icon
<p></p><h1>ROLLERNA OCH BEHÖRIGHETER.</h1><p></p>

ROLLERNA OCH BEHÖRIGHETER.

Det är ingen tillfällighet att Nexaro HUB känns mycket slimmad och intuitiv. För varje person visar den bara det som verkligen är relevant – beroende på om du är administratör, chef eller städproffs.

Administratörerna

har full behörighet att ändra alla inställningar. Men Nexaro HUB arbetar självorganiserat – så att administratörer kan ägna sig åt andra viktiga uppgifter.

Chefer

måste känna till potentialen hos autonom golvrengöring för att kunna övertyga nya kunder. De övervakar robotdammsugarna som används för att kunna bedöma kvaliteten och lönsamheten.

Objektansvariga

ansvarar för att tjänsten utförs. De ställer in robotdammsugarna, tar fram planer och koordinerar samarbetet med städpersonalen.

Städpersonalen

utför vid sidan av de egna uppgifterna även cobotik-relaterade uppgifter, som att tömma dammbehållare, byta borstar, säkerställa driften och kontrollera resultatet av rengöringen.
Aktivitet


Skapa ett användarkonto

Lägg till chef

Lägg till fastighetsförvaltare

Lägg till städpersonal

Ta bort kunder
Inaktivera kunder

Skapa kunder

Tilldela chefer till kunder

Tilldela städpersonal till byggnader/ campus.

Tilldela städpersonal till byggnader / campus

Lägg till byggnad / campus

Radera zoner / rengöringsområde / byggnad / campus

Utsikt över städområdet/byggnaden/campus

Lägg till robot

i alla klienter och objekt
endast till de kunder som du har tilldelats
endast till objekt som du har tilldelats

Tilldela rengöringsområdet till roboten

Hantera städområdet

i alla kunder och objekt
endast till de kunder som du har tilldelats
endast till objekt som du har tilldelats

Visa rengöringsområdet

i alla kunder och objekt
endast till de kunder som du har tilldelats
endast för objekt som du har tilldelats
endast till objekt som du har tilldelats

Robotbyte

i alla kunder och objekt
Endast till kunder som du är tilldelad
endast för objekt som du har tilldelats

Skapa rapporter

Visa instrumentpanelen

Hantera uppgiftslistor

Visa uppgiftslistor

Visa detaljer om roboten

Visa status för rengöring i rengöringsområdet

i alla klienter och objekt
endast till de kunder som du har tilldelats
endast för objekt som du har tilldelats