icon
<h1>NEXARO HUB.<br> ALLE LYTTER TIL DIN KOMMANDO.</h1>

NEXARO HUB.
ALLE LYTTER TIL DIN KOMMANDO.

PASSENDE TIL HARDWARE: DE PERFEKT SOFTSKILLS.

Med Nexaro HUB kan du styre din robotflåde lige så intuitivt som innovativt. Intelligent tidsplanlægning, KI-assisteret kortlægning, en intuitiv flådestyring og omfattende rapportering giver mulighed for en effektiv rengøringsdrift, som vil ændre branchen for professionel virksomhedsrengøring permanent.

Log ind for at konfigurere, styre og administrere dine støvsugerrobotter eller endda en hel flåde af støvsugerrobotter.  

LOG IND NU
Endnu ikke registreret? Så følg dette link.

SE CENTRALEN FOR DET HELE: NEXARO HUB.

Styring, overvågning, optimering – og fremover meget andet.

1. OPRETTELSE AF BRUGERPROFILER

Så det altid er klart, hvem der er ansvarlig for hvem og hvad – fra ledelsesniveau til hver enkelt støvsugerrobot.

2. PLANLÆGNING AF RENGØRINGSOPGAVER

Konfigurer tidsplaner, rengøringsområder og rengøringstilstande – og synkroniser alt dette med dit rengøringspersonales opgaver.

3. STYRING AF RENGØRINGSADFÆRD

Kontrollér driften af dine selvstyrende støvsugerrobotter via dashboardet, og optimer ydelsen på baggrund af præcise data.

4. OVERVÅGNING AF STATUSDATA

Bevar overblikket over hver apparatstatus i din flåde af robotter, og find til enhver tid den præcise placering af hver støvsugerrobot.

NR 1500 SAMLER STØV,
HUB’EN SAMLER INFORMATIONER.

Under hvert rengøringsforløb kontrollerer din støvsugerrobot dens arbejdsområde. Derved lærer den og forbedrer kontinuerligt sin ydelse. Derudover sendes samtlige data til Nexaro HUB, som ud fra disse data udarbejder overskuelige rapporter til dig – hvilket kan hjælpe dig med at anvende din flåde optimalt. Eller som vi plejer at sige: Maksimal effektivitet som følge af gennemskuelighed.

RENE GULVE,
SIKRE DATA.

Dataene, som hver enkelt støvsugerrobot indsamler og videresender til Nexaro HUB, behandles naturligvis strengt fortroligt af os og i henhold til de strengeste sikkerhedsstandarder. Alle kundedatabaser lagres for eksempel fuldstændigt adskilt fra hinanden på servere, som udelukkende befinder sig i Tyskland. Og vi sikrer, at eksterne partnere og servicevirksomheder også opfylder de strenge databeskyttelsesstandarder i henhold til GDPR.

VORES LICENSERINGSMODEL: TO STØVSUGERROBOTTER ER EN FLÅDE.

Uanset hvor mange NR 1500 du ønsker at anvende: så vil du senest fra og med den anden støvsugerrobot forstå, hvorfor Nexaro er fremtiden for automatiseret gulvrengøring.

Perfekt til små virksomheder, som kun har brug for basisfunktionerne til drift af en enkelt støvsugerrobot.

gratis

Perfekt til mellemstore til store virksomheder, som har brug for fuld kontrol over deres robotflåde – inklusive alle ydelser og funktioner.

19,90 € robot/måned