icon
Ilmaiset webinaarit ja live-neuvonta! Lue lisää täältä.
<h1>FAQ</h1>

FAQ

Valitse aihe, josta haluat tietää lisää:

Mitä Nexaro tarkoittaa?

Nexaro on neologismi eli uudissana, joka kuvastaa tuotemerkkimme ydintä: innovatiivisuutta, asiakassuuntautuneisuutta, ongelmanratkaisua ja luotettavuutta – älykkäiden ratkaisujemme avulla mahdollistamme ammattilaisille ympäri maailman joka päivä parhaat mahdolliset tulokset.

Kuka tai mikä Nexaro on?

Nexaro on riippumaton startup-yritys, joka kehittää, valmistaa ja myy kiinteistösiivoustuotteita ammattikäyttöön Saksassa ja muissa maissa – Valikoimaan kuuluu lisäksi digitaalisia tuotteita ja tarvikkeita.

Mikä on Nexaron suhde Vorwerk Professional GmbH:hon?

Nexaro on tuotemerkkinimi, jonka alle yrityksen kaikki tuotteet kuuluvat ja jota käytetään viestinnässä kaikilla eri kanavilla. Yritys on toiminut nimellä Nexaro GmbH elokuusta 2022 lähtien, ja sitä ennen sen nimenä oli Vorwerk Professional GmbH.

Mikä on Nexaron suhde Vorwerk Gruppeen?

Olemme riippumaton startup ja yksi monista Vorwerk Gruppe -konserniin kuuluvista yrityksistä.

Missä Nexaron kotipaikka on?

Nexaron kotipaikka on Wuppertal Saksassa.

Mitä ovat cobotit?

Termi cobot (suomeksi cobotti) on yhdistelmä englannin kielen sanoista collaboration (yhteistyö) ja robot. Perinteisten robottien on määrä suoriutua tehtävistään periaatteessa itsenäisesti, kun taas cobotit kehitetään lähtökohtaisesti ihmisen ja koneen välistä suoraa yhteistyötä ja työnjakoa varten.

Mitä asiakasreferenssejä teillä on?

Koska olemme vielä kehitysvaiheessa, emme voi vielä tällä hetkellä nimetä referenssejä. Voitte kuitenkin olla varmoja siitä, että työskentelemme tiiviisti yhdessä toimialan johtavien yritysten kanssa.

Mitkä ovat Nexaro NR 1500:n mitat?

Senttimetreinä: noin 35 × 35 × 18 – eli se on noin kuuden päällekkäin pinotun pizzalaatikon kokoinen.

Kuinka paljon autonominen robotti-imuri painaa?

Noin 6,8 kg kun suuri pölysäiliö on tyhjä.

Millä nopeudella se kartoittaa alueen?

Enintään 300 neliömetriä tunnissa. Lisätietoja kartoituksesta on osoitteessa How-to-Video.

Miten suuri sen pölysäiliö on?

Tilavat 1,4 litraa.

Mitä antureita autonomisessa robotti-imurissa on?

Erittäin monia hyvin erilaisia antureita: yksi laseretäisyysanturi (LDS), yksi puskurianturi, kahdeksan törmäysanturia, kahdeksan putoamisanturia, kaksi magneettikenttäanturia, yksi seinän seuranta-anturi, inkrementtiantureita, yksi inertiaalimittausyksikkö (IMU) ja muita.

Miten pitkälle Nexaro NR 1500 pystyy näkemään?

Laseretäisyysanturi (LDS) pystyy tunnistamaan pinnat enintään 3 metrin säteellä. Älykkäiden SLAM-algoritmien ja anturidatan fuusioinnin ansiosta robotti-imuri pystyy kuitenkin navigoimaan myös laajemmilla alueilla.

Kuinka päteviä suorituskykytiedot ovat?

