icon

Politik om beskyttelse af persondata

1  Generelle oplysninger

1.1 Dataansvarlig

Den ansvarlige juridiske enhed er:

Nexaro GmbH
Mühlenweg 17–37, 42275 Wuppertal
Telefon: +49 202 564 7979
E-mail: info@nexaro.com

1.2 Databeskyttelsesansvarlig

Du kan kontakte virksomhedens databeskyttelsesansvarlige på:

Nexaro GmbH
Die Datenschutzbeauftragte
Mühlenweg 17–37, 42275 Wuppertal
E-mail: dataprotection@nexaro.com

1.3 Principper for behandling af personoplysninger

Dine data vil blive beskyttet inden for rammerne af de juridiske bestemmelser. I det nedenstående finder du oplysninger om behandlingen af personoplysninger i forbindelse med onlinetilbuddet, som omfatter virksomhedens websted, herunder Nexaros onlinebutik, der er tilgængelig på internettet på www.nexaro.com (i det følgende også kaldet webstedet) samt Nexaro HUB, der er tilgængelig på internettet på hub.nexaro.com (i det følgende også kaldet platformen).

1.3.1 Formål med og omfang af behandlingen

Beskyttelsen af dine personoplysninger er vigtig for os. Vi behandler principielt kun personoplysninger, når det er nødvendigt for at kunne levere vores indhold og tjenester inden for rammerne af en funktionel infrastruktur.

1.3.2 Retsgrundlag

Behandlingen af vores brugeres personoplysninger sker efter deres samtykke eller på grundlag af en lovlig tilladelse. I det omfang vi indhenter samtykke til behandling af personoplysninger, er art. 6, stk. 1, litra a) i EU's databeskyttelsesforordning (GDPR) retsgrundlaget for behandlingen.

Ved behandling af personoplysninger, der er nødvendige for opfyldelsen af en kontrakt, som den registrerede er part i, er art. 6, stk. 1, litra b) i GDPR retsgrundlaget. Dette gælder også for behandlinger, der er nødvendige for gennemførelsen af foranstaltninger forud for kontraktindgåelse.

I det omfang behandlingen af personoplysninger er nødvendig for opfyldelsen af en retlig forpligtelse, der påhviler os, er art. 6, stk. 1, litra c) i GDPR retsgrundlaget.

Hvis vitale interesser for den registrerede eller en anden fysisk person gør det nødvendigt at behandle personoplysninger, tjener art. 6, stk. 1, litra d) i GDPR som retsgrundlag.

Hvis behandlingen er nødvendig for at beskytte en legitim interesse for vores virksomhed eller en tredjepart, og hvis den registreredes interesser, grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder ikke vejer tungere end denne interesse, er art. 6, stk. 1, litra f) i GDPR retsgrundlaget for behandlingen.

1.3.3 Sletning af data og opbevaringsperiode

Vi behandler og opbevarer dine personoplysninger så længe og i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde de respektive formål. Hvis dine oplysninger ikke længere er nødvendige til ovennævnte formål, eller hvis retsgrundlaget for databehandlingen bortfalder, slettes de regelmæssigt. Dette sker under hensyntagen til eksisterende lovbestemte opbevaringsfrister (f.eks. § 257 HGB, § 147 AO samt forpligtelser i henhold til bl.a. den tyske handelslovbog (§ 89b HGB).

1.3.4 Modtagere eller kategorier af modtagere

I det omfang det er nødvendigt for at kunne levere vores indhold og tjenester og for de behandlingsaktiviteter, der er beskrevet nedenfor, videregiver vi dine oplysninger til følgende kategorier af modtagere:

Kunderådgivere, betalingstjenesteudbydere, finansieringspartnere, logistikpartnere,

posttjenesteudbydere, databehandlere, kreditoplysningsbureauer, callcentre, it-udbydere, inkassofirmaer, skatterådgivere, advokater.

Med henblik på postreklamer og markedsundersøgelser kan vi også videregive dine adresseoplysninger til tilknyttede virksomheder, medmindre du har gjort indsigelse mod dette.

