icon
Gartis webinarer og live-rådgivning! Få mere at vide her.
<h1>FAQ</h1>

FAQ

Vælg det område, du gerne vil have mere at vide om:

Hvad betyder Nexaro?

Nexaro er en neologisme, der afspejler vores mærkes centrale elementer: innovation, kundeorientering, problemløsning og pålidelighed – for med vores intelligente løsninger gør vi det muligt for fagfolk i hele verden at maksimere deres daglige præstation.

Hvem eller hvad er Nexaro?

Nexaro er en uafhængig nyetableret virksomhed, der i Tyskland og andre lande udvikler, producerer og markedsfører produkter til professionel brug inden for rengøring af bygninger – herunder digitale produkter og tilbehør.

Hvad er forholdet mellem Nexaro og Vorwerk Professional GmbH?

Nexaro er varemærket, der står over alle produkter og anvendes på tværs af alle kanaler i kommunikationen. Nexaro GmbH har været vores firmanavn siden august 2022. Indtil da var det Vorwerk Professional GmbH.

Hvad er forholdet mellem Nexaro og Vorwerk-koncernen?

Vi er som uafhængig nyetableret virksomhed en ud af mange virksomheder i Vorwerk-koncernen.

Hvor hører Nexaro hjemme?

Nexaro har sit hjemsted i Wuppertal/Tyskland.

Hvad er en "cobot"?

Betegnelsen cobot er et ord, der er sammensat af de engelske begreber collaboration, dvs. samarbejde, og robot. I princippet skal traditionelle robotter udføre deres arbejde selvstændigt, men cobots udvikles som udgangspunkt til direkte samarbejde og arbejdsdeling mellem menneske og maskine.

Hvilke kundereferencer har I?

Da vi stadig befinder os i udviklingsfasen, kan vi i øjeblikket ikke oplyse nogen referencer. Men én ting kan du være sikker på: Vi har et tæt samarbejde med førende virksomheder i branchen.

Hvilke dimensioner har Nexaro NR 1500?

I centimer: Ca. 35 × 35 × 18 – dvs. dobbelt så stor som seks stablede pizzaæsker.

Hvor meget vejer den autonome robotstøvsuger?

Ca. 6,5 kg, så længe de store støvbeholdere stadig er tomme.

Hvor høj er dens kortlægningshastighed?

Maksimalt 300 kvadratmeter i timen. Du kan finde flere oplysninger om kortlægning i vores How-to-Video.

Hvor meget rummer støvbeholderen?

Et stort rumfang på 1,4 liter.

Hvilke sensorer er den autonome robotstøvsuger udstyret med?

Robotstøvsugeren har mange og meget forskellige sensorer: en laserafstandssensor (LDS), en støddæmpersensor, otte faldsensorer, to magnetfeltssensorer, en vægfølgesensor, inkrementelle sensorer, en inertialmåleenhed (IMU) med videre.

Hvor langt kan NR 1500 se?

Laserafstandssensoren (LDS) er i stand til at registrere overflader på en afstand af op til 3 meter. Takket være intelligente SLAM-algoritmer og fusion af sensordata kan robotten dog også navigere på større områder.

Hvor valide er ydelsesdataene?

Ydelsesdataene afhænger stærkt af miljøet (rumgeometri, møbler, forhindringer mv.), gulvtypen og den valgte rengøringstilstand. For at opnå de maksimale værdier anbefaler vi at konfigurere hver enkelt robot, så den kan udføre sin opgave på den bedst mulige måde: Kortlæg ved hjælp af din robot dens rengøringsområde og opsæt no-go-zoner for at markere følsomme eller komplicerede områder, som du ikke ønsker, at din robot skal komme i eller bearbejde. For hver defineret rengøringszone kan der konfigureres en særskilt rengøringstilstand og et særskilt rengøringsinterval.

Hvor produceres Nexaro NR 1500?

Enheden er designet af Nexaro i Wuppertal, Tyskland og udviklet med støtte fra udviklingsteams i Vorwerk-koncernen i Europa og Kina. Den er produceret på en af Vorwerk-koncernens fabrikker i Kina. Blæsermotoren er som kernekomponent fremstillet på Vorwerks produktionsanlæg i Wuppertal.

Hvem konfigurerer Nexaro NR 1500 – og hvor lang tid tager konfigurationen?

Konfigurationen af Nexaro NR 1500's rengøringsopgaver sker via Nexaro HUB og er forbeholdt rolleprofilerne administrator, ejendomsleder og personaleleder. Hvor længe den første installation varer, afhænger af rengøringsobjektets egenskaber. Gennemsnitshastigheden ved kortlægningen af et rengøringsareal er dog ca. 300 kvadratmeter i timen. Du kan finde flere oplysninger om oprettelse af en Nexaro HUB-konto i vores How-to-Video.

Hvor lang er den gennemsnitlige driftstid, dvs. hvornår skal enheden genoplades?

Den maksimale batteritid er 180 minutter. Den afhænger dog af eksterne faktorer som f.eks. gulvbelægningen, temperaturen eller den valgte rengøringsfunktion. Hvis batteriet løber tør, vil robotten automatisk lade sig selv op og derefter fortsætte rengøringen. Driftstiden er således „ubegrænset“. Du kan finde flere oplysninger om ladestationen i vores How-to-Video.

Hvor lang tid varer en gennemsnitlig opladning?

Allerede efter 110 minutter er den autonome robotstøvsuger opladet fra 15 % til 80 %. Opladning fra 15 % til 95 % tager ca. 195 minutter.