Suorituskykytiedot riippuvat suuressa määrin ympäristöstä (huoneen geometria, huonekalut, esteet jne.), lattiatyypistä ja valitusta puhdistustilasta. Maksimiarvojen saavuttamiseksi suosittelemme konfiguroimaan jokaisen robotin erikseen: Kartoita robotin avulla sen puhdistusalue ja määritä no-go-alueet eli varottavat tai hankalat alueet, joille et halua robotin menevän tai joilla se ei saa työskennellä. Kullekin määritetylle puhdistusalueelle voidaan määrittää erikseen puhdistustila ja puhdistusväli.

Missä Nexaro NR 1500 valmistetaan?

Laitteen esisuunnittelu tehtiin Saksan Wuppertalissa , suunnittelu Saksassa, ja kehitys tapahtui Euroopassa ja Kiinassa yhteistyössä Vorwerk Gruppe -konsernin kehitystiimien kanssa. Laitteen tärkein komponentti puhallinmoottori valmistetaan Vorwerkin tehtaalla Wuppertalissa.

Kuka suorittaa Nexaro NR 1500:n konfiguroinnin ja miten kauan se kestää?

Nexaro NR 1500:n puhdistustöiden konfigurointi tapahtuu Nexaro HUBin kautta, ja sen voivat suorittaa seuraavien rooliprofiilien haltijat: pääkäyttäjä (admin), kohdepäällikkö ja esihenkilö. Ensiasennuksen kesto määräytyy siivouskohteen ominaisuuksien mukaan. Puhdistettavan alan kartoituksen keskinopeus on kuitenkin noin 300 neliömetriä tunnissa. Lisätietoja Nexaro HUB -tilin luomisesta on osoitteessa How-to-Video.

Mikä on keskimääräinen toiminta-aika –, eli milloin akku on ladattava jälleen?

Akkujen maksimikestoaika on 180 minuuttia. Se riippuu kuitenkin monista ulkoisista tekijöistä, kuten lattiapäällystetyypistä, lämpötilasta ja valitusta puhdistustilasta. Kun akku on tyhjä, robotti lataa itsensä automaattisesti ja jatkaa sitten imurointia. Käyttöaika on siten periaatteessa ”rajaton”. Löydät lisätietoja latausasemasta osoitteessa How-to-Video.

Miten kauan lataaminen keskimäärin kestää?

Autonominen robotti-imuri latautuu 15 prosentin varaustasosta 80 prosenttiin jo 95 minuutissa. Latautuminen 15 prosentista 95 prosenttiin kestää noin 120 minuuttia.

Miten kauan akku kestää, ennen kuin se on vaihdettava?

Akut on suunniteltu pitkäikäisiksi. Standardiolosuhteissa akuilla on kahden vuoden tyypillisen käytön jälkeen kapasiteetistaan jäljellä vielä 80 prosenttia.

Mitä tapahtuu, jos puhdistettavassa tilassa tapahtuu pieniä muutoksia?

Autonominen robotti-imuri kartoittaa jokaisella siivouskerralla ympäristöään ja vertaa sitä voimassa olevaan siivouskarttaan. Se tunnistaa tällöin tilassa tapahtuneet pienet muutokset ja huomioi ne navigoinnissa. No-go ja siivousvyöhykkeet säilyvät ennallaan ja otetaan myös huomioon. Siivousajon aikana muodostettua karttaa voidaan käyttää kyseisen siivousajon päättymisen jälkeen uutena voimassa olevana siivouskarttana – jos käyttäjä näin haluaa.

Nexaro NR 1500 toimii mobiilidatan kautta?

Jokainen robotti on varustettu 2G/LTE-M mobiiliyhteydellä ja yhdistyy, operaattorista riippumatta, jokaiseen 2G/LTE-verkkosignaaliin. Kun NR 1500 on kerran asennettu, sitä voidaan käyttää sen jälkeen myös ilman verkkoyhteyttä. Verkkoyhteys tarvitaan kuitenkin aina, jos käyttäjä haluaa viestiä laitteen kanssa esimerkiksi aikataulujen päivittämiseksi tai siivouskarttojen vastaanottamiseksi, luomiseksi tai päivittämiseksi. Suosittelemme asentamaan laturin paikkaan, jossa on 2G/LTE-yhteys. Jos 2G/LTE-signaalia ei ole käytettävissä, voit asentaa paikallisen 2G/LTE-reitittimen (ota yhteyttä asiakaspalveluumme tai puhelinoperaattoriisi).