Hvis vi behandler data i et tredjeland eller gør det i forbindelse med brug af tredjepartstjenester eller videregivelse eller overførsel af data til tredjeparter, sker dette kun for at opfylde vores (præ)kontraktlige forpligtelser, på grundlag af dit samtykke, på grundlag af en retlig forpligtelse eller på grundlag af vores legitime interesser. Med forbehold af lovmæssige eller kontraktmæssige tilladelser behandler vi kun eller lader kun data blive behandlet i et tredjeland, når de særlige krav i art. 44 ff. GDPR er opfyldt. Det betyder, at behandlingen f.eks. sker på grundlag af særlige garantier såsom den officielt anerkendte fastsættelse af et databeskyttelsesniveau svarende til EU’s eller overholdelse af officielt anerkendte særlige kontraktlige forpligtelser (såkaldte "standarddatabeskyttelsesklausuler").

1.4 De berørte personers rettigheder

Du kan gøre følgende rettigheder gældende over for os, f.eks. via e-mail på info@nexaro.com.

1.4.1 Tilbagekaldelse af erklæringer om samtykke

Hvis du har givet os samtykke til at behandle dine personoplysninger, kan du til enhver tid tilbagekalde dette samtykke, f.eks. ved at sende en e-mail til info@nexaro.com. En tilbagekaldelse påvirker ikke lovligheden af den behandling, der er foretaget indtil da.

1.4.2 Ret til indsigelse og indsigelse mod reklame

I tilfælde af behandling af personoplysninger på grundlag af art. 6, stk. 1 litra f) i GDPR har du ret til at gøre indsigelse i henhold til art. 21 i GDPR:

Ret til indsigelse i henhold til art. 21 i GDPR

I henhold til art. 21 i GDPR har du principielt til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine data af grunde, der vedrører din særlige situation.

Vi vil derefter ikke længere behandle disse oplysninger, medmindre der kan påvises tvingende legitime grunde til behandlingen, som går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller hvis behandlingen tjener til at gøre retskrav gældende, udøve eller forsvare dem. Dette gælder dog ikke, hvis din indsigelse er rettet mod behandling med henblik på reklame.

I tilfælde af en begrundet indsigelse slettes oplysningerne.

I tilfælde af automatiseret beslutningstagning (herunder profilering) har du også ret til at give udtryk for dit synspunkt om automatiseret beslutningstagning og til at få rigtigheden af denne beslutning manuelt kontrolleret af os.

1.4.3 Yderligere rettigheder

Ud over retten til at tilbagekalde dit samtykke, som du har givet os, og retten til at gøre indsigelse i tilfælde af behandling af dine personoplysninger på grundlag af en legitim interesse har du følgende rettigheder, hvis de respektive juridiske krav er opfyldt:

  • Ret til indsigt i henhold til artikel 15 i GDPR, du kan især anmode om oplysninger om behandlingsformålene, kategorien af personoplysninger, kategorierne af modtagere, som dine oplysninger er blevet eller vil blive videregivet til, den planlagte opbevaringsperiode, oprindelsen af dine oplysninger, hvis de ikke er blevet indsamlet direkte fra dig;
  • Ret til berigtigelse af urigtige data eller supplering af korrekte data i henhold til artikel 16 i GDPR;
  • Ret til at få dine data, der er gemt hos os, slettet i henhold til artikel 17 i GDPR, for så vidt som vi ikke skal overholde lovbestemte eller kontraktmæssige opbevaringsperioder eller andre juridiske forpligtelser eller rettigheder til yderligere opbevaring;
  • Ret til at begrænse behandlingen af dine oplysninger i henhold til artikel 18 i GDPR, for så vidt som du anfægter oplysningernes nøjagtighed, behandlingen er ulovlig, men du gør indsigelse mod, at de slettes, den dataansvarlige ikke længere har brug for oplysningerne, men du har brug for dem, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller du har gjort indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21 i GDPR;
  • Ret til dataportabilitet i henhold til artikel 20 i GDPR, dvs. retten til at få overført udvalgte oplysninger om dig, som vi har gemt, i et almindeligt, maskinlæsbart format eller til at anmode om at få dem overført til en anden dataansvarlig;
  • Ret til at klage hos en tilsynsmyndighed. Som regel kan du kontakte tilsynsmyndigheden på din sædvanlige bopæl eller arbejdsplads eller vores hovedsæde til dette formål.

2 Cookies

Inden for rammerne af vores onlinetilbud bruger vi cookies og relaterede teknologier for at give dig den bedst mulige service. Grundlæggende og nyttige funktioner på vores websted kan ikke gennemføres uden brug af cookies.