Hvor længe holder batteriet, før det skal udskiftes?

Batterierne er konstrueret til en lang levetid. Under standardbetingelser bevarer batterierne efter to års almindelig brug stadig 80 % af deres kapacitet.

Hvad sker der, hvis der opstår små ændringer i lokalet?

Den autonome robotstøvsuger kortlægger sine omgivelser under hver rengøringskørsel og sammenligner dem med referencerengøringskortet. Små ændringer registreres, og der tages hensyn til disse under navigationen. No-go og rengøringszoner bevares og overholdes ligeledes. Efter et afsluttet rengøringsforløb kan det oprettede kort anvendes som nyt referencerengøringskort, såfremt brugeren ønsker dette.

Hvordan fungerer Nexaro NR 1500 med mobile data?

Hver enkelt robot er udstyret med en 2G/LTE-M mobilforbindelse og opretter, uafhængigt af udbyderen, forbindelse til ethvert 2G/LTE-netværkssignal. Efter konfigurationen kan NR 1500 også anvendes uden netværksforbindelse. Der kræves dog altid en netværksforbindelse, når operatøren vil kommunikere med enheden, f.eks. for at opdatere tidsplaner eller modtage, oprette eller opdatere rengøringskort. Vi anbefaler at placere opladeren på et sted med 2G/LTE-dækning. Hvis der ikke er noget tilgængeligt lokal 2G/LTE-signal, kan du installere en 2G/LTE-router (kontakt vores support eller din teleudbyder for at få hjælp).

Udgør dørtrin og lignende forhindringer et problem?

Nej. Robottens terrængående egenskaber opfylder de tilladte grænseværdier i et arbejdspladsmiljø iht. den tyske arbejdspladsforordning (ArbStättV).

Rengør den autonome robotstøvsuger også bygningen, hvis et sikkerhedssystem er aktiveret?

Operatøren kan tilpasse tidsplanen for rengøringen – inklusive start- og sluttidspunkt – til de individuelle behov i bygningen. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du opretter en tidsplan, i vores How-to-Video.

Hvordan forhindrer systemet, at den autonome robotstøvsuger falder ned?

Nexaro NR 1500 er udstyret med et certificeret sikkerhedssystem, som f.eks. anvender flere redundante gulvsensorer og særskilte, redundante sikkerheds-mikrocontrollere, der registrerer kritiske ændringer af overfladerne i realtid.

Hvad gør Nexaro NR 1500, hvis batteriet er tomt, inden arbejdet er udført?

Den autonome robotstøvsuger har en batteristatuskontrol. Når batteriet løber tør, vender den automatisk tilbage til sin ladestation, oplades og fortsætter rengøringen på det sted, hvor den måtte stoppe rengøringen, indtil rengøringsordren er afsluttet, eller sluttidspunktet for et planlagt rengøringsforløb er nået.

Kører den autonome robotstøvsuger også om natten?

Ja. Nexaro NR 1500 kan altid arbejde selvstændigt og behøver hverken overvågning eller belysning for at kunne udføre rengøringen.

Skal den autonome robotstøvsuger altid være forbundet med netværket?

Nej. Den kan også anvendes uden netværksforbindelse, når den først er konfigureret. Der kræves dog altid en netværksforbindelse, når operatøren ønsker at sikre, at robottens konfiguration altid er helt ajour – f.eks. for at opdatere tidsplaner eller modtage, oprette eller opdatere rengøringskort.

Kan den samme robot rengøre flere etager?

Nexaro NR 1500 kan anvendes i flere rengøringsområder, også på flere etager eller i forskellige bygninger. Overgangen fra ét rengøringsområde til et andet kræver dog hjælp fra et menneske, da robotten (endnu) ikke kan gå op ad trapper eller tilkalde en elevator. Derudover skal operatøren holde den autonome robotstøvsugers til rengøringsområderne i HUB’en fuldt opdaateret for at sikre, at eksempelvis rengøringsplaner og no-go-zoner overholdes.

Hvor højt er den autonome robotstøvsugers støjniveau?

I Performance-rengøringstilstanden er emissionslydtrykket maksimalt 57 dB(A), mens det i Eco-tilstand endda er under 49 dB(A). På den måde undgår vi, at robotten forstyrrer folk omkring den. Disse værdier blev målt i laboratoriet under standardiserede forhold på tæpper.

Hvorfor kører den autonome robotstøvsuger under kortlægningen undertiden ind i samme område flere gange?

Under kortlægningen undersøger Nexaro NR 1500 selv sine omgivelser og anvender til dette formål en AI-kortlægningsalgoritme, der er udviklet af Nexaro. For at sikre den højeste grad af nøjagtighed bliver visse områder undertiden dobbelttjekket. Årsagen hertil kan være et primært billede med utilstrækkelig kvalitet, der er forårsaget af en ændring i omgivelserne, f.eks. på grund af personer, der bevæger sig.

Hvor mange faldsensorer er der installeret?

Den autonome robotstøvsuger er udstyret med otte faldsensorer, der sikrer, at pludselige ændringer af overfladen, særligt trin, registreres i rette tid.

Kan jeg indstille den autonome robotstøvsugers rengøringsydelse?

Ja, du kan vælge mellem rengøringstilstandene „Performance“, „Balanced“ og „Eco“. Derudover kan du vælge mellem navigationstilstandene „Gentle“ (større afstand til objekter) og „Normal“ (normal afstand til objekter).

