icon
<h1>FAQ</h1>

FAQ

Enhver innovation rejser spørgsmål.

Her er vores svar.

Vælg det område, du gerne vil have mere at vide om:

Generelt

Hvad betyder Nexaro?

Nexaro er en neologisme, der afspejler vores mærkes centrale elementer: innovation, kundeorientering, problemløsning og pålidelighed – for med vores intelligente løsninger gør vi det muligt for fagfolk i hele verden at maksimere deres daglige præstation.

Hvem eller hvad er Nexaro?

Nexaro er en uafhængig nyetableret virksomhed, der i Tyskland og andre lande udvikler, producerer og markedsfører produkter til professionel brug inden for rengøring af bygninger – herunder digitale produkter og tilbehør.

Hvad er forholdet mellem Nexaro og Vorwerk Professional GmbH?

Nexaro er varemærket, der står over alle produkter og anvendes på tværs af alle kanaler i kommunikationen. Nexaro GmbH har været vores firmanavn siden august 2022. Indtil da var det Vorwerk Professional GmbH.

Hvad er forholdet mellem Nexaro og Vorwerk-koncernen?

Vi er som uafhængig nyetableret virksomhed en ud af mange virksomheder i Vorwerk-koncernen.

Hvor hører Nexaro hjemme?

Nexaro har sit hjemsted i Wuppertal/Tyskland.

Hvad er cobotter?

Betegnelsen cobot er et ord, der er sammensat af de engelske begreber collaboration, dvs. samarbejde, og robot. I princippet skal traditionelle robotter udføre deres arbejde selvstændigt, men cobotter udvikles som udgangspunkt til direkte samarbejde og arbejdsdeling mellem menneske og maskine.

Hvilke kundereferencer har I?

Da vi stadig befinder os i udviklingsfasen, kan vi i øjeblikket ikke oplyse nogen referencer. Men du kan være sikker på, at vi har et tæt samarbejde med førende virksomheder i branchen.

Nexaro NR 1500

Hvilke dimensioner har Nexaro NR 1500?

I centimeter: 34,3 × 34,3 × 17,5 – dvs. dobbelt så stor som seks stablede pizzaæsker.

Hvor meget vejer cobotten?

Ca. 6,8 kg, når de store støvbeholdere er tomme..

Hvor høj er dens kortlægningshastighed?

Maksimalt 300 kvadratmeter i timen.

Hvilket volumen har støvbeholderen?

Et stort volumen på 1,4 liter.

Hvilke sensorer er cobotten udstyret med?

Cobotten har mange og meget forskellige sensorer: en laserafstandssensor (LDS), en støddæmpersensor, otte kollisionssensorer, to magnetfeltssensorer, en vægfølgesensor, inkrementelle sensorer, en inertialmåleenhed (IMU) og andre.

Hvor langt kan NR 1500 se?

Laserafstandssensoren (LDS) kan registrere overflader i en afstand på op til 5 meter.

Hvem konfigurerer Nexaro NR 1500 – og hvor lang tid tager konfigurationen?

Konfigurationen af Nexaro NR 1500 udføres af Nexaro HUB og er underlagt administrationen, pladslederen eller personalelederen. Hvor længe den første installation varer, afhænger af rengøringsobjektets egenskaber. Gennemsnitshastigheden ved kortlægningen af et rengøringsareal er dog ca. 300 kvadratmeter i timen.

Hvor lang er den gennemsnitlige driftstid, dvs. hvornår skal apparatet genoplades?

Den maksimale batteritid er 180 minutter. Den afhænger dog af eksterne faktorer som f.eks. gulvbelægningen, temperaturen eller den valgte rengøringsfunktion.

Hvor lang tid varer en gennemsnitlig opladning?

Allerede efter 110 minutter er cobotten opladet fra 15 % til 80 %. Opladning fra 15 % til 95 % tager ca. 195 minutter.

Hvor længe holder batteriet, før det skal udskiftes?

