icon
Gartis webinarer og live-rådgivning! Få mere at vide her.

Indløsningsbetingelser for Nexaro Bundle

Ved køb af en Nexaro Bundle bestående af rengøringsrobot Nexaro NR 1500 og Pro.Multi-licens omfatter leverancen ikke kun enheden, men også muligheden for at anvende robot i Nexaro HUB i den aftalte periode i overensstemmelse med følgende betingelser:

  • Anvendelse af Nexaro HUB'en forudsætter registrering af kunden og en dermed forbundet indgåelse af en særskilt aftale om Nexaro HUB'ens tjenester. De generelle anvendelsesbetingelser for Nexaro HUB er gældende.
  • Registrering af kunden i Nexaro HUB og aktivering af enheden dér skal ske inden for 12 måneder efter levering af enheden og forudsætter indtastning af enhedens serienummer. Hvis aktiveringen sker på et senere tidspunkt, reduceres anvendelsesperioden tilsvarende.
  • Anvendelse af den Pro.Multi-licens, der er købt sammen med Nexaro Bundle, er kun mulig med den pågældende Bundle-enhed. Overførsel af anvendelsesmuligheden til en anden enhed er udelukket.
  • Efter udløbet af den aftalte periode vil der blive pålagt yderligere omkostninger til brug af Pro.Multi-licensen for den pågældende robot. Kunden vil blive informeret på forhånd af Nexaro.

Hvis du har spørgsmål om Nexaro Bundle, bedes du kontakte kundeservice.