Har Nexaro NR 1500 også en aftørringsfunktion?

Nexaro NR 1500 er konstrueret som en ren robotstøvsuger for at opnå maksimal fleksibilitet med henblik på potentielle anvendelsessteder. Den har ingen aftørringsfunktion og kan således anvendes på hårde og tæppebeklædte gulve.

Hvilke overflader kan rengøres med Nexaro NR 1500?

Nexaro NR 1500 kan både anvendes på hårde og tæppebeklædte gulve.

Hvad sker der, hvis den autonome robotstøvsuger rammer glasdøre eller glasvægge?

Laserafstandssensoren (LDS) på Nexaro NR 1500 kan muligvis overse glasdøre eller glasvægge, men senest med sin kofangersensor registrerer Nexaro NR 1500 gennemsigtige genstande og navigerer efter dem. Derudover kan glasobjekter markeres på kortet med no-go-zoner for at sikre en hurtigere og mere gnidningsløs rengøring.

Hvilke anvendelsesområder er mulige for Nexaro NR 1500?

Der findes en række mulige anvendelser for Nexaro NR 1500, da den kan rengøre både hårde gulve og tæppebeklædte gulve. Ved hjælp af tidsplanfunktionen kan den f.eks. anvendes fem nætter om ugen på et 400 kvadratmeter stort kontorareal, før rengøringspersonalet påbegynder sit skift.

Kan den autonome robotstøvsuger bruges i alle rum og under alle forhold?

Nexaro NR 1500 fungerer under forskellige forhold. Konsultér venligst manualen i tvivlstilfælde for at sikre, at dit rengøringsområde opfylder betingelserne for sikker drift.

Kan den autonome robotstøvsuger bruges til rengøring på et værksted?

Den autonome robotstøvsuger er designet til rengøring af tæpper og hårde gulve på kontorer og i kontorlignende miljøer som f.eks. hoteller, skoler eller detailhandelsbutikker. Den er ikke beregnet til rengøring af industriområder såsom værksteder, produktionsområder eller lagerhaller.

Kan en autonom robotstøvsuger oplades ved en anden eller tredje ladestation i dens arbejdsområde?

Dette er i øjeblikket ikke muligt. Hvert rengøringsområde kan kun udstyres med én ladestation.

Hvordan bruger jeg magnetstrimler?

Magnetstrimler kan bruges til at afgrænse områder, som Nexaro NR 1500 ikke må køre ind i. Så snart Nexaro NR 1500 kører over en magnetstribe, registrerer den magnetstriben og kører ikke ind i området bag magnetstriben. Du kan bruge magnetstrimler til at udelukke specifikke områder fra rengøring eller for at strømline din kortlægningsproces. Husk på at en magnetstribes position ikke er gemt på kortet! Nexaro anbefaler anvendelse af magnetstrimler, hvis du ønsker at kortlægge et rengøringsområde med bratte højdeændringer (f.eks. trapper). Anbring et 10 cm langt stykke af magnetstriben foran en brat højdeændring for at forhindre enheden i at udforske dette område. Så snart kortet er oprettet, skal du tilføje nogle no-go-zoner til området med højdeændringerne.

Hvor langt kan et rengøringsområde være fra ladestationen?

Med udgangspunkt i ladestationens position kan robotten nå punkter inden for en radius på op til 32 meter. Når robotten er placeret for enden af en korridor, hvor den kan nå flere rum, er den i stand til at nå alle rengøringsområder inden for 32 meter fra ladestationen.

Hvilken funktion har den røde lysring?

Den røde lysring angiver robottens aktuelle driftsstatus. Når robotten udfører en rengøring, pulserer lysringen. I tilfælde af en fejl vil robotten blinke med lysringen for at indikere, at interaktion med brugeren er påkrævet. Ved levering pulserer lysringen permanent for at symbolisere, at robotten endnu ikke er forbundet til en Nexaro HUB-konto.

Hvorfor hører du en usædvanlig lyd, før robotten starter?

Før hver start af robotten udfører den et selvtjek af de sikkerhedsrelaterede komponenter. Dette inkluderer faldsensorerne, men også bremserne på hjuldrevene. Kontrol af bremsen forårsager en hørbar lyd.

Kan jeg rengøre forskellige etager med den samme robot og den samme ladestation?

Ja, til zonebaseret rengøring skal du placere dockingstationen samme sted på hver etage. Vi anbefaler, at du bruger flere dockingstationer og simpelthen flytter robotten fra et område til et andet.

Har robotten samme hastighed i alle rengøringstilstande?

Ja, robotten justerer hastigheden på børsten og blæseren afhængigt af rengøringstilstanden.

Hvad sker der, hvis robotten bliver stjålet, og hvad skal jeg gøre?

Hvis din robot bliver stjålet, skal du blot kontakte vores kundeservice. Vi vil straks blokere din robot mod uautoriseret brug og sikre sikkerheden af din enhed og data.

Kan robotten også startes uden en ladestation ved at trykke på start/stop-knappen?

Ja, robotten kan også bruges uden ladestation. Inden start skal startknappen være aktiveret i robotindstillingerne i Nexaro HUB. Den renser derefter hele det tilgængelige område i afbalanceret rengøringstilstand og ignorerer no-go-zoner. Efter rengøring vender robotten automatisk tilbage til udgangspositionen.

HVORDAN SIKRER JEG, AT STØVBINDESKÆRMEN ER ORDENTLIGT LUKKET OG IKKE ÅBNER SIG UNDER ROBOTENS KØRSEL?

