icon

Du: Har stora planer för 2023.
Vi: Har något litet för dig.


NU MED DUBBEL GARANTITID!

Bli ännu mer framgångsrik från 2023 med Nexaro NR 1500. Vår autonoma robotdammsugare kombinerar innovativ teknologi med helt ny AI för bästa möjliga effektivitet i din städfirma. Beställ NR 1500 senast 2023-03-31 med en förlängd garantitid på 24 i stället för bara 12 månader.

Regler och villkor

När du köper en av 1 000 Nexaro NR 1500 under kampanjperioden som varar från 01.10.2022 till 31.03.2023, beviljar anordnaren en förlängning av garantiperioden till totalt 24 månader för den köpta artikeln i enlighet med dessa kampanjvillkor:

  1. Anordnaren av pre sale-kampanjen är Nexaro GmbH (Mühlenweg 17-37, 42275 Wuppertal, Tyskland – även kallad ”Nexaro”).
  2. Företag med säte i Tyskland, Österrike, Sverige, Finland, Danmark, Nederländerna, Belgien och Luxemburg kan delta. Antalet enheter som ingår i kampanjen är begränsat till 1 000 stycken
  3. Förlängningen av garantiperioden är beroende av (i) att den berättigade kunden ingår ett köpeavtal med Nexaro eller en distributionspartner för en kampanjberättigad Nexaro NR 1500 under kampanjperioden och (ii) registrerar sitt deltagande på webbplatsen nexaro.com/presale under perioden från 01.05.2023 till 31.07.2023. Vid registrering krävs ett bevis på att ett avtal har ingåtts under kampanjperioden.
  4. Om villkoren för kampanjen är uppfyllda kommer Nexaro att förlänga garantiperioden en gång per berättigad enhet med 12 månader till totalt 24 månader. Förlängningen kan varken överföras till tredje part eller till andra enheter och får inte heller säljas till tredje part.
  5. Kan ej kombineras med andra kampanjer, värdecheckar eller bonuserbjudanden. En kontantbetalning som motsvarar kampanjens värde är inte heller möjlig. Om köpeavtalet inte har ingåtts på ett giltigt sätt under kampanjperioden kan en förlängning av garantiperioden inte beviljas.
  6. Garantiförlängningen kan inte överföras till tredje part eller till andra enheter än den köpta produkten som berättigar till deltagande i kampanjen, och den får inte heller säljas till tredje part.
  7. Frågan om personuppgifter är viktig för Nexaro. Nexaro kommer endast att använda personuppgifter inom ramen för de rättsliga bestämmelserna för att genomföra kampanjen. För att verifiera och fastställa rätten att delta i kampanjen kommer de kund- och beställningsuppgifter som samlas in vid köpet av Nexaro NR 1500 att behandlas tillsammans med de kunduppgifter som samlas in som en del av registreringen för deltagande i kampanjen. Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6.avs.1 lit. b) DS-GVO. Här finns kompletterande information om dataskydd och rättigheter för registrerade.