En cookie er en lille fil, der gemmer internetindstillinger. Den indlæses af internetbrowseren, første gang et websted besøges. Næste gang dette websted tilgås, overføres cookien og de oplysninger, der er gemt i den, enten til det websted, der har genereret den (førstepartscookie), eller til et andet websted, som den tilhører (tredjepartscookie). Dermed ved webstedet, at du allerede har været på besøg én gang med denne browser. Andre webteknologier anvendes til lignende formål, så vi kalder også disse teknologier for "cookies" i denne sammenhæng.

De fleste af de cookies, vi bruger, slettes fra din harddisk ved slutningen af browsersessionen (såkaldte session cookies). Andre cookies forbliver på din computer og gør det muligt for os at genkende din computer ved dit næste besøg (såkaldte permanente cookies).

Når du besøger vores onlinetilbud, har du mulighed for at få oplysninger om den type cookies, vi bruger, og acceptere eller afvise brugen af dem. Uden dit forudgående samtykke bruger vi kun cookies, som er absolut nødvendige. Og du kan til enhver tid ændre de pågældende indstillinger via den røde knap nederst til venstre. Hvis du har givet os dit samtykke, påvirker en senere tilbagekaldelse ikke længere lovligheden af den adgang eller lagring, der fandt sted indtil tilbagekaldelsen.

De fleste internetbrowsere giver dig også mulighed for at styre brugen af cookies, f.eks. at acceptere eller afvise alle cookies eller kun acceptere visse cookies. Om nødvendigt kan du også indstille din browser til at informere dig om placeringen af cookies. Mulighederne for håndtering og sletning af cookies findes i den dokumentation, der er integreret i den pågældende browser.

Derudover tilbyder de enkelte tjenesteudbydere også separate muligheder for at deaktivere de respektive cookies.

Hvis cookies deaktiveres på vores websted, er det muligvis ikke længere muligt at bruge alle funktioner på webstedet i fuldt omfang.

3 Behandling af personoplysninger i onlinetilbuddet

3.1 Levering af onlinetilbuddene 

Hver gang vores onlinetilbud besøges, overføres data og oplysninger automatisk fra brugerens enhed. Følgende data vil blive behandlet:

navnet på din internetudbyder, browsertype/version, det websted, hvorfra du besøger os, og de websider, du besøger på vores websted, tidspunktet for serveranmodningen og den fulde IP-adresse på den anmodende computer.

Disse oplysninger gemmes normalt ikke. Noget andet gælder kun, hvis det er nødvendigt for dokumentationen af juridisk relevante handlinger, f.eks. i forbindelse med registrering af kundekonti eller indgåelse af en kontrakt eller tilmelding til nyhedsbrevet.

3.2  Forvaltning af samtykke (consent-management)

Som en del af vores brug af cookies og relaterede webteknologier bruger vi en tjeneste til forvaltning af samtykke (consent-management). Dette gør det muligt for os at indhente og administrere ethvert samtykke, som brugerne har givet, når de besøger vores websted.

Følgende oplysninger behandles: Samtykke/afvisning, henvisnings-URL, enhedsoplysninger, brugerindstillinger, samtykke-ID, dato og klokkeslæt, samtykketype, skabelonversion, sprog.

Retsgrundlaget for databehandlingen er art. 6, stk. 1, litra c) i GDPR.

For yderligere oplysninger om brugen af cookies og relaterede webteknologier henvises til punkt 2.

3.3 Kontakt

Du kan kontakte os pr. telefon og e-mail ved hjælp af kontaktformularen og andre kontaktoplysninger på platformen. I dette tilfælde vil de personoplysninger, som du frivilligt har givet i forbindelse med kontaktformularen, telefonopkaldet eller e-mailen, blive behandlet.

Retsgrundlaget for behandlingen er art. 6, stk. 1, litra f) i GDPR. Den legitime interesse ligger i behandlingen af din anmodning. Du vil modtage yderligere oplysninger om denne tjeneste inden for rammerne af consent management.

3.4 Teknisk support

Hvis du har tekniske spørgsmål og problemer vedrørende Nexaro-produkter, kan du kontakte vores tekniske support. Med henblik på at behandle din anmodning, reparationer og forsendelse af produkterne behandler vi de kontaktoplysninger, vi modtager fra dig og eventuelt din forhandler, kommunikationsindhold og eventuelt enhedsdata.

Retsgrundlaget for databehandlingen er art. 6, stk. 1, litra b) i GDPR eller art. 6, stk. 1, litra f) i GDPR. Den legitime interesse er behandlingen af relevante anmodninger.