Batterierne er konstrueret til en lang levetid. Under standardbetingelser bevarer batterierne efter to års almindelig brug stadig 80 % af deres kapacitet.

Hvad sker der, hvis der forekommer små ændringer i rummet?

Cobotten kortlægger sine omgivelser ved hver rengøring og sammenligner den med referencerengøringskortet. Små ændringer registreres, og der tages hensyn til disse under navigationen. No-go- og rengøringszoner bevares og overholdes ligeledes. Efter et afsluttet rengøringsforløb kan det oprettede kort anvendes som nyt referencerengøringskort, såfremt brugeren ønsker dette.

Udgør dørtrin og lignende forhindringer et problem?

Nej. Cobottens terrængående egenskaber opfylder de tilladte grænseværdier i et arbejdsmiljø iht. den tyske forordning om arbejdspladser (ArbStV).

Rengør cobotten også bygningen, hvis et sikkerhedssystem er aktiveret?

Brugeren kan tilpasse tidsplanen for rengøringen – inklusive start- og sluttidspunkt – til de individuelle behov i bygningen.

Hvordan forhindrer systemet, at cobotten falder ned?

Cobotten er udstyret med gulvsensorer, der i rette tid registrerer kritiske ændringer af overfladerne.

Hvad gør cobotten, hvis batteriet er tomt, inden arbejdet er udført?

Cobotten har en batteristatuskontrol. Når batteriet løber tør, vender den automatisk tilbage til sin ladestation, oplades og fortsætter rengøringen på det sted, hvor den måtte stoppe rengøringen, indtil rengøringsordren er afsluttet, eller sluttidspunktet for et planlagt rengøringsforløb er nået.

Kører den også om natten?

Ja. Cobotten kan altid arbejde selvstændigt og behøver hverken overvågning eller belysning for at kunne udføre rengøringen.

Skal cobotten altid være forbundet med netværket?

Nej. Den kan også anvendes uden netværksforbindelse, når den først er konfigureret. Der behøves dog altid en netværksforbindelse, når operatøren ønsker at sikre, at cobot-konfigurationen opdateres, f.eks. for at opdatere tidsplaner eller modtage, oprette eller opdatere rengøringskort.

Kan cobotten rengøre flere etager i samme arbejdsforløb?

NR 1500 kan anvendes i flere rengøringsområder, også på flere etager eller i forskellige bygninger. Overgangen fra ét rengøringsområde til et andet kræver dog hjælp fra et menneske, da cobotten hverken kan gå op ad trapper eller tilkalde en elevator. I hvert fald ikke endnu. Derudover skal brugeren opdatere cobottens indstilling i forhold til rengøringsområderne i HUB’en for at sikre, at eksempelvis rengøringsplaner og no-go-zoner overholdes.

Hvorfor kører cobotten under kortlægningen undertiden ind i samme område flere gange?

Under kortlægningen undersøger NR 1500 selv sine omgivelser og anvender til dette formål en KI-kortlægningsalgoritme, der er udviklet af Nexaro. For i den forbindelse at opnå en så høj præcision som muligt, afprøves nogle områder undertiden to gange. Årsagen hertil kan være et primært billede med utilstrækkelig kvalitet, der er forårsaget af en ændring af omgivelserne, f.eks. på grund af personer, der bevæger sig.

Hvor mange faldsensorer er der installeret?

Cobotten er udstyret med otte faldsensorer, der sikrer, at pludselige ændringer af overfladen, særligt trin, registreres i rette tid.

Kan jeg indstille cobottens rengøringsydelse?

Ja, du kan vælge mellem rengøringstilstandene „Performance“, „Balanced“ og „Eco“. Derudover kan du vælge mellem navigationstilstandene „Gentle“ (større afstand til objekter) og „Normal“ (normal afstand til objekter).

Har cobotten også en aftørringsfunktion?

