltid ska vara tydligt vem som är ansvarig för vem eller vad – från företagsledningen till Cobot.

2. PLANERA RENGÖRINGSUPPGIFTER

Konfigurera scheman, städområden och rengöringslägen – och synkronisera dessa med din städpersonal.

3. STYR RENGÖRINGSUTFÖRANDET

Via en instrumentpanel kan du kontrollera Cobot-utförandet och optimera prestandan utifrån den tillgängliga informationen.

4. ÖVERVAKA STATUSDATA

Behåll överblicken av vilken enhetsstatus som din Cobot har samt kontrollera dess exakta plats närsomhelst.

COBOT SAMLAR UPP DAMM,
HUB SAMLAR IN INFORMATION.

Varje gång den används för rengöring kontrollerar NR 1500 sitt arbetsområde. På så sätt förbättras dess kunskap och prestation. Dessutom överförs all data till Nexaro HUB som tar fram en översiktlig rapport – så att du kan använda dina Cobotar optimalt. Eller som vi brukar säga: Maximal effektivitet tack vare transparens.

GOLVEN RENA,
INFORMATIONEN SÄKER.

Informationen som samlas in av varje enskild Cobot och skickas till Nexaro HUB behandlas självfallet som strikt konfidentiellt och i enlighet med de högsta säkerhetsstandarderna. Kunddatabaser sparas helt separat från varandra på servrar som uteslutande är placerade i Tyskland. Vidare säkerställer vi att externa partners och tjänsteleverantörer uppfyller de höga dataskyddsstandarderna i överensstämmelse med GDPR.

VÅR LICENSMODELL: TVÅ COBOTAR ÄR EN UPPSÄTTNING.

Det spelar ingen roll hur många Cobotar som du vill använda: När du skaffar den andra enheten kommer du förstå varför Nexaro är framtiden för automatiserad golvrengöring.

Pro.Single

Optimal för små företag som bara behöver de grundläggande Cobot-funktionerna.


kostnadsfritt


kostnadsfritt

Pro.Multi

Optimal för medelstora till stora företag som behöver en Cobot-uppsättning – inklusive alla tjänster och funktioner.


med kostnader


med kostnader