3.5 Reklame

Hvis du har indgået en kontrakt med os, behandler vi dig som en eksisterende kunde. I nøje overensstemmelse med de lovbestemte bestemmelser om reklame kan vi behandle dine oplysninger med henblik på reklame for at informere dig om vores tilbud, produkter og tjenester via vores kunderådgivere, telefonisk, via e-mail eller pr. post.

I sådanne tilfælde behandler vi dine postale kontaktoplysninger eller, hvis det er relevant, din e-mailadresse eller dit telefonnummer.

Retsgrundlaget for databehandlingen er - i det omfang du har givet os dit samtykke  art. 6, stk. 1, lit. a) i GDPR eller art. 6, stk. 1, litra f) GDPR. Den legitime interesse ligger i salgsfremmende tiltag over for eksisterende kunder.

Du kan til enhver tid fremover gøre indsigelse mod behandlingen af dine data til reklameformål - også via e-mail til: info@nexaro.com.

4 Behandling af personoplysninger på webstedet

4.1 Online booking af aftaler

På vores websted har du mulighed for at indsende en anmodning om en aftale om en produktdemonstration. Behandlingen af personoplysningerne fra indtastningsmasken tjener udelukkende til at behandle din anmodning. Den omfatter følgende oplysninger:

tiltale, firma, stilling, efternavn og fornavn, postadresse, e-mailadresse, telefonnummer, tidsbestilling (dato, tid og sted), kundegruppe.

Retsgrundlaget for behandlingen er art. 6, stk. 1, litra f) i GDPR. Den legitime interesse er behandlingen af din anmodning.

4.2 Online shop

Vi tilbyder Nexaro online shop på vores hjemmeside. Kun i forbindelse med ordrebehandling og om nødvendigt kundeservice behandler vi følgende personoplysninger med henblik på opfyldelse af kontrakten: 

tiltale; firma eller efternavn, fornavn; postadresse; e-mailadresse; fødselsdato; valgfrit: anden leveringsadresse.

Retsgrundlaget for behandling af data i forbindelse med ordrebehandling er art. 6, stk. 1, litra b) i GDPR.

4.2.1 Kundekonto online shop

I forbindelse med vores online shop giver vi dig mulighed for at oprette en kundekonto og bruge de tilhørende funktioner.

Til registrering og levering af kundekontoen vil følgende personoplysninger blive behandlet af os: tiltale, firma, efternavn, fornavn, postadresse, momsregistreringsnummer, adgangskode, leveringsadresse, telefonnummer og e-mailadresse.

Som registreret bruger har du også til enhver tid mulighed for at ændre de adresseoplysninger, der er gemt om dig, og for at få slettet din kundekonto.

Retsgrundlaget for behandlingen af oplysningerne er art. 6, stk. 1, litra b) i GDPR.

4.2.2  Overførsel af data til udbydere af betalingstjenester og logistikpartnere

Vi bruger betalingstjenesteudbyderen "Shopify Payments", 2nd Floor, 1-2 Victoria Buildings, Haddington Road, Dublin 4, Irland. Hvis du vælger en betalingsmetode, der tilbydes via betalingstjenesteudbyderen Shopify Payments, udføres betalingsbehandlingen via den tekniske tjenesteudbyder Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland.

Med henblik på betalingsbehandling videregiver vi følgende oplysninger til den respektive betalingstjenesteudbyder: virksomhed, efternavn, fornavn, postadresse, kreditkortnummer, eventuelt kontonummer, bankkode, fakturabeløb, valuta og transaktionsnummer, ordredata.

Dine oplysninger vil kun blive videregivet til brug for betalingsbehandling hos Stripe Payments Europe Ltd. og kun i det omfang, det er nødvendigt til dette formål.

Du kan finde flere oplysninger om Shopify Payments databeskyttelse her. Du kan finde databeskyttelsesretlige oplysninger om Stripe Payments Europe Ltd. her.

Derudover videregiver vi følgende oplysninger til vores logistikpartnere og posttjenesteudbydere med henblik på at levere forsendelsen af de bestilte varer: virksomhed, navn, fornavn, postadresse, e-mailadresse, indholdet af indkøbskurven.

Retsgrundlaget for behandlingen af dataene er art. 6, stk. 1, litra f) i GDPR. Den legitime interesse ligger i betalingsbehandlingen eller leveringen af varerne.

