icon
<p>PRAKTISCHE GIDS</p>
ZO GEBRUIKT U DE NEXARO NR 1500 EFFECTIEF IN VERSCHILLENDE OMGEVINGEN

ZO ZOU EEN
ROBOTVRIENDELIJKE OMGEVING ERUIT MOETEN ZIEN

De Nexaro NR 1500 moet zich instellen op zijn omgeving – en de omgeving op de Nexaro NR 1500:

  • Er is één verantwoordelijke persoon (bijvoorbeeld gebouwbeheerder, reinigingsspecialist) die voor de robotstofzuiger is aangesteld en opgeleid. Deze persoon biedt ondersteuning op locatie bij het in kaart brengen van het reinigingsgebied, zorgt voor een robotvriendelijke omgeving, brengt de robot bij een storing terug naar het oplaadstation en leegt regelmatig de opvangbak.
  • De vloeroppervlakte bedraagt maximaal 400 m² (bruto oppervlakte = totale vloeroppervlakte inclusief meubilair, obstakels, handmatig gereinigde oppervlakten onder tafels, no-go zones, enz.).
  • De robot heeft een maximaal werkbereik van 32 m rond het oplaadstation.
  • Vrije, open ruimtes zonder kenmerkende objecten, zoals muren of meubels, zijn kleiner dan 6 m x 6 m.
  • De reinigingsruimte wordt niet onderbroken door trappen, roltrappen of obstakels hoger dan 15 mm (zoals deurdrempels).
  • De reinigingsruimte is een droge binnenruimte met harde vloeren of tapijt, idealiter met zo min mogelijk deuren (bijvoorbeeld een open kantoorruimte).

We raden u een zorgvuldige en uitgebreide voorbereiding aan voor een perfect reinigingsresultaat:

We raden aan om de eerste mapping van het reinigingsgebied uit te voeren met behulp van AI-mappingtechnologie (AI Mapping) op een moment dat er weinig mensen aanwezig zijn. Neem voldoende tijd om het reinigingsgebied voor te bereiden en de eerste kaart te maken.

  • Op de aangewezen locatie van het Nexaro NR 1500-oplaadstation is een mobiele verbinding (2G of beter LTE-M [“LTE for Machines”]) beschikbaar. Op de plek van het oplaadstation is een stopcontact voor stroomvoorziening aanwezig.
  • Het oplaadstation moet worden geplaatst in een ruimte zonder obstakels (bijvoorbeeld meubels) en op een afstand van 0,5 m van beide zijden. Het oplaadstation moet zo worden geplaatst dat zich op 0,8 m voor het oplaadstation een vrij toegankelijke zone bevindt.
  • Plaats het oplaadstation indien mogelijk in het midden van het gehele reinigingsoppervlak.
  • Binnen een straal van 4 m rondom het oplaadstation bevinden zich voldoende objecten, zoals meubels. Dit helpt de robot bij een nauwkeurige reiniging op basis van zones. Idealiter zijn dit objecten waarvan de positie niet wordt gewijzigd nadat de eerste kaart is gemaakt.

ZO VERBETERT U DE
DEUGDELIJKHEID VAN UW NIEUW ROBOTSTOFZUIGER

Reinigingsgebied van de robot: Breng het reinigingsgebied in kaart met de Nexaro NR 1500 en stel royale no-go zones in om gevoelige of ingewikkelde gebieden te markeren waarvan u niet wilt dat de robotstofzuiger ze betreedt (bijvoorbeeld bureaus met bureaustoelen, vergadertafels met stoelen, gebieden met veel kabels, vloertanks en soortgelijke obstakels). Zorg ervoor dat u de no-go zones inricht met een ruime afstand tot de obstakels. Deze ruimtes nemen de reinigingsspecialisten handmatig voor hun rekening (collaboratieve reiniging = verdeling van reinigingstaken tussen personeel en robot).
Trappen en valranden: Om ervoor te zorgen dat de robot zijn mappingsproces niet voortijdig stopt bij het detecteren van lager gelegen vloerdelen, raden we u aan om alle valranden te beveiligen met magnetische strips om ze vervolgens als no-go zones te markeren op de gemaakte kaart. Zodra het in kaart brengen is voltooid, kunnen de magneetstrips weer worden verwijderd.