Cobotten er konstrueret som en ren støvsugerrobot for at opnå maksimal fleksibilitet med henblik på potentielle anvendelsessteder. Den har ingen aftørringsfunktion og kan således anvendes på gulve og tæpper.

Hvilke overflader kan rengøres med Nexaro NR 1500?

Nexaro NR 1500 kan både anvendes på gulve og tæpper.

Hvad sker der, hvis cobotten rammer glasdøre eller glasvægge?

Laserafstandssensoren (LDS) på NR 1500 kan muligvis overse glasdøre eller glasvægge, men senest med sin kofangersensor registrerer NR 1500 gennemsigtige genstande og navigerer i henhold dertil.

Nexaro HUB

Hvad er Nexaro HUB?

Nexaro HUB er en software, der er udviklet af Nexaro – en styrecentral, der kan betjenes intuitivt, hvor alle relevante oplysninger samles. Dermed kan du nemt styre alle dine apparater på omfattende og pålidelig vis – fra den første konfiguration af cobotten til rapportering om gennemførte rengøringsordrer.

Hvordan opretter jeg en HUB-firmakonto?

Dette kan du selv gøre meget nemt. Du skal bare følge anvisningerne på nexaro.com.

Hvordan får medarbejdere i mit firma adgang til HUB’en?

Under fanebladet „Bruger“ kan du tilføje dine medarbejdere i Nexaro HUB. Du skal blot angive brugerrollen og e-mailadressen for at oprette en ny profil. Derefter modtager den pågældende person en e-mail, som vedkommende kan færdiggøre profilen med, hvorefter HUB’en kan anvendes.

Hvad skal jeg bruge Nexaro HUB til?

Med Nexaro HUB kan du konfigurere cobottens rengøringsydelse, kontrollere status for alle dine cobotter, tildele cobotter til medarbejdere og give dem alle de oplysninger, de har brug for til arbejdet.

Kan jeg anvende Nexaro HUB på min stationære computer?

Ja. Nexaro HUB er en responsiv webapplikation, som der kan fås adgang til via en browser fra enhver PC, smartphone eller tablet-computer.

Kan jeg benytte Nexaro HUB, når jeg ikke er forbundet med internettet?

Du kan kun benytte Nexaro HUB, når du er forbundet med internettet. Dermed sikres det, at du modtager data fra dine cobotter i realtid og altid bliver opdateret.

Hvor mange cobotter kan jeg slutte til HUB’en?

Du kan forbinde et ubegrænset antal cobotter med din konto.

Hvilken type data vises i rengøringsrapporten?

Baseret på tidsrum, kunde og anvendelsesområde indeholder rapporten oplysninger om rengøringstiden, rengøringsområdet samt start- og sluttiden i forskellige varianter, så du øjeblikkeligt kan se, hvordan du bedre kan udnytte dine cobotters potentiale.

Hvilke brugerroller kan jeg vælge mellem?

Du kan vælge mellem fire forskellige roller: administration, rengøringspersonale, pladsleder og personaleleder. Hver af rollerne har forskellige rettigheder for at sikre, at følsomme oplysninger kun er tilgængelige for autoriserede personer. Dermed gøres HUB’en så enkel som muligt for alle parter og afleder ikke opmærksomheden unødigt fra arbejdet.

Bliver jeg underrettet, når en cobot har afsluttet et rengøringsforløb?

Dashboardet giver dig det perfekte overblik: Du kan nemt kontrollere, hvilke cobotter der er i gang med rengøringsarbejdet, og hvilke der er klar til næste job.

Behøver jeg teknisk hjælp for at kunne oprette det første kort?

Nej. Når cobotten er tilsluttet, skal du angive stedet, som cobotten skal gøre rent på, og derefter blot klikke på „Opret kort“. Cobotten undersøger området helt af sig selv og opretter kortet. Den har dog brug for en lille smule hjælp: Du skal gøre områderne, der skal kortlægges, tilgængelige. Anvend desuden magnetstrimler til at markere trapper og nedstyrtningskanter, og afgræns på samme måde områder, der ikke skal kortlægges.