4.2.3 Forebyggelse af svig

Som en del af bestillingsprocessen behandler vi dine oplysninger til gennemførelse af kontrakten med henblik på eventuelt bedrageri og/eller misbrug. Vi kontrollerer identitetsoplysninger, adresser og, hvis det er relevant, kreditkortoplysninger som en foranstaltning til forebyggelse af svindel og for at sikre, at de valgte varer kan leveres.

Retsgrundlaget for behandlingen af dataene er art. 6, stk. 1, litra f) i GDPR. Den legitime interesse er at opdage og forebygge bedrageri og/eller misbrug.

4.2.4 Sanktionsbeskyttelse

Vi er forpligtet til at matche ordredata med personlige sanktionslister/embargoer for at undgå at levere økonomiske ressourcer eller finansiering til personer på listen og for at sikre overholdelse af lovgivningen om udenrigshandel.

Retsgrundlaget for behandlingen af oplysningerne er art. 6, stk. 1, litra c) i GDPR.

4.2.5 Kreditvurdering

Hvis vi foretager en forudbetaling for en levering af varer på grundlag af den betalingsmetode, du har valgt, behandler vi de oplysninger, du har indtastet som led i bestillingsprocessen, med henblik på at træffe en relevant beslutning om etablering, gennemførelse eller afvisning af et kontraktforhold.

I den forbindelse videregiver vi dine virksomheds- og fakturadata (virksomhed; juridisk form; virksomhedsadresse; repræsentant, kontaktperson og kontaktoplysninger; fakturadata) til Creditsafe (Creditsafe Deutschland GmbH, Schreiberhauer Str. 30, 10317 Berlin - Creditsafe) for at vurdere risikoen for manglende betaling. I forbindelse med kreditvurderingen modtager vi oplysninger om tidligere betalingsadfærd samt om vurderingen af risikoen for manglende betaling på grundlag af en scoring. Scoringen er baseret på en matematisk-statistisk anerkendt og gennemprøvet procedure, hvor dine førnævnte beholdningsdata og eventuelt data om betalingserfaring indgår med forskellig vægtning. Den beskrevne scoreprocedure gennemføres i overensstemmelse med databeskyttelsesbestemmelserne. Den beregnede scoreværdi overføres ikke til os som et rent tal, men krypteres ved hjælp af foruddefinerede parametre. Afhængigt af disse oplysninger vil vi acceptere eller afvise en usikker betalingsmetode, som du har valgt, i bestillingsprocessen.

Detaljerede oplysninger om Creditsafe i henhold til art. 14 i GDPR, dvs. oplysninger om forretningsformål, formålet med datalagring, datamodtagere, retten til selvoplysning, retten til sletning eller rettelse osv. kan findes på Creditsafes hjemmeside her.

Retsgrundlaget for behandlingen af dataene er art. 6, stk. 1, litra f) i GDPR. Den legitime interesse er at undgå misligholdelse af betalinger.

4.3 Nyhedsbrev og sporing af nyhedsbreve

Du kan tilmelde dig det gratis nyhedsbrev på vores websted ved at indtaste din e-mailadresse. Når du tilmelder dig nyhedsbrevet, overføres din e-mailadresse til os, idet vi anvender den såkaldte double-opt-in-procedure i tilmeldingsprocessen.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er art. 6, stk. 1, litra a) i GDPR. Teksten i samtykkeerklæringen lyder således:

”[ ] Ja, jeg vil gerne modtage nyhedsbrevet med de nyeste informationer om emner omhandlende produkter og tjenesteydelser fra Nexaro. Desuden giver jeg mit samtykke til, at Nexaro må indsamle åbnings- og klikprocenter for sine nyhedsbreve og samle dem i modtagerprofiler med henblik på at brugertilpasse og designe fremtidige nyhedsbreve. Jeg kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke med virkning for fremtiden. Jeg kan finde linket til at administrere mit samtykke i slutningen af hvert nyhedsbrev."

5 Behandling af personoplysninger i Nexaro HUB

På vores platform tilbyder vi tjenesterne i Nexaro HUB. Inden for rammerne af kontraktens udførelse vil personoplysninger blive behandlet af os, medmindre det sker inden for rammerne af ordrebehandling.

