icon
<h1>FAQ</h1>

FAQ

Varje innovation väcker frågor.

Här är våra svar på dessa frågor.

Välj vad du vill veta mer om:

Allmänt

Vad betyder Nexaro?

Nexaro är en neologism som återspeglar kärnan i vårt varumärke: Innovation, kundfokus, problemlösning och tillförlitlighet – med våra smarta lösningar kan yrkesverksamma världen över maximera sina resultat var dag.

Vem eller vad är Nexaro?

Nexaro är ett oberoende startup-företag, verksamt både i Tyskland och internationellt, som utvecklar, producerar och marknadsför produkter för en professionell städning – inklusive digitala produkter och tillbehör.

Vilken relation har Nexaro till Vorwerk Professional GmbH?

Nexaro är varumärket som används för alla produkter och det används också för kommunikationen i alla kanaler. Vi har varit verksamma som Nexaro GmbH sedan augusti 2022, men fram till dess hette vårt företag Vorwerk Professional GmbH.

Hur ser relation ut mellan Nexaro och Vorwerk-koncernen?

Som en oberoende start-up är vi ett av många företag inom Vorwerk-koncernen.

Var ligger Nexaro?

Nexaro är baserat i Wuppertal, Tyskland.

Vad är Cobots?

Begreppet cobot är en ordlek som består av en sammansättning av de engelska termerna collaboration och robot. Klassiska robotar förväntas i regel att utföra sina uppgifter på egen hand men Cobots bygger på ett direkt samarbete och en arbetsfördelning mellan människa och maskin.

Vilka kundreferenser har ni?

Eftersom att vi fortfarande befinner oss i utvecklingsfasen kan vi i dagsläget inte ange några referenser. Men en sak är klar: Vi har ett nära samarbete med ledande företag i branschen.

Nexaro NR 1500

Hur stor är Nexaro NR 1500?

I centimeter: 34,3 x 34,3 x 17,5 – vilket motsvarar ungefär sex stapalde pizzakartonger.

Hur mycket väger Cobot?

Cirka 6,8 kg, om de stora dammbehållarna fortfarande är tomma.

Hur snabb är dess kartläggningshastighet?

Max 300 kvadratmeter per timme.

Hur stor är dammbehållaren?

Rymliga 1,4 liter.

Vilka sorts sensorer har Cobot?

Flera olika vilka har mycket olika funktioner: en laseravståndssensor (LDS), en stötfångarsensor, åtta krocksensorer, två magnetfältsensoer, en väggsekvenssensor, inkrementella sensorer, en tröghetsmätningsenhet (IMU) och andra.

Hur långt kan NR 1500 se?

Laseravståndssensorn (LDS) kan läsa av ytor på upp till 5 meters avstånd.

Hur ställer man in Nexaro NR 1500 och hur lång tid tar inställningen?

Inställningen av Nexaro NR 1500 görs via Niexaro HUB och inställningen kan endast utföras av rollprofilerna Admin, Städledare och Chef. Hur lång tid den första installationen tar beror objektet som ska rengöras. Den genomsnittliga hastigheten för att kartlägga ett rengöringsområde är dock cirka 300 kvadratmeter per timme.

Hur lång är den genomsnittliga drifttiden – när måste den t.ex. laddas?

Den maximala batteritiden är 180 minuter. Dock kan externa faktorer så som golvtyp, temperatur eller valt rengöringsläge också påverka tiden.

Hur lång är den genomsnittliga laddningstiden?

På endast 110 minuter går Cobot från 15 % till 80 % uppladdning. Från 15 % till 95 % tar laddningen ca 195 minuter.

Hur länge räcker batteriet innan det behöver bytas ut?

Batterierna är utformade för en lång hållbarhet. I standardförhållanden behåller batterierna 80 % av sin kapacitet efter två års normal användning.

Vad händer vid mindre förändringar i rumsmiljön?

Cobot kartlägger sin miljö under varje rengöringskörning och jämför den med den refererade rengöringskartan. Mindre ändringar upptäcks och beaktas vid navigeringen. No-Go- och rengöringzoner kvarstår och beaktas också. Efter en avslutad rengöringskörning kan kartan som skapats används som referens för en ny rengöringskarta – om användaren så önskar.