Kan jeg oprette en rute for cobotten?

Vores cobot er konstrueret således, at den arbejder uden hjælp og uden komplicerede konfigurationsprocesser. Så snart du starter den – enten ved at trykke på en knap, i Nexaro HUB eller via tidsplanen – planlægger cobotten rengøringsruten af sig selv.

Er det muligt at oprette en tidsplan for en rengøring?

Ja. Tidsplanlægningsfunktionen gør det muligt at styre rengøringsforløbet helt fleksibelt. Du kan anvende rengøringszoner og definere forskellige rengøringsfunktioner for de enkelte zoner. Du kan vælge de zoner, der skal rengøres. Og du kan foruden starttiden også definere en sluttid, hvis du vil sikre, at cobotten afbryder arbejdet på et bestemt tidspunkt.

Hvad anvendes kundeområdet i HUB’en til?

Under fanebladet „Kunder“ kan du definere de steder, som dine cobotter skal gøre rent på hos dine kunder. Du kan opdele anvendelsesstedet i fire niveauer: kundens navn, bygningens navn, etagebetegnelsen og navnet på rengøringsområdet.

Kan enhver person, der har en brugerkonto i HUB’en, når som helst starte en cobot efter ønske i systemet?

Nej. Dine medarbejdere, der har adgang til Nexaro HUB, kan kun konfigurere og styre den cobot, der er tildelt dem. På den måde sikrer vi, at følsomme data kun er tilgængelige for autoriserede personer – eller sagt på en anden måde: Alle modtager nøjagtigt de oplysninger, de behøver til at udføre deres arbejde.

Har Nexaro adgang til mine HUB-kontodata?

Datasikkerhed er et vigtigt anliggende, og Nexaro-løsningen er helt i overensstemmelse med GDPR.

Skal jeg gentage hele konfigurationen af cobotten, hvis den har en defekt og skal udskiftes?

Nej. Du kan udskifte en cobot og samtidig bevare hele konfigurationen.

Hvad er formålet med rengøringszonerne?

Rengøringsfunktionen og rengøringsintervallet kan indstilles særskilt for hver defineret rengøringszone. Selve rengøringen udføres efter en tidsplan, men kan også udløses manuelt.

Hvordan kan jeg tilføje en cobot til kundekontoen i Nexaro HUB?

Hertil skal brugeren åbne fanebladet „Cobot“ og klikke på „Tilføj cobot“. Derefter er der to valgmuligheder: „Tilføj og forbind“ eller „Tilføj til lager“. Hvis cobotten er fysisk til stede og skal forbindes med HUB’en, skal valgmuligheden „Tilføj og forbind“ vælges. Når cobotten er knyttet til HUB-kontoen, kan apparatet derefter tilføjes til et rengøringsområde og anvendes til rengøring. Hvis der vælges „Tilføj til lager“, oprettes cobotten blot i inventarlisten og kan ikke anvendes til rengøring.

Hvad betyder de forskellige statusvisninger i cobotlisten?

Der findes tre statusvisninger: „Klar til drift“, „I drift“ og „På lager“. En cobot er klar til drift, når den er knyttet til HUB-kontoen, men endnu ikke er føjet til noget rengøringsområde. Denne tilstand angives med gult. Nu kan den tilføjes til et rengøringsområde, og dens tilstand skifter dermed til „I drift“. Den grønne farve angiver, at cobotten nu kan anvendes til rengøring. Hvis en cobot er blevet tilføjet til en HUB-konto med knappen „Tilføj til lager“, vises den med gråt med betegnelsen „På lager“. I denne tilstand kan en cobot først anvendes til rengøringen, når den med forbindelsesknappen er blevet knyttet til HUB’en og tilføjet til et rengøringsområde.

Hvordan kan jeg fjerne en cobot fra HUB-kontoen?

