icon
<p></p><h1>ROLLEN EN WERKGEBIED.</h1><p></p>

ROLLEN EN WERKGEBIED.

Het is niet zonder reden dat de Nexaro HUB heel slank is en intuïtief aanvoelt, want hier doet iedereen alleen maar datgene wat voor hem of haar echt relevant is – of het nu gaat om admins, management of schoonmaakprofessionals.

De admins

hebben alle rechten om alle instellingen te wijzigen. De Nexaro HUB werkt echter zelfstandig, zodat admins zich kunnen wijden aan andere, belangrijke taken.

De managers

moeten het potentieel van autonome vloerreiniging kennen om nieuwe klanten te overtuigen: ze monitoren de robotstofzuigers die in gebruik zijn om de kwaliteit en productiviteit te kunnen beoordelen.

Het gebouwbeheer

is verantwoordelijk voor de uitvoering van de serviceverlening. Ze installeren de robotstofzuigers, maken planningen en coördineren de samenwerking met de schoonmakers.

De reinigingsspecialist

voert naast zijn eigen ook coboticagerelateerde taken uit, zoals het legen van stofcontainers, het vervangen van borstels, het verzekeren van de goede werking en het controleren van het reinigingsresultaat.
Activiteit


Gebruikersaccount aanmaken

Manager toevoegen

Vastgoedbeheerder toevoegen

Schoonmaakpersoneel toevoegen

Klanten verwijderen
Klanten deactiveren

Creëer klanten

Manager aan klanten toewijzen

Schoonmaakpersoneel toewijzen aan gebouw/campus

Schoonmaakpersoneel toewijzen aan gebouw / campus

Gebouw / campus toevoegen

Zones / Reinigingsgebied / Gebouw / Campus verwijderen

Bekijk schoonmaakgebied / gebouw / campus

Robot toevoegen

in alle klanten en objecten
alleen aan klanten waaraan u bent toegewezen
alleen aan objecten waaraan u bent toegewezen

Schoonmaakgebied toewijzen aan robot

Beheer van de schoonmaakruimte

in alle klanten en objecten
alleen aan klanten waaraan u bent toegewezen
alleen aan objecten waaraan u bent toegewezen

Bekijk schoonmaakgebied

in alle klanten en objecten
alleen aan klanten aan wie u bent toegewezen
alleen voor objecten waaraan u bent toegewezen
alleen aan objecten waaraan u bent toegewezen

Robot verandering

in alle klanten en objecten
Alleen aan klanten waaraan u bent toegewezen
alleen voor objecten waaraan u bent toegewezen

Rapporten maken

Dashboard bekijken

Takenlijsten beheren

Takenlijsten bekijken

Bekijk Robot Details

Schoonmaakstatus bekijken in schoonmaakgebied

in alle klanten en objecten
alleen aan klanten aan wie u bent toegewezen
alleen voor objecten waaraan u bent toegewezen