Är trösklar och liknande hinder ett problem?

Nej. Cobots områdesegenskaper uppfyller de tillåtna gränsvärdena i en arbetsplatsmiljö enligt den tyska arbetsmiljöförordningen (ArbStV).

Rengör Cobot även inuti byggnaden när säkerhetssystemet är aktiverat?

Rengöringsschemat – inklusive start- och sluttider – kan anpassas av användaren utifrån de individuella krav som ställs i byggnaden.

Hur förhindrar systemet att Cobot faller?

Cobot är utrustad med golvsensorer som i god tid upptäcker kritiska förändringar på ytan.

Vad gör Cobot om arbetet inte är slutfört men batteriet är urladdat?

Det finns en batteristatuskontroll på Cobot. Om batteriet är urladdat återgår enheten automatiskt till sin laddningstation, laddar upp och återupptar rengöringen vid den punkt där den var tvungen att sluta rengöra – ända tills rengöringskörningar är klar eller rengörsluttiden för den schemalagda rengöringskörningen har uppnåtts.

Kan den även köras nattetid?

Ja. Cobot kan arbeta självständigt när som helst, den behöver vare sig övervakning eller belysning för att utföra sin städservice.

Måste Cobot alltid vara ansluten till nätverket?

Nej. Efter att den konfigurerats kan den även användas utan nätverksanslutning. En nätverksanslutning är dock alltid nödvändig om operatören vill se till att cobotens konfiguration uppdateras – till exempel för att uppdatera tidsplaner, ta emot, skapa eller uppdatera rengöringskartor.

Kan samma Cobot rengöra flera våningar?

NR 1500 kan användas på flera olika rengöringsområden, på olika våningsplan samt i olika byggnader. Däremot måste den få hjälp vid förflyttningen eftersom Cobot vare sig kan gå i trappor eller själv tillkalla en hiss. Inte än iallafall. Vidare ska användaren hålla Cobot uppdaterad för att säkerställa att den har tillgång till den senaste information om rengöringszonerna i HUB så att rengöringsscheman och No-Go-zoner efterföljs.

Varför åker Cobot under en kartläggning ibland flera gånger i samma område?

Under kartläggningen så utforskar NR 1500 självständigt sin omgivning med hjälp av en AI-kartläggningalgoritm som utvecklats av Nexaro. För att säkerställa maximal noggrannhet kontrolleras vissa områden ibland två gånger. En anledning kan vara att primärbilden är av dålig kvalitet vilket kan orsakas av miljöförändringar – t.ex. personer som är i rörelse.

Hur många fallsensorer är installerade?

Cobot är utrustad med totalt åtta fallsensorer för att säkerställa att plötsliga ytförändringar – i regel trappsteg – upptäcks i tid.

Kan jag justera rengöringseffekten för Cobot?

Ja, du kan välja mellan rengöringslägena ”Performance“, ”Balanced“ och ”Eco“. Dessutom kan du välja mellan alternativen ”Gentle“ (större avstånd till objekt) och ”Normal” (normalt avstånd till objekt).

Har Cobot även en skurfunktion?

Cobot är utformad som en renodlad dammsugarrobot för att säkerställa maximal flexibilitet på de platser den används. Den har ingen skurfunktion och kan därför användas på hårda golv och heltäckningsmattor.

Vilka ytor kan rengöras med Nexaro NR 1500?

Nexaro NR 1500 kan användas på så väl hårda golv som heltäckningsmattor.

Vad händer om Cobot stöter mot glasdörrar eller glasväggar?

NR 1500 har en laserdistanssensor (LDS) som kan missa att upptäcka glasdörrar eller glasväggar, men NR 1500 har även en stötfångarens sensor som upptäcker genomskinliga objekt och navigerar utifrån dessa.

Was sind mögliche Anwendungsbereiche des Nexaro NR 1500?

Es gibt eine Vielzahl von möglichen Anwendungen für den Nexaro NR 1500, da er sowohl Hartböden als auch Teppichböden reinigt. Er lässt sich beispielsweise mit der Zeitplanfunktion für fünf Nächte pro Woche auf einer 400 Quadratmeter großen Bürofläche vor Schichtbeginn des Reinigungspersonals einsetzen.