Hvis du har administratorrollen, kan du slette en cobot. Åbn fanebladet „Cobot“ og gå til den ønskede cobot. Tryk på knappen „Rediger“ og derefter på „Slet“. Cobotten fjernes fuldstændigt fra systemet – inklusive alle data som f.eks. kort og tidsplaner.

Hvordan kan jeg se, hvilken cobot der anvendes hvor?

Åbn fanebladet „Cobot“ og gå til den ønskede cobot. Vær opmærksom på, at det kun er cobotter, der befinder sig i tilstanden „I drift“, som er tildelt et rengøringsområde. Under anvendelsesområdet kan du se, hvor cobotten anvendes.

Hvorfor kan jeg se cobotten i cobotlisten men hverken starte den eller åbne det tilhørende rengøringsområde?

En cobot kan kun anvendes af det personale, den er blevet tildelt. Åbn fanebladet „Cobot“ og gå til den ønskede cobot. Her kan du se, hvem der er ansvarlig for denne cobot og kan betjene den. Hvis du vil have adgang til den valgte cobot, skal du kontakte de anførte personer og blive tildelt som ansvarligt personale.

Hvordan kan jeg tildele cobotten og kunderne til mit personale?

Brugerens ansvarsområde kan fastlægges afhængigt af medarbejderens brugerrolle – rengøringspersonale, pladsleder og personaleleder: Personaleledere kan tildeles kunder og dermed få adgang til alle cobotter, der anvendes hos disse kunder. Derudover kan de tildele en ansvarlig pladsleder og rengøringspersonale til kundens bygninger. Pladslederne kan tildeles bygninger og dermed få adgang til alle cobotter, der anvendes i den pågældende bygning. De kan også tildele det ansvarlige rengøringspersonale til disse bygninger. For at kunne tilføje ansvarligt personale skal personalelederen eller pladslederen navigere til kundeområdet og under punktet „Ansvarlige medarbejdere“ klikke på „Administrer“.

Hvordan kan jeg oprette en rengøringsrapport?

Åbn til dette formål fanebladet „Rapporter“. Vælg „Opret rengøringsrapport“, et tidsrum og den kunde, som du vil oprette rengøringsrapporten for. Du får den derefter tilsendt pr. e-mail i løbet af få minutter.

Hvordan kan jeg hurtigt finde cobotten i rengøringsområdet, hvis den ikke befinder sig i ladestationen?

Naviger til cobottens rengøringsområde, og klik på knappen „Afspil lydsignal“. Derefter udsender cobotten et akustisk signal, som du kan bruge til at finde den. Eller cobottens senest kendte position kan ses på kortet under „Rengøringsresultater“.

Hvordan kan jeg ændre cobottens rengøringsområde?

Naviger til det ønskede rengøringsområde, og fjern først cobotten fra det aktuelle rengøringsområde ved at klikke på de tre prikker under „Cobot“. Naviger derefter til det nye rengøringsområde, og tilføj cobotten ved at klikke på „Tilføj cobot“.

Hvordan kan jeg oprette et nyt kort over rengøringsområdet?

Naviger til det ønskede rengøringsområde. Hvis der allerede findes et kort, og du vil foretage en ny kortlægning af hele arealet, kan du starte kortlægningen ved at klikke på de tre prikker under „Kort“.

Hvordan kan jeg anvende et kort, der blev oprettet under rengøringen, som hovedkort til at definere zoner?

Naviger til det ønskede rengøringsområde, og vælg det ønskede kort under „Rengøringsresultater“. Det valgte rengøringskort anvendes ved klik på „Vælg kort som hovedkort“. Kontrollér derefter zonerne, du har oprettet, og tilpas dem eventuelt til det nye kort.

Hvordan kan jeg få vist fejlmeldingerne for en cobot?

Fejlmeldinger kan ses under fanebladet „Cobot“.

Hvordan kan se hvilke personer, der er ansvarlige for en bestemt cobot?