Muodostavatko ovien kynnykset tai muut vastaavat esteet ongelman?

Eivät. Robotin liikkumiskyky täyttää työpaikkaympäristössä sallitut kynnysarvot saksalaisen työpaikka-asetuksen (Arbeitsstättenverordnung) mukaisesti.

Voiko autonominen robotti-imuri siivota rakennuksessa, jossa turvajärjestelmä on kytkettynä päälle?

Käyttäjä voi mukauttaa siivousaikataulun – mukaan lukien puhdistuksen alkamis- ja lopetusajan – rakennuskohtaisiin olosuhteisiin. Löydät lisätietoja aikataulun luomisesta osoitteesta How-to-Video.

Miten järjestelmä estää autonomisen robotti-imurin putoamisen?

Nexaro NR 1500 on varustettu sertifioidulla turvajärjestelmällä, jossa on mm. useampi redundantti lattia-anturi ja erilliset, redundantit mikro-ohjaimet, jotka tunnistavat tosiaikaisesti pinnoilla olevat merkittävät muutokset.

Miten Nexaro NR 1500 toimii, jos työ ei ole vielä valmis mutta akku on tyhjä?

Autonomisessa robotti-imurissa on akun tilan hallintatoiminto. Akun ollessa tyhjä se palaa automaattisesti latausasemalleen, latautuu ja jatkaa puhdistusta siitä kohdasta, jossa se joutui lopettamaan puhdistuksen – aina siihen saakka, kunnes siivoustehtävä on saatu päätökseen tai suunnitellun siivouksen loppumisajankohta on saavutettu.

Voiko autonominen robotti-imuri siivota myös öisin?

Kyllä. Nexaro NR 1500 voi työskennellä autonomisesti mihin tahansa vuorokauden aikaan eikä tarvitse valvontaa tai valaistusta siivoustyötään varten.

Täytyykö autonomisen robotti-imurin olla aina yhdistettynä verkkoon?

Ei. Sitä voi käyttää myös ilman verkkoyhteyttä sen jälkeen, kun se on kerran konfiguroitu. Verkkoyhteys tarvitaan kuitenkin aina, kun käyttäjä haluaa varmistaa, että robotin konfigurointi päivittyy – esimerkiksi aikataulujen päivittämiseksi tai siivouskarttojen vastaanottamiseksi, luomiseksi tai päivittämiseksi.

Pystyykö sama robotti siivoamaan rakennuksessa useita eri kerroksia?

NR 1500 -robottia voi käyttää useilla siivousalueilla, myös monissa eri kerroksissa tai eri rakennuksissa. Ihmisen täytyy kuitenkin siirtää robotti siivousalueelta toiselle, sillä robotti ei pysty (vielä) kulkemaan portaissa eikä kutsumaan hissiä. Lisäksi käyttäjän tulee pitää autonomisen robotti-imurin kohdennus siivousalueille ajan tasalla HUBissa sen varmistamiseksi, että esimerkiksi siivoussuunnitelmia ja No-go-vyöhykkeitä noudatetaan asianmukaisesti.

Mikä on autonomisen robotti-imurin melutaso?

Performance-siivoustilassa päästöäänenpaine on enintään 57 dB(A), kun taas Eco-tilassa jopa alle 49 dB(A). Näin robotti ei häiritse ympärillä olevia ihmisiä. Nämä arvot mitattiin laboratoriossa standardoiduissa olosuhteissa matolla.

Miksi autonominen robotti-imuri kulkee kartoituksen yhteydessä joskus saman alueen kahteen kertaan?

Nexaro NR 1500 tutkii kartoituksen aikana itsenäisesti ympäristöään ja hyödyntää siinä Nexaron kehittämää tekoälykartoitusalgoritmia. Tietyt alueet tarkistetaan tällöin toisinaan kahteen kertaan parhaan mahdollisen tarkkuuden saavuttamiseksi. Syynä tähän voi olla esimerkiksi, että ensimmäinen kuva on ympäristössä tapahtuvan muutoksen (kuten ihmisten liikkumisen) vuoksi laadultaan puutteellinen.