Nexaro HUB

Vad är Nexaro HUB?

Nexaro HUB är en programvara som utvecklats av Nexaro – ett intuitivt kontrollcenter där all relevant information finns samlad. Det innebär att du kan hantera hela maskinparken på ett enkelt, heltäckande och tillförlitligt sätt – från den första installationen av en Cobot till rapportering om genomförda rengöringar.

Hur skapar jag ett HUB-företagskonto?

Det skapar du enkelt själv. Följ bara instruktionerna på nexaro.com.

Hur kan anställda i mitt företag få tillgång till HUB?

Under fliken ”användare” kan du lägga till dina använda i Nexaro HUB. Ange bara användarens roll och e-postadressen för att skapa en profil. Personen får sedan ett e-postmeddelande som gör att de kan slutföra registreringen och använda HUB.

Varför behöver jag Nexaro HUB?

Med Nexaro HUB kan du konfigurera dina Cobots och hur du använder dem, kontrollera statusen för hela Cobot-maskinparken, tilldela Cobots till dina anställda – och ge dem all information de behöver för användningen.

Kan jag använda Nexaro HUB på min stationära dator?

Ja. Nexaro HUB är en responsiv webbapplikation som kan nås från valfri webbläsare från vilket dator, smartphone eller surfplatta som helst.

Kan jag använda Nexaro HUB när jag inte är ansluten till Internet?

Du kan endast använda Nexaro HUB om du är ansluten till Internet. På så sätt säkerställer att du får live-data från dina Cobots och alltid är uppdaterad.

Hur många Cobots kan jag ansluta i HUB?

Det finns ingen gräns för antalet Cobots som kan anslutas till ditt konto.

Vilken typ av data visas i rengöringsrapporten?

Med utgång från tid, kund och användningsområde ger rapporten information om rengöringstid, rengöringsområde, start- och sluttid för olika lägen – så att du direkt kan se hur du kan använda dina Cobots ännu smartare.

Vilka användarroller kan jag välja mellan?

Du kan välja mellan fyra roller: Admin, Städpersonal, Städledare och Chef. Alla rollerna har olika rättigheter för att säkerställa att känslig data endast kan visas för behöriga personer. På så sätt blir HUB-lösningen enklare för alla – och den distraherat inte från arbetet.

Får jag att få ett meddelande när en Cobot har slutfört en rengöringskörning?

Kontrollpanelen ger dig den perfekta översikten: Du kan enkelt kontrollera vilka Cobots som för närvarande används och vilka Cobots som är redo för nästa körning.

Behöver jag teknisk support för att skapa den första kartan?

Nej. När Cobot är ansluten anger du själv var Cobot ska användas och klickar sedan på knappen ”Skapa karta”. Cobot utforskar området helt självständigt och skapar en karta. Fast lite hjälp på vägen behöver den dock: Gör de områden som du vill kartlägga tillgängliga. Du kan också använda magnetiska band för att markera trappor och fallkanter – och använda samma metod för att separera områden som du inte vill kartlägga.

Kan jag skapa en rutt för Cobot?

Vår Cobot är utformad för att fungera utan komplicerade installationer. Så snart du startar den – antingen genom en knapptryckning, i Nexaro HUB eller via schemat – så planerar Cobot på egen hand rengöringsrutten.

Är det möjligt att skapa ett rengöringsschema?

Ja. Schemafunktionen gör det möjligt att hantera rengöringen på ett flexibelt sätt. Du kan använda rengöringszoner och definiera olika rengöringslägen för varje zon. Du kan välja vilka zoner som ska rengöras. Dessutom kan du inte bara ställa in starttiden utan även stopptiden om du vill säkerställa att Cobot avslutar arbetet på en viss tid.

Varför behövs en kundfunktion i HUB?

Under fliken ”Kunder” kan du definiera platserna där dina Cobots ska användas för rengöring hos dina kunder. Platsen kan struktureras i fyra nivåer: Kundens namn, byggnadens namn, beteckning på våning och rengöringsområdets namn.

Kan alla med ett HUB användarkonto starta en Cobot via systemet?