Du kan åbne og lukke støvbindeskærmen med hånden eller foden ved at trykke på området markeret med TRYK, indtil det klikker sikkert. Dette sikrer en sikker lukning af skærmen og forhindrer, at den åbner sig under robotens kørsel.

Hvad er Nexaro HUB?

Nexaro HUB er et stykke software, der er udviklet af Nexaro – en styrecentral, der kan betjenes intuitivt, hvor alle relevante oplysninger samles. Dermed kan du nemt styre alle dine enheder på omfattende og pålidelig vis – fra den første konfiguration af den autonome robotstøvsuger til rapportering om gennemførte rengøringsordrer.

Hvordan opretter jeg en HUB-firmakonto?

Dette kan du selv gøre meget nemt. Du skal bare følge anvisningerne på nexaro.com. Du kan finde flere oplysninger om oprettelse af en Nexaro HUB-konto i vores How-to-Video.

Hvordan får medarbejderne i mit firma adgang til HUB’en?

Under fanen „Brugere“ kan du tilføje dine medarbejdere i Nexaro HUB. Du skal blot angive deres brugerrolle og e-mailadresse for at oprette en ny profil. Derefter modtager den pågældende person en e-mail, som vedkommende kan færdiggøre profilen med, hvorefter HUB’en kan anvendes.

Hvad skal jeg bruge Nexaro HUB til?

Med Nexaro HUB kan du konfigurere den autonome robotstøvsugers rengøringsydelse, kontrollere status for hele din flåde, tilknytte robotter til medarbejdere og forsyne dem med alle de oplysninger, de har brug for til arbejdet.

Kan jeg anvende Nexaro HUB på min stationære computer?

Ja. Nexaro HUB er en responsiv webapplikation, som der kan fås adgang til via en browser fra enhver PC, smartphone eller tablet.

Kan jeg benytte Nexaro HUB, når jeg ikke har internetforbindelse?

Du kan kun benytte Nexaro HUB, når du har internetforbindelse. Dermed sikres det, at du modtager fuldt opdaterede data fra dine autonome robotstøvsugere i realtid.

Hvor mange autonome robotstøvsugere kan jeg slutte til HUB’en?

Du kan tilslutte et ubegrænset antal autonome robotstøvsugere til din konto.

Hvilken type data vises i rengøringsrapporten?

Baseret på tidsrum, kunde og anvendelsesområde indeholder rapporten oplysninger om rengøringstiden, rengøringsområdet samt start- og sluttiden i forskellige varianter, så du øjeblikkeligt kan se, hvordan du bedre kan udnytte dine robotters potentiale.

Hvilke brugerroller kan jeg vælge mellem?

Du kan vælge mellem fire forskellige roller: admininistratonr, rengøringspersonale, ejendomsleder og personaleleder. Hver af rollerne har forskellige rettigheder for at sikre, at følsomme oplysninger kun er tilgængelige for autoriserede personer. Dermed gøres HUB’en så enkel som muligt for alle parter og afleder ikke opmærksomheden unødigt fra arbejdet.

Bliver jeg underrettet, når en autonom robotstøvsuger har afsluttet et rengøringsforløb?

Instrumentbrættet giver dig det perfekte overblik: Du kan nemt kontrollere, hvilke autonome robotstøvsugere der er i gang med rengøringsarbejdet, og hvilke robotter der er klar til næste job.

Behøver jeg teknisk hjælp for at kunne oprette det første kort?

Nej. Når den autonome robotstøvsuger er tilsluttet, skal du angive stedet, som Nexaro NR 1500 skal gøre rent på, og derefter blot klikke på „Opret kort“. Nexaro NR 1500 undersøger området helt af sig selv og opretter kortet. Den har dog brug for en lille smule hjælp: Du skal gøre områderne, der skal kortlægges, tilgængelige. Anvend desuden magnetstrimler til at markere trapper og nedstyrtningskanter, og afgræns på samme måde områder, der ikke skal kortlægges. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du opretter dit første kort, i vores How-to-Video.

Kan jeg oprette en rute for den autonome robotstøvsuger?

Vores Nexaro NR 1500 er konstrueret således, at den arbejder uden hjælp og uden komplicerede konfigurationsprocesser. Så snart du starter den – enten ved at trykke på en knap, i Nexaro HUB eller via tidsplanen – planlægger den autonome robotstøvsuger rengøringsruten af sig selv.

Er det muligt at oprette en tidsplan for en rengøring?

Ja. Tidsplanlægningsfunktionen gør det muligt at styre rengøringsforløbet helt fleksibelt. Du kan anvende rengøringszoner og definere forskellige rengøringsfunktioner for de enkelte zoner. Du kan vælge de zoner, der skal rengøres. Og du kan foruden starttiden også definere en sluttid, hvis du vil sikre, at den autonome robotstøvsuger afbryder arbejdet på et bestemt tidspunkt. Du kan finde flere oplysninger om oprettelse af tidsplaner i vores How-to-Video.

Hvad anvendes kundeområdet i HUB’en til?

Under fanen „Kunder“ kan du definere de steder, som dine autonome robotstøvsugere skal gøre rent på hos dine kunder. Du kan opdele anvendelsesstedet i fire niveauer: kundens navn, bygningens navn, etagebetegnelsen og navnet på rengøringsområdet. Du kan finde flere oplysninger om oprettelse af en kundestruktur i vores How-to-Video.

Kan enhver person, der har en brugerkonto i HUB’en, når som helst starte en autonom robotstøvsuger efter ønske i systemet?