Kuinka monta pudotusanturia on asennettuna?

Autonominen robotti-imuri on varustettu yhteensä kahdeksalla pudotusanturilla sen varmistamiseksi, että äkilliset pinnalla tapahtuvat muutokset – yleensä porrasaskelmat – voidaan havaita ajoissa.

Onko autonomisen robotti-imurin puhdistusteho säädettävissä?

Kyllä, valittavissasi ovat siivoustilat ”Performance”, ”Balanced” ja ”Eco”. Lisäksi voit valita navigointitilaksi joko ”Gentle” (suurempi etäisyys kohteisiin) tai ”Normal” (normaali etäisyys kohteisiin).

Onko Nexaro NR 1500 myös pyyhintätoiminto?

Nexaro NR 1500 on suunniteltu ainoastaan imuroivaksi robotti-imuriksi, jotta se sopii mahdollisimman moniin erilaisiin käyttökohteisiin. Siinä ei ole pyyhintätoimintoa, joten sitä voi käyttää niin kovilla lattioilla kuin myös kokolattiamatoilla.

Mitä pintoja Nexaro NR 1500 voi puhdistaa?

Nexaro NR 1500 -laitetta voidaan käyttää sekä kovilla lattioilla että kokolattiamatoilla.

Mitä tapahtuu, kun autonominen robotti-imuri kohtaa lasioven tai lasiseinän?

NR 1500:n laseretäisyysanturi (LDS) ei pysty välttämättä havaitsemaan kaikkia lasiovia tai -seiniä, mutta viimeistään NR 1500:n puskurianturin tunnistaa läpinäkyvät kohteet ja navigoi sen perusteella. Lasipinnat voi myös merkitä no-go-alueeksi, jolloin puhdistus käy nopeammin ja vaivattomammin.

Mitkä ovat Nexaro NR 1500:n mahdolliset käyttökohteet?

Nexaro NR 1500:lle on useita mahdollisia käyttökohteita, sillä se sopii sekä kovien lattioiden että kokolattiamattojen puhdistukseen. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi aikataulutustoiminnon kanssa viitenä iltana viikossa 400 neliömetrin toimistotilassa ennen kuin siivoojat aloittavat työvuoronsa.

Voidaanko autonomista robotti-imuria käyttää kaikissa huoneissa ja olosuhteissa?

Nexaro NR 1500 toimii erilaisissa olosuhteissa. Jos olet epävarma, varmista käyttöoppaasta, että alue, jonka haluat puhdistaa, täyttää turvallisen käytön edellytykset.

Voiko autonomista robotti-imuria käyttää verstaan siivoukseen?

Autonominen robotti-imuri on suunniteltu mattojen ja kovien lattioiden puhdistamiseen toimistoissa ja toimistomaisissa ympäristöissä, kuten hotelleissa, kouluissa tai vähittäismyymälöissä. Sitä ei ole suunniteltu teollisuusalueiden, kuten verstaiden, tuotantotilojen tai varastojen, puhdistamiseen.

Voidaanko autonominen robotti-imuri ladata toisella tai kolmannella latausasemalla työalueellaan?

Tämä ei ole tällä hetkellä mahdollista. Kullekin siivousalueelle voidaan asentaa vain yksi latausasema.

Miten käytän magneettinauhoja?

Magneettinauhoilla voidaan rajata alueet, joille Nexaro NR 1500 ei saa mennä. Heti kun Nexaro NR 1500 koskettaa magneettinauhaa, se tunnistaa sen eikä mene magneettinauhan takana olevalle alueelle. Voit käyttää magneettinauhoja, kun haluat sulkea tietyt alueet puhdistuksen ulkopuolelle tai tehostaa kartoitusprosessia. Muista, että magneettinauhan sijaintia ei tallenneta kartalle! Nexaro suosittelee käyttämään magneettinauhoja aina, kun haluat kartoittaa puhdistusalueen, jossa on jyrkkiä korkeuseroja (esim. portaat). Aseta 10 cm:n pätkä magneettinauhaa äkillisen pinnankorkeuden eteen, jolloin laite ei kartoita tätä aluetta. Kun kartta on luotu, pinnan korotuskohta merkitään no-go-alueeksi.