Nej. Dina medarbetare som har tillgång till Nexaro HUB kan bara konfigurera och kontrollera den Cobot som tilldelats dem. Så säkerställer vi att endast behöriga personer har tillgång till känsliga uppgifter – med andra ord: Alla användare får exakt den information som de behöver för sitt arbete.

Kan Nexaro komma åt min HUB-kontoinformation?

Datasäkerhet är en viktig fråga och Nexaro erbjuder en lösning som är helt kompatibel med DS-GMO.

Måste jag upprepa hela installationen av Cobot om den går sönder och måste bytas ut?

Nej. Du kan ersätta en Cobot och bibehålla hela konfigurationen.

Vilket syfte har rengöringszonerna?

Du kan ställa in rengöringsläge och rengöringsintervall separat för varje definierad rengöringszon. Rengöringen utförs sedan enligt schemat men kan också utlösas manuellt.

Hur kan jag lägga till en Cobot till mitt kundkonto?

Användaren öppnar fliken Cobot och klickar på fliken ”Cobot” och ”Lägg till Cobot”. Två valmöjligheter erbjuds: ”Lägg till och anslut” eller ”Lagra i lista”. Om Cobot är fysiskt placerad på plats och skall kopplas ihop med HUB så måste alternativet ”Lägg till och anslut” väljas. Efter att en Cobot har länkats till HUB-kontot kan enheten nu läggas till i ett rengöingsområde och användas för rengöring. Väljs alternativet ”Lagra i lista” adderas Cobot till inventarielistan och kan inte användas för rengöring.

Vad betyder de olika statusindikatorerna i Cobot-listan?

Det finns tre statusindikatorer: ”Redo att användas”, ”I drift” och ”Lagrad”. En Cobot är redo att användas om den har länkats till HUB-kontot men ännu inte har tilldelats till ett rengöringsområde. Detta läge indikeras med färgen gul. Den kan nu läggas till i ett rengöringsområde och dess status växlar då till ”I drift”. Den gröna färgen indikerar att Cobot nu kan användas för rengöring. Om alternativet ”Lagra i lista” valts för en Cobot via knappsatsen och adderats till HUB-kontot visas en grå färg samt beteckningen ”Lagrad”. I det här läget kan en Cobot endast användas för rengöring då den är kopplad till HUB via anslutningsknappen och tilldelats ett rengöringsområde.

Hur tar jag bort en Cobot från HUB-kontot?

Om du har administratörsrollen kan du ta bort en cobot. Öppna fliken ”Cobot” och navigera till önskad Cobot. Gå till knappsatsen ”Redigera” och klicka sedan på ”Ta bort”. Cobot tas bort helt från systemet – inklusive all data som t. ex. kartor och scheman.

Hur kan jag se vilken Cobot som används var?

Öppna fliken ”Cobot” och navigera till önskad Cobot. Observera att endast Cobots i läget ”I drift” har tilldelats ett rengöringsområde. Under användningsområdet kan du se var en Cobot används.

Varför kan jag se Cobot i Cobotlistan men varken starta den eller dess tillhörande rengöringsområde?

En Cobot kan endast användas av den personal som den är tilldelad. Öppna fliken ”Cobot” och navigera till önskad Cobot. Här kan du se vem som är ansvarig för denna Cobot. Om du vill ha tillgång till den valda Coboten kontaktar du personerna på listan och ber dem att lista dig som ansvarig personal.

Hur kan jag tilldela en Cobot till mina kunder och mina medarbetare?

Beroende på användarens roll – städpersonal, städledare eller chef – så kan medarbetaren fastställa användarens ansvarsområde: Chefer kan tilldelas kunder och därmed få tillgång till alla Cobots som används av denna kund. Dessutom kan du tilldela städledare och städpersonal till kundens byggnad. Städledare kan tilldelas byggnader och därmed få tillgång de Cobots som används i respektive byggnad. Du kan dessutom du tilldela städledare och städpersonal till denna byggnad. Om du vill lägga till ansvarig personal måste chefen eller städledaren navigera till kundfunktionen och klicka på ”Hantera” under posten ”Ansvariga medarbetare”.

Hur kan jag skapa en rengöringsrapport?