Nej. De af dine medarbejdere, der får adgang til Nexaro HUB, kan kun konfigurere og styre de autonome robotstøvsugere, der er tilknyttet dem. På den måde sikrer vi, at følsomme data kun er tilgængelige for autoriserede personer – eller sagt på en anden måde: Alle modtager nøjagtigt de oplysninger, de behøver for at udføre deres arbejde.

Har Nexaro adgang til mine HUB-kontodata?

Datasikkerhed er et vigtigt emne, og Nexaro-løsningen er helt i overensstemmelse med GDPR.

Skal jeg gentage hele konfigurationen af den autonome robotstøvsuger, hvis den har en defekt og skal udskiftes?

Nej. Du kan udskifte en den autonom robotstøvsuger og samtidig bevare hele konfigurationen.

Hvad er formålet med rengøringszonerne?

Rengøringsfunktionen og rengøringsintervallet kan indstilles særskilt for hver defineret rengøringszone. Selve rengøringen udføres efter en tidsplan, men kan også udløses manuelt. Du kan finde flere oplysninger om oprettelse af rengøringszoner i vores How-to-Video.

Hvordan kan jeg tilføje en autonom robotstøvsuger til kundekontoen i Nexaro HUB?

For at gøre dette skal brugeren åbne fanen „Robot“ og klikke på „Tilføj robot“. Efterfølgende er der to valgmuligheder: „Tilføj og forbind“ eller „Tilføj til lager“. Hvis den autonome robotstøvsuger er fysisk til stede og skal forbindes med HUB’en, skal valgmuligheden „Tilføj og forbind“ vælges. Efter en vellykket tilknytning af robotten til HUB-kontoen kan enheden derefter tilføjes til et rengøringsområde og anvendes til rengøring. Hvis der vælges „Tilføj til lager“, oprettes robotten blot i inventarlisten og kan ikke anvendes til rengøring. Du kan finde flere oplysninger om administration af robotter i vores How-to-Video.

Hvad betyder de forskellige statusvisninger på robotlisten?

Der findes tre statusvisninger: „Klar til drift“, „I drift“ og „På lager“. En autonom robotstøvsuger er klar til drift, når den er knyttet korrekt til HUB-kontoen, men endnu ikke er føjet til noget rengøringsområde. Denne tilstand angives med gult. Nu kan den tilføjes til et rengøringsområde, og dens tilstand skifter dermed til „I drift“. Den grønne farve angiver, at robotten nu kan anvendes til rengøring. Hvis en robot er blevet tilføjet til en HUB-konto med knappen „Tilføj til lager“, vises den med gråt med betegnelsen „På lager“. I denne tilstand kan en robot først anvendes til rengøringen, når den med forbindelsesknappen er blevet knyttet til HUB’en og tilføjet til et rengøringsområde.

Hvordan kan jeg fjerne en autonom robotstøvsuger fra HUB-kontoen?

Hvis du har administratorrollen, kan du slette en autonom robotstøvsuger. Åbn fanen „Robot" og navigér til den ønskede robot. Tryk på knappen „Redigér“ og derefter på „Slet“. Robotten fjernes fuldstændigt fra systemet – inklusive alle data som f.eks. kort og tidsplaner.

Hvordan kan jeg se, hvilke autonome robotstøvsugere der anvendes hvor?

Åbn fanen „Robot“ og navigér til den ønskede autonome robotstøvsuger. Vær opmærksom på, at det kun er robotter, der befinder sig i tilstanden „I drift“, som er tilknyttet et rengøringsområde. Under "Anvendelsesområde" kan du se, hvor robotten anvendes.

Hvorfor kan jeg se den autonome robotstøvsuger på robotlisten, men hverken starte den eller åbne det tilhørende rengøringsområde?

En autonom robotstøvsuger kan kun anvendes af det personale, den er blevet knyttet til. Åbn fanen „Robot“ og navigér til den ønskede enhed. Her kan du se, hvem der er ansvarlig for denne robot og kan betjene den. Hvis du vil have adgang til den valgte robot, skal du kontakte de anførte personer og blive tilknyttet som ansvarlig medarbejder.

Hvordan kan jeg tilknytte den autonome robotstøvsuger og kunderne til mit personale?

Brugerens ansvarsområde kan fastlægges afhængigt af medarbejderens brugerrolle – rengøringspersonale, ejendomsleder og personaleleder: Personaleledere kan knyttes kunder og dermed få adgang til alle robotter, der anvendes hos disse kunder. Derudover kan de tilknytte en ansvarlig ejendomsleder og rengøringspersonale til kundens bygninger. Ejendomslederne kan knyttes til bygninger og dermed få adgang til alle robotter, der anvendes i den pågældende bygning. De kan også tilknytte det ansvarlige rengøringspersonale til disse bygninger. For at kunne tilføje ansvarligt personale skal personalelederen eller ejendomslederen navigere til kundeområdet og under punktet „Ansvarlige medarbejdere“ klikke på „Administrér“.

Hvordan kan jeg oprette en rengøringsrapport?

For at gøre dette skal du åbne fanen „Rapporter“. Vælg „Opret rengøringsrapport“, det ønskede tidsrum og den kunde, som du vil oprette rengøringsrapporten for. Du får den derefter tilsendt pr. e-mail i løbet af få minutter.

Hvordan kan jeg hurtigt finde den autonome robotstøvsuger i rengøringsområdet, hvis den ikke befinder sig i ladestationen?