Kuinka kaukana siivousalue saa olla latausasemasta?

Latausaseman sijainnista käsin robotti pääsee jopa 32 metrin säteellä oleviin pisteisiin. Jos robotti sijoitetaan sellaisen käytävän päähän, josta se pääsee useisiin huoneisiin, se voi saavuttaa kaikki siivousalueet 32 metrin säteellä latausasemasta.

Mikä on punaisen valorenkaan tehtävä?

Punainen valorengas osoittaa robotin nykyisen toimintatilan. Kun robotti suorittaa puhdistusta, valorengas sykkii. Virhetilanteessa robotti osoittaa valorenkaan vilkunnalla, että käyttäjän toimenpidettä vaaditaan. Toimitettaessa valorengas sykkii jatkuvasti merkkinä siitä, että robottia ei ole vielä yhdistetty Nexaro HUB -tiliin.

Miksi ennen robotin käynnistymistä kuuluu epätavallinen ääni?

Robotti suorittaa ennen jokaista käynnistymistä turvallisuuteen liittyvien komponenttien itsetarkastuksen. Niihin kuuluvat törmäysanturit, mutta myös pyörien jarrut. Jarrujen tarkastus aiheuttaa kuuluvan äänen.

Voinko puhdistaa eri lattioita samalla robotilla ja latausasemalla?

Kyllä, vyöhykepohjaista puhdistusta varten telakointiasema on sijoitettava samaan paikkaan jokaisessa kerroksessa. Suosittelemme useiden telakointiasemien käyttöä ja yksinkertaisesti robotin siirtämistä alueelta toiselle.

Onko robotilla sama nopeus kaikissa puhdistustiloissa?

Kyllä, robotti säätää harjan ja puhaltimen nopeutta puhdistustilan mukaan.

Mitä tapahtuu, jos robotti varastetaan, ja mitä minun pitäisi tehdä?

Jos robottisi varastetaan, ota yhteyttä asiakaspalveluumme. Estämme välittömästi robotin luvattoman käytön ja varmistamme laitteesi ja tietojesi turvallisuuden.

Voinko käynnistää robotin ilman latausasemaa painamalla käynnistys-/pysäytyspainiketta?

Kyllä, robottia voi käyttää myös ilman latausasemaa. Ennen käynnistystä käynnistyspainike on aktivoitava Nexaro HUBin robottiasetuksista. Sen jälkeen robotti siivoaa koko käytettävissä olevan alueen Balanced-siivoustilassa jättäen huomioimatta kielletyt alueet. Siivouksen jälkeen robotti palaa automaattisesti lähtöasentoon.

MITEN VARMISTAN, ETTÄ PÖLYSÄILIÖN KANSI ON KUNNOLLA SULJETTU EIKÄ AVAUDU ROBOTIN KÄYTTÄESSÄ?

Voit avata ja sulkea pölysäiliön kannen käsin tai jalan painamalla aluetta, jossa on MERKKI, kunnes se napsahtaa kiinni. Tämä varmistaa kannen turvallisen sulkemisen ja estää sen avaamisen robotin käytön aikana.

Mikä on Nexaro HUB?

Nexaro HUB on Nexaron kehittämä ohjelmisto – intuitiivisesti käytettävä ohjauskeskus, jonne kootaan kaikki olennaiset tiedot. Sen avulla voit hallita helposti, kattavasti ja luotettavasti koko kalustoanne – autonomisen robotti-imurin ensiasennuksesta aina siivoustehtävien raportointiin.

Miten luon HUB-yritystilin?

Voit perustaa sen helposti itse. Seuraa vain sivustolla nexaro.com annettuja ohjeita. Lisätietoja Nexaro HUB -tilin luomisesta löydät osoitteesta How-to-Video.