Öppna fliken ”Rapport”. Välj "Skapa rengöringsrapport", en tidsperiod och den kund som du vill skapa rengöringsrapporten för. Du får sedan ett e-postmeddelande inom några minuter.

Hur går jag till väga för att snabbt hitta Cobot i rengöringsområdet om den inte befinner sig vid laddningsstationen?

Navigera till Cobotens rengöringsområde och klicka på knappsatsen ”Spela upp ljud”. Coboten kommer skicka en ljudsignal för att hjälpa dig att snabbt hitta var den befinner sig. Dessutom visas Cobotens senast kända position på kartan under ”Rengöringsresultat”.

Hur kan jag ändra rengöringsområdet för en Cobot?

Navigera till önskat rengöringsområde och ta bort Coboten från det aktuella rengöringsområdet genom att ett klick på de tre punkterna under ”Cobot”. Navigera sedan till det nya rengöringsområdet och lägg till Coboten genom att klicka på ”Tilldela Cobot”.

Hur lägger jag till en ny karta till rengöringsområdet?

Navigera till önskat rengöringsområde. Om en karta redan existerar och du vill utföra en ny kartläggning av totalytan kan du utföra en kartläggning med ett klick på de tre punkterna under ”Karta”.

Hur kan jag använda en karta som skapats under rengöringen som huvudkarta för att definiera zoner?

Navigera till önskat rengöringsområde och välj den önskade kartan under ”Rengöringsresultat”. Med ett klick på ”Välj karta som huvudkarta” överförs den valda rengöringskartan. Kontrollera sedan de zoner som du har skapat och anpassa dessa utifrån den nya kartan.

Hur kan jag se felmeddelanden för en Cobot?

Under fliken ”Cobot” visas felmeddelanden.

Hur kan jag se vem som är ansvarig för en viss Cobot?

Navigera till önskad Cobot under fliken ”Cobot". Under ”Ansvarig personal” visas de ansvariga medarbetarna.

Underhåll och tillbehör

Finns det en lista över förbrukningsmaterial?

De tre viktigaste förbrukningsmaterialen är huvudborste, filter och sidoborste.

Hur ofta måste slitagedelarna bytas ut? Inom t. ex ett år?

Detta beror framför allt på användningsfrekvensen och typen av rengöringsytor. I snitt räknar vi med att filter och huvudborste måste bytas årligen vilket även gäller de fyra sidoborstarna. Valsarna måste uppskattningsvis bytas ut vartannat år och hjulen måste bytas ut var fjärde år.

Hur töms dammbehållaren?

Dammbehållaren kan tömmas på två olika sätt: med ett direkt utsug eller genom att ta ut och tömma behållaren. Se vänligen den detaljerade beskrivningen i användarhandboken– eller kolla på den tillhörande videohandledningen.

Hur ofta måste jag tömma dammbehållaren?

Intervallet för tömning av dammbehållaren beror på olika faktorer så som rengöringsschema, rengöringsområde eller rengöringsobjektet. I en normal kontorsmiljö är en veckotömning av dammbehållaren mer än tillräcklig.

Var kan jag köpa förbrukningsvaror och tillbehör till Nexaro NR 1500?

Förbrukningsvaror och tillbehör kan köpas i webbbutiken, via distributörer och grossister – eller via våra key account-medarbetare.

Kan Nexaro nr 1500 rengöras? Hur ofta? Hur? Kan verktyg och vätskor användas?

Nexaro NR 1500 kan rengöras med vanliga rengöringsmedel som finns tillgängliga i handeln. Rengöring ska utföras enligt beskrivningen i handboken och de angivna rengöringsintervallen skall följas.

Vilka delar kan bytas ut utan hjälp av en tekniker?

Huvudborste, sidoborste, filter, rullar, batterier och hjul kan bytas ut av utbildad personal. Byte av interna komponenter och elektronik (sensorer, kabelsats, PCBs) måste utföras av Nexaros reperationsservice.

Leverans och frakt

Hur lång är leveranstiden?

Det beror på destinationen: Inom Tyskland ca 3–4 dagar, i övriga EU-länder är den längre. Inom utvalda marknader erbjuds också expressleverens. Detaljerad information hittar du här.