Navigér til den autonome robotstøvsugers rengøringsområde, og klik på knappen „Afspil lydsignal“. Derefter udsender robotten et akustisk signal, som du kan bruge til at lokalisere den. Alternativt kan robottens senest kendte position vises på kortet under „Rengøringsresultater“.

Hvordan kan jeg ændre den autonome robotstøvsugers rengøringsområde?

Navigér til det ønskede rengøringsområde, og fjern først den autonome robotstøvsuger fra det aktuelle rengøringsområde ved at klikke på de tre prikker under „Robot“. Navigér derefter til det nye rengøringsområde, og tilføj robotten ved at klikke på „Tilknyt robot“.

Hvordan kan jeg oprette et nyt kort over rengøringsområdet?

Navigér til det ønskede rengøringsområde. Hvis der allerede findes et kort, og du vil foretage en ny kortlægning af hele arealet, kan du starte kortlægningen ved at klikke på de tre prikker under „Kort“. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du opretter dit første kort, i vores How-to-Video.

Hvordan kan jeg anvende et kort, der blev oprettet under rengøringen, som hovedkort til at definere zoner?

Navigér til det ønskede rengøringsområde, og vælg det ønskede kort under „Rengøringsresultater“. Det valgte rengøringskort anvendes ved klik på „Vælg kort som hovedkort“. Kontrollér derefter zonerne, du har oprettet, og tilpas dem eventuelt til det nye kort.

Hvordan kan jeg få vist fejlmeldingerne for en autonom robotstøvsuger?

Fejlmeldinger kan ses under fanen „Robot“.

Hvordan kan jeg se, hvilke personer der er ansvarlige for en bestemt autonom robotstøvsuger?

Navigér til den ønskede robot på fanen „Robot“. Under „Ansvarligt personale“ kan du se de ansvarlige medarbejdere.

Bliver jeg underrettet, når en autonom robotstøvsuger fjernes fra sin placering?

I vores første version af HUB'en vil der ikke være en funktion til at informere brugerne, når en autonom robotstøvsuger fjernes fra sin placering.

Kan jeg oprette opgaver til mit rengøringspersonale, som så vises på opgavelisten i Nexaro HUB?

I vores første version af HUB'en vil det ikke være muligt at oprette selvstændige opgaver til rengøringspersonalet – men vi er lutter øren, hvis denne funktion skulle blive efterspurgt.

På hvilke sprog vil Nexaro HUB være tilgængelig?

Nexaro HUB er tilgængelig på tysk, engelsk, hollandsk, fransk, dansk, svensk og finsk.

Kan jeg bruge alle kort over rengøringsresultater som hovedkort?

Et kort kan bruges som hovedkort, hvis 1. der ikke blev anvendt rengøringszoner, da kortet blev oprettet, 2. robotten startede fra ladestationen, da kortet blev oprettet, og 3. kortlægningen eller rengøringen ikke blev afbrudt pga. en navigationsfejl.

Hvad skal jeg gøre, hvis robotten viser en Safe State-meddelelse i Nexaro HUB?

I kraft sin kommercielle godkendelse er NR 1500 udstyret med mekanismer til at detektere sikkerhedskritiske situationer. De tilsvarende meddelelser i Nexaro HUB er inddelt i følgende tre kategorier. Safe State 1: I Safe State 1 kontrollerer robotten på egen hånd, om der foreligger en sikkerhedskritisk situation. Hvis ikke, nulstilles Safe State 1-meddelelsen med det samme, og robotten fortsætter med sin opgave. Hvis en sikkerhedskritisk situation detekteres, genereres en Safe State 2-meddelelse. Safe State 2: I Safe State 2 skal brugeren bekræfte, at den sikkerhedskritiske situation er afhjulpet ved at trykke på start-stop-knappen. Eksempel: Hvis der detekteres et trin eller en afsats under rengøring, viser robotten en Safe State 2 i Nexaro HUB. I dette tilfælde kan brugeren fjerne robotten fra trinnet eller afsatsen, sikre området, for eksempel med magnetbånd, og lade robotten køre videre med et tryk på en knap. Safe State 3: Safe State 3 kræver, at brugeren returnerer robotten til ladestationen. Hvis en ny rengøring startes, kontrollerer robotten på egen hånd sin funktionalitet, og hvis kontrollen lykkes, nulstilles Safe State 3.

Findes der en liste over forbrugsmaterialerne?

De tre vigtigste forbrugsmaterialer er hovedbørste, filter og sidebørste.

Hvor tit skal sliddelene udskiftes? F.eks. en gang om året?

Dette afhænger især af anvendelseshyppigheden og rengøringsarealernes beskaffenhed. Vi regner i gennemsnit med et årligt skift af filter og hovedbørste og et forbrug af fire sidebørster per år. Det forventes, at valserne skal udskiftes hvert andet år og hjulene hvert fjerde år.

Hvordan tømmes støvbeholderen?

Støvbeholderen kan tømmes på to måder: ved direkte udsugning eller ved at tage beholderen ud og tømme den. Læs endviderebetjeningsvejledningen for en detaljeret beskrivelse, eller se den relevante How-to-Video.

Hvor tit skal jeg tømme støvbeholderen?

Intervallet for tømning af støvbeholderen afhænger af forskellige parametre såsom rengøringsplanen, rengøringsområdet eller rengøringsobjektet. I et gennemsnitligt kontormiljø er en ugentlig tømning af støvbeholderen mere end tilstrækkelig.