Miten yritykseni työntekijät saavat pääsyn HUBiin?

Välilehdellä ”Käyttäjät” voit lisätä Nexaro HUBiin yrityksesi työntekijöitä. Uuden profiilin luomiseksi sinun täytyy vain antaa käyttäjärooli ja sähköpostiosoite. Kyseinen henkilö saa sen jälkeen sähköpostiviestin, jonka kautta hän voi täydentää profiilinsa ja alkaa käyttää sen jälkeen HUBia.

Mihin tarvitsen Nexaro HUBia?

Nexaro HUBin avulla voit konfiguroida autonomisen robotti-imurisi siivouskäyttäytymisen, hallita koko kalustonne tilaa ja kohdentaa robotteja työntekijöille, ja välittää heille kaikki robotin käyttöön tarvittavat tiedot.

Voinko käyttää Nexaro HUBia pöytätietokoneellani?

Kyllä. Nexaro HUB on responsiivinen verkkosovellus, johon pääsee selaimen kautta jokaiselta PC-tietokoneelta, älypuhelimelta ja tabletilta.

Voinko käyttää Nexaro HUBia ilman internetyhteyttä?

Voit käyttää Nexaro HUBia vain, jos sinulla on internetyhteys. Näin varmistetaan, että saat autonomisilta robotti-imureiltasi reaaliaikaiset tiedot ja pysyt aina ajan tasalla.

Kuinka monta autonomista robotti-imuria voin yhdistää HUBiin?

Tiliisi voi liittää rajoittamattoman määrän autonomisia robotti-imureita.

Mitä tietoja siivousraportissa näytetään?

Aikajakson, asiakkaan ja käyttöalueen perusteella raportti antaa tietoja siivousajasta, siivousalueesta sekä aloitus- ja lopetusajasta eri versioina. Pystyt heti havaitsemaan, miten voit hyödyntää robottiesi potentiaalia vieläkin paremmin.

Mitä eri käyttäjärooleja voin valita?

Voit valita neljän eri roolin välillä: pääkäyttäjä (admin), siistijä, kohdepäällikkö ja esimies. Jokaisella roolilla on erilaiset oikeudet sen varmistamiseksi, että vain valtuutetut henkilöt voivat nähdä arkaluonteiset tiedot. Näin HUB pidetään samalla käyttäjille mahdollisimman yksinkertaisena – eikä se vie turhaan huomiota pois työnteosta.

Saanko ilmoituksen, kun autonominen robotti-imuri on suorittanut siivoustehtävän loppuun?

Dashboard antaa sinulle täydellisen yleiskatsauksen: voit tarkistaa helposti, mitkä autonomiset robotti-imurit ovat parhaillaan siivoamassa ja mitkä robotit ovat valmiit seuraavaa siivoustehtävää varten.

Tarvitsenko teknistä tukea ensimmäisen kartan laatimiseksi?

Et tarvitse. Heti sen jälkeen kun autonominen robotti-imuri on yhdistetty, sinun täytyy antaa paikka, jossa Nexaro NR 1500 on määrä käyttää siivoukseen. Sen jälkeen napsautat vain painiketta ”Luo kartta”. Nexaro NR 1500 kartoittaa alueen täysin itsenäisesti ja laatii sen pohjalta kartan. Tähän se tarvitsee kuitenkin hieman tukeasi: huolehdi siitä, että kartoitettaville alueille on esteetön pääsy. Merkitse lisäksi portaat ja pudotusten reunat magneettinauhoilla, ja rajaa samalla tavalla myös alueet, joita ei tule kartoittaa. Lisätietoa alkukartan luomisesta löydät osoitteesta How-to-Video.

Voinko laatia autonomiselle robotti-imurille reitin?

Nexaro NR 1500 on suunniteltu niin, että se toimii ilman apua ja monimutkaisia asennusprosesseja. Autonominen robotti-imuri suunnittelee siivousreitin itsenäisesti heti, kun se on käynnistetty napista, Nexaro HUBista tai ohjelmoinnilla.

Voiko siivoukselle laatia aikataulun?