Är det möjligt att spåra sändningen?

Det är i regel möjligt att spåra sändningen, men det beror på leverantören. Detaljerad information hittar du här.

Erbjuds expressfrakt?

Ja, för de flesta destinationer – men du måste då räkna med att en extra kostnad tillkommer. Detaljerad information hittar du här.

Reparation, service och garanti

Var vänder jag mig om Nexaro NR 1500 inte fungerar?

För att säkerställa att din reparation hanteras så snabbt och så smidigt som möjligt, kontakta vänligen vår kund- och reparationsservice: +49 202 564 7979 (måndag till fredag från kl 9:00 till 17:00) eller info@nexaro.com.

Vem hjälper mig om en Nexaro NR 1500-del saknas eller är skadad?

I sådana fall kan du kontakta vår kundtjänst på +49 202 564 7979 (måndag till fredag från 9:00 till 17:00). Eller skicka ett e-postmeddelande till info@nexaro.com; vår kund- och reparationsservice hjälper dig gärna.

Hur lång tid tar en reparation?

Det beror på vilken typ av reparation som är nödvändig och vilka delar som ska bytas ut, därför är svårt att besvara frågan. Vi gör vårt bästa för att få igång din NR 1500 så snabbt som möjligt.

Finns det en ersättningsmaskin som kan användas under tiden som Nexaro NR 1500 repareras?

Det finns tyvärr inget allmänt svar på den frågan. Vänd dig vänligen till vår kund- och reparationsservice måndag till fredag mellan 9:00 och 17:00 rörande din fråga: Ring +49 202 564 7979 eller skicka ett e-postmeddelande till info@nexaro.com. Vi hjälper dig gärna!

Var ligger era reparationscenter?

Vi reparerar utrustningen på en central reparationsplats i Tyskland.

Hur kan jag själv kassera batterier, doftpinnar, förpackningsmaterial, använda filter och i förekommande fall en Cobot?

Observera alltid din lokala lagstiftning! I allmänhet kan använda doftpinnar och filter kasseras med restavfallet. Om förpackningen innehåller plastdelar ska du bortskaffa dessa separat från pappers- och kartongdelarna. Lämna in dina tomma batterier till en återvinningsstation för batterier där dessa – precis som Coboten – inte hamnar i hushållsavfallet. Avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter måste samlas in separat och återlämnas till en godkänd återvinning- eller insamlingsplats, t.ex. en kommunal återvinningsstation.

Erbjuds garanti?

Vi erbjuder en lagstadgad garanti på 12 månader.

Kan jag beställa ett ytterligare garantipaket?

För närvarande erbjuder vi inte detta.

Produktdemo och tillgänglighet

Är det möjligt att redan nu få se Cobot live?

Ja, det är möjligt att få en begränsad men särskild produktdemonstration. Kontakta vår kundtjänst på +49 202 564 7979 (måndag till fredag kl 9:00 till 17:00) eller skriv till oss på info@nexaro.com; så kontaktar dig så snart som möjligt.

Är det möjligt att prova en testenhet under en längre tid?

Ja. I början av 2023 kommer vi att ha ett större antal Cobots vilka kan testas på egen hand av kunden. Kontakta vår kundtjänst på +49 202 564 7979 (måndag till fredag från kl 9:00 till 17:00) eller info@nexaro.com, så informerar dig om när möjligheten erbjuds.

När kommer Cobot att lanseras – och när kan jag beställa den?

En förhandsbeställning kommer att vara möjlig from hösten 2022 – och vi planerar att göra de första leveranserna i början av det andra kvartalet 2023. Vi lovar att ge dig ytterligare information när detta sker.

Kostnader och finansiering

Hur mycket kostar Nexaro NR 1500?

Eftersom vi fortfarande befinner oss i utvecklingsfasen har vi ännu inte någon bindande information om detta. Så snart priset är fastställt kommer vi att ge information om detta – och om du inte vill missa några nyheter ska du anmäla dig till vårt nyhetsbrev.

Hur mycket kostar Nexaro HUB?

Eftersom vi fortfarande befinner oss i utvecklingsfasen har vi ännu inte någon bindande information om detta. Så snart priset är fastställt kommer vi att ge information om detta – och om du inte vill missa några nyheter ska du anmäla dig till vårt nyhetsbrev.

