icon
<p>LICENSMODELLER FÖR NEXARO NAV</p>

Pro.Single-licensen ger alla vars kommersiella lokaler inte kräver mer än en autonom robotdammsugare precis vad de behöver. Däremot så ger den andra enheten och dess Pro.Multi-licens tillgång till innovativa funktioner som verkligen visar vilken kraft som Nexaro HUB har.

Optimal för små företag som bara behöver de grundläggande robotdammsugar-funktionerna.

kostnadsfritt

REGISTRERA

Antal robotdammsugare som kan användas

1

Instrumentpanel

Håll koll på statusen för din uppsättning via en instrumentpanel – inklusive faktiska värden för rengöringen, tilldelade områden och drifttider samt robotdammsugare pågående och avslutade uppgifter. De viktigaste funktionerna finns tillgängliga ett klick bort via direktlänkar.

Rengöring av flera ytor

Gör det möjligt att använda en robotdammsugare för att rengöra en hel byggnad

Kundhantering

Hantera och organisera placeringen av varje varje robotdammsugare med hjälp av en överskådlig kundstruktur

Hantering av uppsättning

Hantera och organisera hela din robot-uppsättning

Användarhantering

Skapa användarkonton och definiera rättigheterna för dina medarbetare

Rapportskapande

Använd rengöringsrapporter för att dokumentera hur din robot-uppsättning presterar

Uppgiftslista

Använd automatisk uppställning av uppgifter för städpersonalen så att du säkerställer en optimal drift av din robot-uppsättning

Backup- och restore-funktion

Tilldela ett befintligt rengöringsområde till din robotdammsugare utan konfigurering

Användarbeskrivning

Du kommer vägledas steg för steg genom installationen

Rengöring som baseras på kartlagda No Go-zoner och rengöringszoner

Konfigurera en automatisk rengöring anpassad till dina behov

Arbetsplanerare

Planera den automatiserade rengöringen: Start- och stopptid samt städdagar, läge och zoner


kostnadsfritt


REGISTRERA

Optimal för medelstora till stora företag som behöver en uppsättning robotdammsugare – inklusive alla tjänster och funktioner.

19,90 € robot/månad

REGISTRERA

Antal robotdammsugare som kan användas

obegränsat

Instrumentpanel

Håll koll på statusen för din uppsättning via en instrumentpanel – inklusive faktiska värden för rengöringen, tilldelade områden och drifttider samt robotdammsugare pågående och avslutade uppgifter. De viktigaste funktionerna finns tillgängliga ett klick bort via direktlänkar.

Rengöring av flera ytor

Gör det möjligt att använda en robotdammsugare för att rengöra en hel byggnad

Kundhantering

Hantera och organisera placeringen av varje varje robotdammsugare med hjälp av en överskådlig kundstruktur

Hantering av uppsättning

Hantera och organisera hela din robot-uppsättning

Användarhantering

Skapa användarkonton och definiera rättigheterna för dina medarbetare

Rapportskapande

Använd rengöringsrapporter för att dokumentera hur din robot-uppsättning presterar

Uppgiftslista

Använd automatisk uppställning av uppgifter för städpersonalen så att du säkerställer en optimal drift av din robot-uppsättning

Backup- och restore-funktion

Tilldela ett befintligt rengöringsområde till din robotdammsugare utan konfigurering

Användarbeskrivning

Du kommer vägledas steg för steg genom installationen

Rengöring som baseras på kartlagda No Go-zoner och rengöringszoner

Konfigurera en automatisk rengöring anpassad till dina behov

Arbetsplanerare

Planera den automatiserade rengöringen: Start- och stopptid samt städdagar, läge och zoner


19,90 € robot/månad


REGISTRERA