Naviger til den ønskede cobot under fanebladet „Cobot“. Under „Ansvarligt personale“ kan du se de ansvarlige medarbejdere.

Vedligeholdelse og tilbehør

Findes der en liste over forbrugsmaterialerne?

De tre vigtigste forbrugsmaterialer er hovedbørste, filter og sidebørste.

Hvor tit skal sliddelene udskiftes? F.eks. i løbet af et år?

Dette afhænger især af hyppigheden af anvendelsen og rengøringsarealernes beskaffenhed. Vi regner i gennemsnit med et årligt skift af filter og hovedbørste og et forbrug af fire sidebørster. Det forventes, at valserne skal udskiftes hvert andet år og hjulene hvert fjerde år.

Hvordan tømmes støvbeholderen?

Støvbeholderen kan tømmes på to måder: ved direkte udsugning eller ved at tage beholderen ud og tømme den. Jævnfør betjeningsvejledningen med henblik på en detaljeret beskrivelse, eller se den pågældende vejledningsvideo.

Hvor tit skal jeg tømme støvbeholderen?

Intervallet for tømning af støvbeholderen afhænger af forskellige parametre såsom rengøringsplanen, rengøringsområdet eller rengøringsobjektet. I et gennemsnitligt kontormiljø er en ugentlig tømning af støvbeholderen mere end tilstrækkelig.

Hvor kan man købe forbrugsmaterialer og tilbehør til Nexaro NR 1500?

Forbrugsmaterialerne og tilbehøret kan købes i netbutikken på webstedet, via forhandlere og grossister – eller gennem vores kolleger i key account management.

Kan Nexaro NR 1500 rengøres? Hvor ofte? Hvordan? Kan der anvendes værktøjer og væsker?

Nexaro NR 1500 kan rengøres med almindelige rengøringsmidler og kemikalier. Rengøringen skal udføres i henhold til beskrivelsen i håndbogen og de anførte rengøringsintervaller.

Hvilke dele kan udskiftes uden hjælp fra en tekniker?

Hovedbørste, sidebørste, filter, valser, batterier og hjul kan udskiftes af uddannet personale. Udskiftning af indvendige komponenter og elektroniske komponenter (sensorer, ledningsnet, printkort) skal udføres af Nexaros reparationsservice.

Levering og forsendelse

Hvor lang er leveringstiden?

Det afhænger af destinationen: i Tyskland ca. 3–4 dage, men længere tid til andre EU-lande. Inden for udvalgte markeder er der også mulighed for ekspresforsendelse. Du kan finde nærmere oplysninger her.

Er det muligt at spore forsendelsen?

Som regel er det muligt at spore forsendelsen, men det afhænger dog af udbyderen. Du kan finde nærmere oplysninger her.

Er der mulighed for ekspresforsendelse?

Ja, for de fleste destinationer, men du må forvente et tillæg. Du kan finde nærmere oplysninger her.

Reparationer, service og garanti

Hvor skal jeg henvende mig, hvis Nexaro NR 1500 ikke virker?

For at sikre en så hurtig og enkel afvikling af reparationen bedes du henvende dig til vores kunde- og reparationsservice: +49 202 564 7979 (mandag til fredag fra kl. 9:00 til 17:00) eller info@nexaro.com.

Hvor kan jeg få hjælp, hvis en komponent i Nexaro NR 1500 er beskadiget eller mangler ved leveringen?

I dette tilfælde kan du kontakte vores kundeservice på +49 202 564 7979 (mandag til fredag fra kl. 9:00 til 17:00). Eller send en e-mail til info@nexaro.com; vores kunde- og reparationsservice står klar til at hjælpe dig.

Hvor længe varer en reparation?

Det er svært at sige, da det afhænger af reparationstypen og delene, der skal udskiftes. Men vi gør vores bedste for at gøre din NR 1500 driftsklar igen så hurtigt som muligt.