Hur köper jag en Nexaro NR 1500?

Du kommer att kunna köpa Cobot genom utvalda grossister, via vårt key account-säljteam och i vår egen webbshop.

I vilka länder finns NR 1500 tillgänglig?

Under lanseringen fokuserar vi på Tyskland, Nederländerna, Sverige, Finland, Danmark, Belgien, Luxemburg och Österrike. Fast vi planerar även en lansering på ytterligare marknader så att fler kunder snart får möjlighet att använda Cobot.

Vilka betalningsalternativ erbjuds?

Vi kommer att erbjuda de viktigaste och vanligaste betalningsalternativen för distrubutionskanalerna.

Kan Nexaro NR 1500 leasas?

Vi undersöker för närvarande frågan men har för närvarande inget detaljerat eller slutgiltigt svar. Så snart det är klarställt kommer vi att meddela detta i våra kanaler. För att se till att inte missa något så kan du registrera dig till vårt nyhetsbrev.

Finns det en finanseringslösning till Nexaro NR 1500?

Vi undersöker för närvarande frågan men har för närvarande inget detaljerat eller slutgiltigt svar. Så snart det är klarställt kommer vi att meddela detta i våra kanaler. För att se till att inte missa något så kan du registrera dig till vårt nyhetsbrev.

Kan Nexaro NR 1500 köpas för personligt bruk?

Nej. Enheten är endast avsedd för kommersiell användning. Tillika vänder sig vår butik på webbplatsen endast till företag, paragraf 14 BGB, dvs till fysiska eller juridiska personer eller juridiska partnerskap, som agerar i utförandet av sin kommersiella eller oberoende yrkesverksamhet när en juridisk transaktion ingås. Vi ingår inte avtal med konsumenter, § 13 BGB.

Datasäkerhet

Hur hanterar Nexaro kunddata?

Skyddet av personuppgifter är en viktig fråga och utförs enligt högsta standard. Vidare är vår server placerad i Tyskland. För mer information om vår konfidentiella behandling av din information hittar du in vår sekretesspolicy.

Vilka uppgifter samlar Nexaro in om sina kunder?

Mer information finner du i vår sekretesspolicy.

Mitt företag vill inte längre bli kontaktat av Nexaro. Vad ska jag göra?

Du kan enkelt avregistrera dig från Nexaros nyhetsbrev: Klicka bara på avregistreringsknappen för att avsluta prenumerationen av nyhetsbrevet. Du kan självfallet även kontakta vår kundtjänst.

Hur och var säkerhetskopieras mitt företags uppgifter?

Dina uppgifter är mycket viktiga för oss – det är därför de uteslutande sparas på våra servrar i Tyskland. Mer information finner du i vår sekretesspolicy.

Är mitt företags information säker på Nexaro eller ges den vidare till en tredje part?

I regel lämnar vi inte ut några uppgifter till tredje part. Skulle det dock vara nödvändigt – t.ex. för betalningshanteringen – kommer vi att informera dig direkt och transparent. Mer information finner du i vår sekretesspolicy.

Hållbarhet

Arbetar ni enbart med hållbara och lagenliga leverantörer?

Nexaro har ett nära samarbete med leverantörer, vilket på pågått under flera år och det säkerställer strikt efterlevnad av lagen om leveranskedjeskyldigheter.

Varifrån kommer materialet till Nexaro NR 1500?

Materialet som används i vår Cobot kommer huvudsakligen från Europa och Asien – från hållbara leverantörer som vi har arbetat med under många år.

Vilka förpackningsmaterial används?

Då det är möjligt använder vi hållbara förpackningsmaterial, vi arbetar med naturmaterial och sparar på resurserna – därför finns det t.ex. väldigt lite tryck på våra kartonger. Samtidigt ser vi till att våra produkter når dig på ett säkert sätt.

Är försändelsen CO2-neutral?

Vi samarbetar med olika leverantörer beroende på destinationsadress samt försändelsens storlek och vikt. I högsta möjliga mån väljer vi CO2-neutrala försändelser och planerar att erbjuda detta ännu mer i framtiden.