Kyllä. Aikataulutustoiminto mahdollistaa sinulle siivouskäyttäytymisen täydellisen joustavan hallinnan. Voit käyttää siivousvyöhykkeitä ja määritellä eri siivoustiloja vyöhykekohtaisesti. Voit valita vyöhykkeet, jotka on määrä siivota. Voit määritellä aloitusajan lisäksi myös lopetusajan, jos haluat varmistaa, että autonominen robotti-imuri keskeyttää työskentelynsä tiettynä ajankohtana. Löydät lisätietoja aikataulujen luomisesta osoitteesta How-to-Video.

Mihin tarvitaan HUBissa olevaa asiakasaluetta?

Välilehdellä ”Asiakkaat” voit määrittää paikan, jossa autonomisia robotti-imurejanne on määrä käyttää siivoukseen asiakkaan luona. Voit jäsentää käyttöpaikan neljään tasoon: asiakkaan nimi, rakennuksen nimi, kerroksen tunnus ja siivousalueen nimi. Löydät lisätietoja asiakasrakenteen luomisesta osoitteessa How-to-Video.

Voiko jokainen, jolla on käyttäjätili HUBissa, käynnistää minkä tahansa järjestelmässä olevan autonomisen robotti-imurin milloin tahansa?

Ei. Työntekijänne, jotka saavat pääsyn Nexaro HUBiin, voivat konfiguroida ja hallita vain niitä autonomisia robotti-imureita, joka on kohdennettu heihin. Näin varmistamme, että arkaluonteiset tiedot ovat vain valtuutettujen henkilöiden nähtävillä. Toisin sanoen jokainen saa vain ne tiedot, jotka hän tarvitsee omaa työtään varten.

Onko Nexarolla pääsy HUB-tilitietoihini?

Tietoturva on tärkeä asia, ja Nexaron ratkaisu on täysin EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen.

Täytyykö minun toistaa automaattisen robotti-imurin asennus kokonaan uudelleen, jos autonominen robotti-imuri menee rikki ja täytyy vaihtaa uuteen?

Ei. Voit vaihtaa autonomisen robotti-imurin ja säilyttää samalla koko konfiguraation ennallaan.

Mitä tarkoitusta varten siivousvyöhykkeet ovat?

Jokaiselle määritetylle siivousvyöhykkeelle voidaan asettaa erikseen siivoustila ja siivousväli. Siivous tapahtuu tällöin aikataulun mukaisesti mutta voidaan käynnistää myös manuaalisesti. Lisätietoja puhdistusalueiden luomisesta on saatavilla osoitteessa How-to-Video.

Miten lisään autonomisen robotti-imurin Nexaro HUBissa asiakastilille?

Sitä varten käyttäjän täytyy avata välilehti ”Robotti” ja napsauttaa kohtaa ”Lisää robotti”. Sen jälkeen valittavissa on kaksi vaihtoehtoa: ”Lisää ja yhdistä” tai ”Lisää varastoon”. Jos autonominen robotti-imuri on fyysisesti paikan päällä ja tarkoitus yhdistää HUBiin, tulee valita vaihtoehto ”Lisää ja yhdistä”. Kun robotti on yhdistetty onnistuneesti HUB-tiliin, laite voidaan lisätä siivousalueelle, minkä jälkeen sitä voidaan käyttää siivoukseen. Jos valitaan ”Lisää varastoon”, robotti asetetaan ainoastaan kalustoluetteloon, eikä robottia voi käyttää siivoukseen. Lisätietoja robottien hallinnoinnista on osoitteessa How-to-Video.

Mitä robottiluettelossa olevat eri tilailmaisimet tarkoittavat?