Kan jeg anvende et reserveapparat, mens min Nexaro NR 1500 bliver repareret?

Det findes der ikke et entydigt svar på. Henvend dig venligst til vores kunde- og reparationsservice, der står klar til at hjælpe fra mandag til fredag mellem kl. 9:00 og kl. 17:00: Ring til os på +49 202 564 7979, eller send en e-mail til info@nexaro.com. Vi hjælper dig gerne!

Hvor ligger reparationscentrene?

Vi reparerer apparaterne på et centralt reparationsværksted i Tyskland.

Hvordan kan jeg bortskaffe batterier, duftpinde, emballeringsmateriale, brugte filtre og eventuelt hele cobotten?

Overhold principielt de lokale lovbestemmelser! Generelt kan brugte duftpinde og filtre bortskaffes med husholdningsaffaldet. Hvis emballagen indeholder plastdele, skal disse bortskaffes særskilt fra delene af pap og karton. Aflever opbrugte batterier på et indsamlingssted for batterier, da disse – ligesom cobotten selv – ikke må bortskaffes med husholdningsaffaldet. Affald af elektrisk og elektronisk udstyr skal indsamles særskilt og afleveres på en godkendt indsamlingssted, f.eks. en kommunal genbrugsplads.

Er der garanti på apparatet?

Vi yder den lovmæssigt foreskrevne garanti på 12 måneder.

Kan der bestilles en yderligere garantipakke?

I skrivende stund er det ikke noget, vi tilbyder endnu.

Produktdemo og tilgængelighed

Er der mulighed for at opleve cobotten live?

Ja, det er muligt at få en begrænset men speciel demonstration af produktet. Kontakt venligst vores kundeservice på +49 202 564 7979 (mandag til fredag fra kl. 9:00 til 17:00), eller send en e-mail med tilsvarende emne til info@nexaro.com; vi svarer så hurtigt som muligt.

Er det muligt at teste et testapparat i længere tid?

Ja. Ved begyndelsen af år 2023 vil vi have et større antal cobotter, der kan testes uden opsyn. Kontakt venligst vores kundeservice på +49 202 564 7979 (mandag til fredag fra kl. 9:00 til 17:00) eller info@nexaro.com, så vi kan give dig besked, når dette er muligt.

Hvornår markedsføres cobotten – og hvornår kan jeg bestille den?

Forhåndsbestilling er muligt fra efteråret 2022 – og vi regner med at starte leveringen i begyndelsen af 2. kvartal i 2023. Vi kommer med flere oplysninger, så snart det er muligt.

Udgifter og finansiering

Hvor meget koster Nexaro NR 1500?

Da vi stadig befinder os i udviklingsfasen, har vi endnu ingen bindende oplysninger herom. Så snart prisen er fastlagt, meddeler vi dette, og hvis du vil være sikker på ikke at gå glip af dette, er det en god idé at tilmelde sig vores nyhedsbrev.

Hvor meget koster Nexaro HUB?

Da vi stadig befinder os i udviklingsfasen, har vi endnu ingen bindende oplysninger herom. Så snart prisen er fastlagt, meddeler vi dette, og hvis du vil være sikker på ikke at gå glip af dette, er det en god idé at tilmelde sig vores nyhedsbrev.

Hvor kan man købe Nexaro NR 1500?

Du vil kunne købe vores cobot gennem udvalgte grossister, via vores key account-salgsteam og via vores egen netbutik.

I hvilke lande fås NR 1500?

Ved lanceringen på markedet fokuserer vi på Tyskland, Holland, Sverige, Finland, Danmark, Belgien, Luxembourg og Østrig. Vi planlægger dog også yderligere markeder, så vores cobot så hurtigt som muligt kan stå til rådighed for et stort antal kunder.

Hvilke betalingsmuligheder er der?

Vi tilbyder de vigtigste og mest almindelige betalingsmuligheder for hver distributionskanal.