Hvor kan man købe forbrugsmaterialer og tilbehør til Nexaro NR 1500?

Forbrugsmaterialerne og tilbehøret kan købes i netbutikken på webstedet, via forhandlere og grossister – eller gennem vores kolleger i key account management.

Kan Nexaro NR 1500 rengøres? Hvor ofte? Hvordan? Kan der anvendes værktøjer og væsker?

Nexaro NR 1500 kan rengøres med almindelige rengøringsmidler og kemikalier. Rengøringen skal udføres i henhold til beskrivelsen i håndbogen og de anførte rengøringsintervaller.

Hvilke dele kan udskiftes uden hjælp fra en tekniker?

Hovedbørste, sidebørste, filter, valser, batterier og hjul kan udskiftes af instrueret personale. Udskiftning af interne komponenter og elektroniske komponenter (sensorer, ledningsnet, printkort) skal udføres af Nexaros reparationsservice. Du kan finde flere oplysninger om rengøring og udskiftning af børsterne i vores How-to-Video.

Findes ladestandere blandt de tilgængelige reservedele, og hvad koster de?

Ja, besøg vores webshop LINK. (Bemærk: ikke tilgængelig endnu)

Hvor lang er leveringstiden?

Det afhænger af destinationen: i Tyskland ca. 3–4 dage, men længere tid til andre EU-lande. Inden for udvalgte markeder er der også mulighed for ekspresforsendelse. Du kan finde detaljerede oplysninger her.

Er det muligt at spore forsendelsen?

Som regel er det muligt at spore forsendelsen, men det afhænger dog af udbyderen. Du kan finde detaljerede oplysninger her.

Er der mulighed for ekspresforsendelse?

Ja, for de fleste destinationer, men du må forvente et tillæg. Du kan finde detaljerede oplysninger her.

Hvor skal jeg henvende mig, hvis Nexaro NR 1500 ikke virker?

For at sikre en så hurtig og enkel afvikling af reparationen som muligt bedes du henvende dig til vores kunde- og reparationsservice: +49 202 564 7979 (mandag til fredag fra kl. 8:00 til 17:00) eller info@nexaro.com.

Hvor kan jeg få hjælp, hvis en komponent i Nexaro NR 1500 er beskadiget eller mangler ved leveringen?

I dette tilfælde kan du kontakte vores kundeservice på +49 202 564 7979 (mandag til fredag fra kl. 8:00 til 17:00). Eller send en e-mail til info@nexaro.com; vores kunde- og reparationsservice står klar til at hjælpe dig.

Hvor længe varer en reparation?

Det er svært at sige, da det afhænger af reparationstypen og delene, der skal udskiftes. Men vi gør vores bedste for at gøre din NR 1500 driftsklar igen så hurtigt som muligt.

Kan jeg få en reserveenhed, mens min Nexaro NR 1500 bliver repareret?

Det findes der ikke et entydigt svar på. Henvend dig venligst til vores kunde- og reparationsservice, der står klar til at hjælpe fra mandag til fredag mellem kl. 9:00 og kl. 17:00: Ring til os på +49 202 564 7979, eller send en e-mail til info@nexaro.com. Vi hjælper dig gerne!

Hvor ligger reparationscentrene?

Vi reparerer enhederne på et centralt reparationsværksted i Tyskland.

Hvordan kan jeg bortskaffe batterier, duftchip, emballagemateriale, brugte filtre og eventuelt hele den autonome robotstøvsuger?

Principielt skal den lokale lovgivning overholdes! Generelt kan brugte duftchip og filtre bortskaffes med husholdningsaffaldet. Hvis emballagen indeholder plastdele, skal disse bortskaffes adskilt fra dele af pap og karton. Aflevér brugte batterier på et indsamlingssted for batterier, da disse – ligesom den autonome robotstøvsuger selv – ikke må bortskaffes med husholdningsaffaldet. Affald af elektrisk og elektronisk udstyr skal indsamles særskilt og afleveres på et godkendt indsamlingssted, f.eks. en kommunal genbrugsplads.

Er der garanti på enheden?

Vi yder den lovmæssigt foreskrevne garanti på 12 måneder.

Kan der bestilles en yderligere garantipakke?

I skrivende stund er det ikke noget, vi tilbyder endnu.

Er der mulighed for at opleve Nexaro NR 1500 live?

Du kan til enhver tid deltage i vores webinarer om vores Nexaro NR 1500- eller Nexaro HUB-produkter online. Alternativt kan du også kontakte en af vores forhandlere i dit område. Du kan finde dem på https://nexaro.com/da/pages/distributors. Det er muligt at få en begrænset, men specialiseret produktdemonstration af vores key account-salgsteam. Kontakt venligst vores kundeserviceteam på +49 202 564 7979 (mandag til fredag fra 9:00 til 17:00) eller skriv til os på info@nexaro.com med den relevante emnelinje, så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.

Hvor meget koster Nexaro NR 1500?

Priserne for vores Nexaro NR 1500 og Nexaro Bundle-tilbuddet inklusive Nexaro HUB Pro.Multi-licens kan findes her.

Hvilken licenstype er den rigtige for mig?

Virksomheder, hvis erhvervslokaler ikke kræver mere end én autonom robotstøvsuger, vil få præcis, hvad de har brug for, med Pro.Single-licensen. Fra og med enhed nr. to giver Pro.Multi-licensen dig adgang til en række innovative funktioner, hvor Nexaro HUB virkelig viser sine stærke sider. Du kan finde flere oplysninger ved at klikke her.