Hoogpolige vloerkleden: Hoogpolige vloerkleden of lange tapijtfranjes kunnen per ongeluk opgewikkeld raken in de hoofdborstel van de Nexaro NR 1500. Baken hoogpolig tapijt eenvoudig af door middel van no-go zones in de Nexaro HUB. Deze zones vallen nu onder de verantwoordelijkheid van de reinigingsspecialisten, die ze vervolgens handmatig schoonmaken (collaboratieve schoonmaak = verdeling van schoonmaaktaken tussen personeel en robot).
Glazen wanden en deuren: Transparante en reflecterende oppervlakken kunnen onzichtbaar zijn voor de Nexaro NR 1500. De robotstofzuiger kan dan echter nog steeds navigeren met de bumper. Voor een intensievere reiniging is het aan te raden om deze gebieden op de kaart te markeren als no-go zones.

Reflecterende oppervlakken: Reflecterende oppervlakken zoals verchroomde tafelpoten of spiegels kunnen onzichtbaar zijn voor de robot. De Nexaro NR 1500 kan dan echter nog steeds navigeren dankzij de bumper. Bij een intensievere reiniging is het echter aan te raden om deze gebieden op de kaart te markeren als no-go zones.
Onzichtbare objecten: Objecten buiten de zichthoogte van de lasersensor, zoals opstellingen dicht bij de grond en zeer dunne objecten zoals lampstatieven, kunnen onzichtbaar zijn voor de Nexaro NR 1500. De robot kan dan echter nog steeds navigeren dankzij de bumper. Bij een intensievere reiniging is het echter aan te raden om deze gebieden op de kaart te markeren als no-go zones.

Verboden gebieden: De Nexaro NR 1500 is geoptimaliseerd om het gehele toegankelijke gebied zo intensief mogelijk te reinigen. Baken gebieden af waar u niet wilt dat de robot rijdt door ze te markeren als no-go zones. Dit is ook het geval bij deuren en doorgangen waar de robot niet doorheen hoort te rijden (zelfs als een deur meestal gesloten is, want anders zou de robot door de deuropening rijden als deze wel een keer open staat).
Kabels: Kabels kunnen door de hoofdborstel van de Nexaro NR 1500 per ongeluk worden opgewikkeld, of de robot kan erin vast komen te zitten. Door bijvoorbeeld no-go zones te gebruiken, kunt u ervoor zorgen dat het apparaat niet over verbindingskabels of over andere kabels kan rijden die op de grond liggen of loshangen. Voor een intensievere reiniging is het aan te raden om deze gebieden op de kaart te markeren als no-go zones.
Deuren: Als u wilt dat de robotstofzuiger meerdere ruimten schoonmaakt, is het belangrijk dat u een procedure hebt om ervoor te zorgen dat deze deuren worden geopend voordat de robot begint met reinigen. Het wordt aanbevolen om een no-go zone in te stellen voor het vloergedeelte voor de positie waarin de open deur zich gewoonlijk bevindt. Anders zou de robot tijdens het reinigingsproces de geopende deur kunnen raken en zode deur per ongeluk van binnenuit kunnen dicht doen.

Alarmsystemen: De reinigingsschema's van de Nexaro NR 1500 kunnen worden afgestemd met alle ter plaatse aanwezige alarmsystemen. Hiervoor kunnen de starttijd, eindtijd en de gewenste dagen van de week afzonderlijk worden ingesteld. Dit zorgt ervoor dat de autonome robotstofzuiger het alarmsysteem niet verstoort.
Belettering: Om de robots eenvoudig aan hun oplaadstations toe te wijzen, kunnen ze worden gelabeld met behulp van een sticker met daarop hun respectievelijke locaties. Het aanbevolen kleefoppervlak voor eventuele stickers bevindt zich onder de afdekking van de stofbak.