5.1 Registrering og kundekonto

Brugen af Nexaro HUB kræver registrering og oprettelse af en kundekonto. I forbindelse med registreringen og gennemførelsen af brugerforholdet vil følgende personoplysninger blive behandlet af os:

tiltale, firma, efternavn, fornavn, postadresse, momsregistreringsnummer, adgangskode, telefonnummer og e-mailadresse.

Som registreret kunde har du også til enhver tid mulighed for at ændre de adresseoplysninger, der er gemt om dig, og for at få slettet din kundekonto.

Retsgrundlaget for behandlingen af oplysningerne er art. 6, stk. 1, litra b) i GDPR.

5.2 Forebyggelse af svig, beskyttelse mod sanktioner, kreditvurdering

Inden for rammerne af indgåelsen af kontrakten behandler vi også dine data med henblik på forebyggelse af svig, kreditvurdering eller sanktionsbeskyttelse (jf. afsnit 4.2.3f).

5.3 Anvendelse af tjenesterne

Som registreret bruger kan du bruge tjenesterne i Nexaro HUB inden for rammerne af det eksisterende brugerforhold. For at kunne bruge tjenesterne efter hensigten opretter dine enheder forbindelse til den tekniske infrastruktur i Nexaro HUB. Forskellige kategorier af oplysninger behandles med henblik på at give mulighed for at bruge tjenesterne, til faktureringsformål og til serviceformål.

Med henblik på at producere og bruge tjenesterne omfatter disse identifikationsoplysninger til identifikation af brugerkonti og slutenheder (f.eks. dit bruger-id, enheds- og system-id'er for dine slutenheder og mobilmoduler); kommunikationsoplysninger, der er nødvendige for at forbinde slutenhederne med den tekniske infrastruktur; lokaliseringsdata til at levere og administrere den tekniske forbindelse eller lokaliseringsrelaterede tjenester eller brugeroplysninger til faktureringsformål.

Retsgrundlaget for behandlingen af oplysningerne er art. 6, stk. 1, litra b) i GDPR.

5.4 Videreudvikling af produkter og tjenester

For at sikre kundesupport og videreudvikling af vores tjenester og produkter analyserer vi enhedsdata og serviceoplysninger. Behandlingen af enhedsdata sker altid uden personlig reference.

Retsgrundlaget for behandlingen af dataene er art. 6, stk. 1, litra f) i GDPR. Den legitime interesse er sikring og optimering af kundeservice og kvaliteten af produkter og tjenester.

6 Eksternt indhold, reklame- og analysetøjenester

6.1 Google Maps

Med dit samtykke bruger vi korttjenesten Google Maps på vores websted. Google Maps er en tjeneste, der leveres af Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google").

Du vil modtage yderligere oplysninger om denne tjeneste inden for rammerne af consent management. 

Oplysninger om Googles behandling af personoplysninger kan findes her

Retsgrundlaget for databehandlingen er art. 6, stk. 1, litra a) i GDPR. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med fremtidig virkning ved at tilpasse samtykkepræferencerne under consent management i overensstemmelse hermed.

6.2 YouTube Video

Vi indlejrer indhold fra YouTube på vores websted. YouTube er en tjeneste fra Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Når du besøger en side med indlejret YouTube-indhold, og en video afspilles, etableres der en forbindelse mellem din slutenhed og YouTubes servere. I den forbindelse bliver din IP-adresse, vores hjemmeside-URL og om nødvendigt andre oplysninger overført til YouTube, og cookies vil blive brugt med dit samtykke. Hvis du samtidig er logget ind på Google, vil oplysningerne blive knyttet til din medlemskonto hos YouTube. Du kan forhindre dette ved at logge ud af din medlemskonto, inden du besøger vores websted. Oplysninger om Googles behandling af personoplysninger kan findes her.

YouTubes brugerbetingelser kan findes her.

Retsgrundlaget for levering af YouTube-indhold på vores websted er art. 6, stk. 1 litra f) i GDPR. Den legitime interesse ligger i at levere eksternt indhold.

6.3 Google Analytics

Med dit samtykke bruger vi Google Analytics på vores websted til webstedsanalyse. Google Analytics er en tjeneste, der leveres af Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google").

Du vil modtage yderligere oplysninger om denne tjeneste som en del af processen for forvaltning af samtykke.

6.4 Google Signals

Med dit samtykke bruger vi Google Signals på vores websted til at indhente oplysninger om dit besøg på vores websted på tværs af enhederne. Google Signals er en tjeneste, der leveres af Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google").