Hvor kan man købe Nexaro NR 1500?

Du kan købe vores autonome robotstøvsuger via udvalgte grossister, via vores key account-salgsteam og via vores egen online shop.

I hvilke lande fås NR 1500?

Ved lanceringen på markedet fokuserer vi på Tyskland, Holland, Sverige, Finland, Danmark, Belgien, Luxembourg og Østrig. Vi planlægger dog også yderligere markeder, så vores autonome robotstøvsuger så hurtigt som muligt kan stå til rådighed for et stort antal kunder.

Hvilke betalingsmuligheder er der?

Vi tilbyder de vigtigste og mest almindelige betalingsmuligheder for hver distributionskanal.

Kan Nexaro NR 1500 finansieres?

Vi er i gang med at undersøge dette emne, men kan i øjeblikket ikke give detaljerede eller endelige oplysninger om dette. Når disse foreligger, vil vi meddele dem på alle vores kanaler. Og hvis du vil være helt sikker på at modtage dem, er du velkommen til at tilmelde dig vores nyhedsbrev.

Kan Nexaro NR 1500 købes til privat brug?

Nej. Enheden er udelukkende beregnet til erhvervsmæssig anvendelse. Vores netbutik på webstedet henvender sig således også kun til erhvervsdrivende, § 14 BGB (tysk civillovbog), dvs. til fysiske eller juridiske personer eller personselskaber med retsevne, der i forbindelse med transaktionen udøver deres erhvervsmæssige virksomhed. Vi indgår ingen kontrakter med forbrugere, § 13 BGB (tysk civillovbog).

Hvorfor kan jeg se, at jeg skal betale 19,90 € om måneden for Pro.Multi-licensen, selvom jeg har købt en pakke?

I de første 36 måneder er der ingen gebyrer for den første og alle efterfølgende robotter, der er købt som en pakke, selvom disse vises under registreringsprocessen.

KAN MAN LEASE NEXARO NR 1500?

Udover engangsbetalingen er der også mulighed for attraktiv leasing gennem vores samarbejdspartner akf bank robotikfinanz. Vi tilbyder i øjeblikket kun leasing i Tyskland. Yderligere information finder du her. Hvis du er interesseret i et leasingtilbud uden for Tyskland, er du velkommen til at kontakte os, da vi vil udvide vores tilbud så hurtigt som muligt. Kontakt venligst vores kundeservice .

Hvordan behandler Nexaro kundeoplysninger?

Beskyttelsen af personoplysninger er et vigtigt anliggende for os, der varetages efter de højeste standarder. Hertil hører også, at vores servere befinder sig i Tyskland. Yderligere oplysninger om, hvor fortroligt vi behandler dine oplysninger, kan findes i vores Erklæring om databeskyttelse.

Hvilke oplysninger indsamler Nexaro om kunderne?

Du kan læse mere om dette i vores Erklæring om databeskyttelse.

Mit firma ønsker ikke længere at blive kontaktet af Nexaro. Hvad kan jeg gøre?

Du kan selv meget nemt framelde dig Nexaros nyhedsbrev: Du skal bare klikke på frameldingsknappen nederst i nyhedsbrevet. I alle andre tilfælde bedes du kontakte vores kundeservice.

Hvordan og hvor sikres mit firmas oplysninger?

Vi lægger stor vægt på beskyttelsen af dine oplysninger og sikrer dem derfor udelukkende på servere i Tyskland. Du kan læse mere om dette i vores Erklæring om databeskyttelse.

Er mit firmas oplysninger sikre hos Nexaro, eller gives de videre til tredjeparter?

Vi giver principielt ikke oplysninger videre til tredjeparter. Hvis dette alligevel skulle være nødvendigt, f.eks. for at behandle en betaling, meddeler vi omgående dette til dig på en fair og åben måde. Du kan læse mere om dette i vores Erklæring om databeskyttelse.

Hvor bliver de data, der indsamles af robotten og dens sensorer, af (f.eks. B. bygningernes plantegninger)?

Vores løsning er baseret på AWS og bruger servere i Europa.

Hvordan er Nexaro HUB-data beskyttet mod tab?

Nexaro HUB sikrer robust databeskyttelse gennem daglige backups. I tilfælde af uventet datatab er vores system designet til at gendanne data med det samme for at sikre minimal afbrydelse og bevare integriteten af dine oplysninger.

Arbejder I kun med bæredygtige leverandører, der overholder lovgivningen?

Nexaro arbejder tæt sammen med mangeårige leverandører og er i den forbindelse yderst opmærksom på overholdelsen af den tyske lov om rettidig omhu i forbindelse med forsyningskæder.

Hvor stammer materialerne til Nexaro NR 1500 fra?

Materialerne til vores autonome robotstøvsuger stammer overvejende fra Europa og Asien – fra bæredygtige leverandører, som vi har arbejdet sammen med i årevis.

Hvilke emballagematerialer anvendes?

Vi anvender så vidt muligt bæredygtige emballagematerialer, arbejder med naturlige materialer og skåner ressourcerne – derfor er der f.eks. påtrykt så lidt som muligt på vores kartoner. Samtidig sørger vi for, at vores produkter leveres intakte til dig.

Er forsendelsen CO2-neutral?

Afhængigt af destinationsadressen og forsendelsens størrelse og vægt arbejder vi sammen med forskellige transportselskaber. Vi sørger for så vidt muligt at sende CO2-neutralt og arbejder løbende på at reducere vores CO2-aftryk på dette område.