Magneetstrips: De Nexaro NR 1500 beschikt over magneetsensoren. Magneetstrips kunnen worden gebruikt om tijdens de eerste mapping gebieden uit te sluiten die ertoe zouden kunnen leiden dat de mapping wordt afgebroken. Het gaat hierbij met name om lager gelegen vloerdelen, trappen of complexe obstakels (groepen stoelen, kabels). Markeer deze gebieden na de eerste mapping als no-go zones. Daarna kunnen de magneetstrips weer worden verwijderd.

VOORBEELDEN VAN MOGELIJKE
VALKUILEN EN OPLOSSINGEN

Kleine no-go zones voor een groot effect. Zo helpt u de Nexaro NR 1500 zijn werk effectief te doen.

Probleem: Werknemers kunnen een apparaat in de verkeerde richting op het dockingstation plaatsen. Het apparaat laadt dan niet op.
Oplossing: Personeel opleiden.

Probleem: Het apparaat kan een valrand detecteren of vast komen te zitten wanneer het over stoelen of andere meubels manoeuvreert.
Oplossing: Verwijder meubels die problemen geven, zet ze hoog of voeg no-go zones toe.

Probleem: Valdetectie bij geopende vloertank.
Oplossing: Zorg ervoor dat vloerplaten gesloten zijn (veiligheid op de werkvloer) en voeg indien nodig een no-go zone toe.

Probleem: De robot kan vast komen te zitten op de uitstekende plint.
Oplossing: Voeg een no-go zone toe.

Probleem: De robot kan vast komen te zitten onder meubels.
Oplossing: Voeg een no-go zone toe.

Probleem: Het apparaat kan vast komen te zitten aan kabels.
Oplossing: Voeg een no-go zone toe.

Probleem: De hoofdborstel van het apparaat kan vast komen te zitten als deze tijdens het reinigen over gordijnen of andere blootliggende stoffen loopt.
Oplossing: Voeg een no-go zone toe.

Probleem: Tijdens het reinigen kan het apparaat in een smalle ruimte rijden die het niet alleen kan verlaten.
Oplossing: Voeg een no-go zone toe.

HOE TE REAGEREN OP
SAFE STATE MESSAGES

Wat moet ik doen als de robot een Safe State bericht weergeeft in de Nexaro HUB?

Dankzij de commerciële goedkeuring beschikt de NR 1500 over mechanismen voor het detecteren van veiligheidskritieke situaties. De bijbehorende berichten in de Nexaro HUB zijn onderverdeeld in de volgende drie categorieën:

Safe State 1

In Safe State 1 controleert de robot zelfstandig of er sprake is van een veiligheidskritieke situatie. Als dit niet het geval is, wordt het Safe State 1 bericht onmiddellijk gereset en gaat de robot verder met zijn taak. Als er een veiligheidskritieke situatie wordt gedetecteerd, wordt er een Safe State 2 bericht gegenereerd.

Safe State 2

In Safe State 2 moet de gebruiker bevestigen dat de veiligheidskritieke situatie is verholpen door op de start/stopknop te drukken.
Voorbeeld: Als tijdens het reinigen een valrand wordt gedetecteerd, geeft de robot in de Nexaro HUB een Safe State 2 weer.
Oplossing: De gebruiker kan de robot van de valkant weg bewegen, de valkant beveiligen met bijvoorbeeld magneetstrips en de robot laten doorrijden door op een knop te drukken.

Safe State 3

In Safe State 3 moet de gebruiker de robot terugbrengen naar het laadstation. Als er een nieuw reinigingsproces wordt gestart, controleert de robot automatisch zijn functionaliteit en wordt Safe State 3 gereset als de controle succesvol is.