icon

Villkor för att lösa in Nexaro Bundle

Vid köp av ett Nexaro Bundle bestående av rengöringsrobot Nexaro NR 1500 och Pro.Multi-licens omfattar leveransen, vid sidan av enheten, även möjligheten att använda roboten i Nexaro HUB under den avtalade tidsperioden och i enlighet med följande villkor:

  • Användningen av Nexaro HUB förutsätter att kunden registrerar sig och därmed ingår ett separat avtal för Nexaro HUB-tjänsterna. De allmänna affärsvillkoren för Nexaro HUB gäller.
  • Kundens registrering i Nexaro HUB och aktiveringen av enheten där måste ske inom 12 månader från leveransen av enheten och förutsätter att enhetens serienummer anges. Om aktiveringen sker vid en senare tidpunkt kortas användningsperioden med motsvarande tid.
  • Pro.Multi-licensen som köps tillsammans med Nexaro Bundle kan endast användas med respektive Bundle-enhet. Användningsmöjligheten kan inte överföras till en annan enhet.
  • Efter att den överenskomna perioden har löpt ut tillkommer ytterligare kostnader för användningen av Pro.Multi-licensen för respektive robot. Kunden kommer att informeras i förväg av Nexaro.

Vid frågor gällande Nexaro Bundle, kontakta kundtjänst.