Du vil modtage yderligere oplysninger om denne tjeneste inden for frammerne af consent management.

Retsgrundlaget for databehandlingen er art. 6, stk. 1, litra a) i GDPR. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med fremtidig virkning ved at tilpasse samtykkepræferencerne under consent management i overensstemmelse hermed.

6.5 Hotjar

Med dit samtykke bruger vi analysetjenesten Hotjar på vores websted. Hotjar er en tjeneste, der udbydes af Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta ("Hotjar").

Du vil modtage yderligere oplysninger om denne tjeneste inden for rammerne af consent management.

Retsgrundlaget for databehandlingen er art. 6, stk. 1, litra a) i GDPR. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med fremtidig virkning ved at tilpasse samtykkepræferencerne under consent management i overensstemmelse hermed.

6.6 Microsoft Clarity

Med dit samtykke bruger vi analysetjenesten Microsoft Clarity på vores websted. Microsoft Clarity er en tjeneste fra Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18 D18 P521, Irland. 

Du vil modtage yderligere oplysninger om denne tjeneste inden for rammerne af consent management.

Retsgrundlaget for databehandlingen er art. 6, stk. 1, litra a) i GDPR. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med fremtidig virkning ved at tilpasse samtykkepræferencerne under consent management i overensstemmelse hermed.

6.7 Annoncering, analyse og optimering

Med dit samtykke anvender vi tredjepartstjenester på vores hjemmeside til at måle rækkevidden af og optimere vores websted og annoncering.

Du vil modtage supplerende information om disse tjenester og behandlingen af personoplysninger inden for rammerne af consent management.

6.7.1 Google Ads

Med dit samtykke. anvender vi Google Ads på vores websted med henblik på markedsføring og optimering af vores annoncvisninger. Google Ads er en tjeneste tilhørende Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland („Google“).

Google Ads giver os mulighed for ved hjælp af annoncevisninger (såkaldte Google Ads) på eksterne websteder målrettet at gøre opmærksom på vores tilbud og måle succesen af individuelle annoncetiltag. Til dette formål indrykkes interessebaserede annoncevisninger på Googles displaynetværk, og vi modtager statistiske evalueringer af vores annoncering fra Google. Oplysninger om Googles behandling af personoplysninger kan findes her.

Retsgrundlaget for databehandlingen er art. 6, stk. 1, litra a) i GDPR. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med fremtidig virkning ved at tilpasse samtykkepræferencerne under consent management i overensstemmelse hermed.

6.7.2 LinkedIn Ads

Med dit samtykke anvender vi LinkedIn på vores websted med henblik på markedsføring og optimering af vores annoncvisninger. LinkedIn er en tjeneste tilhørende LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland („LinkedIn“).

LinkedIn giver os mulighed for ved hjælp af annoncevisninger på eksterne websteder at gøre opmærksom på vores tilbud og måle succesen af individuelle annoncetiltag. Til dette formål modtager vi statistiske evalueringer af vores annoncering fra LinkedIn. Oplysninger om LinkedIn's behandling af personoplysninger kan findes her.

Retsgrundlaget for databehandlingen er art. 6, stk. 1, litra a) i GDPR. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med fremtidig virkning ved at tilpasse samtykkepræferencerne under consent management i overensstemmelse hermed.

6.7.3 Yahoo Ads

Med dit samtykke anvender vi Yahoo på vores websted med henblik på markedsføring og optimering af vores annoncvisninger. Yahoo er en tjeneste tilhørende Verizon Media EMEA Limited, 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Irland („Yahoo“).

Yahoo giver os mulighed for ved hjælp af annoncevisninger på eksterne websteder at gøre opmærksom på vores tilbud og måle succesen af individuelle annoncetiltag. Til dette formål modtager vi statistiske evalueringer af vores annoncering fra Yahoo. Oplysninger om Yahoos behandling af personoplysninger kan findes her.

Retsgrundlaget for databehandlingen er art. 6, stk. 1, litra a) i GDPR. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke med fremtidig virkning ved at tilpasse samtykkepræferencerne under consent management i overensstemmelse hermed.

7 Sikkerhedshenvisning

Vi beskytter dine data mod uautoriseret adgang, tab og ødelæggelse ved hjælp af tekniske og organisatoriske foranstaltninger. Vores sikkerhedsforanstaltninger forbedres løbende i overensstemmelse med den teknologiske udvikling.

Status: 23.03.2023