Kan man lease Nexaro NR 1500?

Vi er i gang med at undersøge dette emne, men kan i øjeblikket ikke give detaljerede eller endelige oplysninger om dette. Når disse foreligger, vil vi meddele dem på alle vores kanaler. Og hvis du vil være helt sikker på at modtage dem, er du velkommen til at tilmelde dig vores nyhedsbrev.

Kan Nexaro NR 1500 finansieres?

Vi er i gang med at undersøge dette emne, men kan i øjeblikket ikke give detaljerede eller endelige oplysninger om dette. Når disse foreligger, vil vi meddele dem på alle vores kanaler. Og hvis du vil være helt sikker på at modtage dem, er du velkommen til at tilmelde dig vores nyhedsbrev.

Kan Nexaro NR 1500 købes til privat brug?

Nej. Apparatet er udelukkende beregnet til erhvervsmæssig brug. Vores netbutik på webstedet henvender sig således også kun til erhvervsdrivende, § 14 BGB (tysk civillovbog), dvs. til fysiske eller juridiske personer eller personselskaber med retsevne, der i forbindelse med transaktionen udøver deres erhvervsmæssige virksomhed. Vi indgår ingen kontrakter med forbrugere, § 13 BGB (tysk civillovbog).

Datasikkerhed

Hvordan behandler Nexaro kundeoplysninger?

Beskyttelsen af personoplysninger er et vigtigt anliggende for os, der varetages efter de højeste standarder. Hertil hører også, at vores servere befinder sig i Tyskland. Yderligere oplysninger om, hvor fortroligt vi behandler dine oplysninger, kan findes i vores Erklæring om databeskyttelse.

Hvilke oplysninger indsamler Nexaro om kunderne?

Du kan læse mere om dette i vores Erklæring om databeskyttelse.

Mit firma ønsker ikke længere at blive kontaktet af Nexaro. Hvad kan jeg gøre?

Du kan selv meget nemt framelde dig Nexaros nyhedsbrev: Du skal bare klikke på frameldingsknappen sidst i nyhedsbrevet. I alle andre tilfælde bedes du kontakte vores kundeservice.

Hvordan og hvor sikres mit firmas oplysninger?

Vi lægger stor vægt på beskyttelsen af dine oplysninger og sikrer dem derfor udelukkende på servere i Tyskland. Du kan læse mere om dette i vores Erklæring om databeskyttelse.

Er mit firmas oplysninger sikre hos Nexaro, eller gives de videre til tredjeparter?

Vi giver principielt ikke oplysninger videre til tredjeparter. Hvis dette alligevel skulle være nødvendigt, f.eks. for at behandle en betaling, meddeler vi omgående dette til dig på retfærdig og transparent vis. Du kan læse mere om dette i vores Erklæring om databeskyttelse.

Bæredygtighed

Arbejder I kun med bæredygtige leverandører, der overholder lovgivningen?

Nexaro arbejder tæt sammen med mangeårige leverandører og er i den forbindelse yderst opmærksom på overholdelsen af loven om rettidig omhu i forbindelse med forsyningskæder.

Hvor stammer materialerne til Nexaro NR 1500 fra?

Materialerne til vores cobot stammer overvejende fra Europa og Asien – fra bæredygtige leverandører, som vi har arbejdet sammen med i årevis.

Hvilke emballeringsmaterialer anvendes?

Vi anvender så vidt muligt bæredygtige emballeringsmaterialer, arbejder med naturlige materialer og skåner ressourcerne – derfor er der f.eks. påtrykt så lidt som muligt på vores kartoner. Samtidig sørger vi for, at vores produkter leveres intakt til dig.

Er forsendelsen CO2-neutral?

Afhængigt af destinationsadressen og forsendelsens størrelse og vægt arbejder vi sammen med forskellige transportselskaber. Vi bestræber os på så vidt muligt at sende CO2-neutralt og vil tilbyde dette i øget omfang i fremtiden.