icon
Gratis webinars en live advies! Ontdek hier meer.

Voorwaarden verzilveren Nexaro Bundel

Bij aankoop van een Nexaro Bundel bestaande uit de reinigingsrobot Nexaro NR 1500 en Pro.Multi-licentie omvat de levering, naast het apparaat, ook demogelijkheid om de Robot in de Nexaro HUB gedurende de overeengekomen periode te gebruikenin overeenstemming met de volgende voorwaarden:

  • Het gebruik van de Nexaro HUB vereist de registratie van de klant en hetbijbehorende sluiten van een afzonderlijke overeenkomst aangaande de dienstenvan de Nexaro HUB. De Algemene Gebruiksvoorwaarden Nexaro HUB zijn vantoepassing.
  • De registratie van de klant in de Nexaro HUB en de activeringvan het apparaat van daaruit moet binnen 12 maanden na levering van hetapparaat geschieden en vereist de invoer van het serienummer van het apparaat.Als de activering op een later tijdstip plaatsvindt, wordt de gebruiksperiodedienovereenkomstig verkort.
  • Het gebruik van de Pro.Multi-licentie die isgekocht met de Nexaro Bundel is alleen mogelijk met het betreffende Bundel-apparaat. Het overzetten van de gebruiksmogelijkheid naar een ander apparaat isuitgesloten. 
  • Na afloop van de overeengekomen periode worden extra kosten gemaakt voor het gebruik van de Pro.Multi licentie voor de betreffende robot. De klant wordt hierover vooraf door Nexaro geïnformeerd.

Alsu vragen heeft over de Nexaro Bundel kunt u contact opnemen met de klantenservice.