Tilailmaisimia on kolme: ”Käyttövalmis”, ”Käytössä” ja ”Varastossa”. Autonominen robotti-imuri on käyttövalmis, kun se on yhdistetty onnistuneesti HUB-tiliin mutta sitä ei ole vielä kohdennettu millekään siivousalueelle. Tämä tila ilmaistaan keltaisella värillä. Robotti voidaan nyt lisätä siivousalueelle, jolloin sen tilaksi vaihtuu ”Käytössä”. Vihreä väri ilmaisee, että robottia voidaan nyt käyttää siivoukseen. Jos robotti on lisätty HUB-tilille painikkeella ”Lisää varastoon”, se näkyy harmaana yhdessä ilmoituksen ”Varastossa” kanssa. Tässä tilassa robottia voidaan käyttää siivoukseen vasta silloin, kun se on yhdistetty Yhdistä-painikkeella HUBiin ja kohdennettu siivousalueelle.

Miten poistan autonomisen robotti-imurin HUB-tililtä?

Jos sinulla on järjestelmänvalvojan rooli, voit poistaa automaattisen robotti-imurin. Avaa välilehti ”Robotti” ja navigoi kyseisen robotin kohdalle. Valitse painike ”Muokkaa” ja valitse sen jälkeen ”Poista”. Robotti poistetaan järjestelmästä täydellisesti – kaikki sitä koskevat tiedot, kuten kartat ja aikataulut, poistetaan.

Mistä voin katsoa, missä tiettyä autonomista robotti-imuria käytetään?

Avaa välilehti ”Robotti” ja navigoi kyseisen autonomisen robotti-imurin kohdalle. Huomaa, että siivousalueelle ovat kohdennettuina ainoastaan robotit, joiden tila on ”Käytössä”. Käyttöaluekohdasta näet, missä robottia käytetään.

Miksi voin nähdä autonomisen robotti-imurin robottiluettelossa mutta en voi käynnistää sitä enkä voi avata siihen kuuluvaa siivousaluetta?

Autonomista robotti-imuria voi käyttää ainoastaan henkilöstö, joka on kohdennettu kyseiseen robottiin. Avaa välilehti ”Robotti” ja navigoi kyseisen robotin kohdalle. Sieltä näet, kuka vastaa tästä robotista ja voi käyttää sitä. Jos haluat pääsyn valittuun robottiin, ota yhteyttä luettelossa ilmoitettuihin henkilöihin ja pyydä, että sinut lisätään vastuuhenkilöstöön.

Miten voin kohdentaa työntekijälle tietyn autonomisen robotti-imurin ja asiakkaan?

Työntekijän käyttäjäroolista – siistijä, kohdepäällikkö tai esimies – riippuen käyttäjän vastuualue voidaan määrittää seuraavasti: Esimiehet voidaan kohdentaa asiakkaisiin, jolloin heillä on pääsy kaikkiin robotteihin, joita käytetään kyseisen asiakkaan luona. Lisäksi voit kohdentaa asiakkaan rakennuksiin vastuussa olevan kohdepäällikön ja siivoushenkilöstön. Kohdepäälliköt voidaan kohdentaa rakennuksiin, jolloin heillä on pääsy kaikkiin robotteihin, joita käytetään kyseisessä rakennuksessa. Voit kohdentaa näihin rakennuksiin myös vastuussa olevan siivoushenkilöstön. Vastuuhenkilöstön lisäämiseksi esimiehen tai kohdepäällikön täytyy navigoida asiakkaan alueelle ja napsauttaa kohdassa ”Vastuuhenkilöstö” kohtaa ”Hallitse”.

Miten laadin siivousraportin?

Avaa välilehti ”Raportit”. Valitse ”Laadi siivousraportti”, haluttu aikajakso ja asiakas, jota varten haluat laatia siivousraportin. Raportti lähetetään sinulle muutaman minuutin kuluessa sähköpostilla.

Miten voin löytää autonomisen robotti-imurin nopeasti siivousalueelta, jos se ei ole latausaseman luona?

Navigoi autonomisen robotti-imuri siivousalueelle ja napsauta painiketta ”Soita ääni”. Robotti antaa sen jälkeen äänimerkin, jonka avulla voit paikantaa sen nopeasti. Vaihtoehtoisesti voit katsoa kartalta kohdasta ”Siivoustulokset” robotin viimeisen tiedossa olevan sijainnin.

Miten voin muuttaa autonomisen robotti-imurin siivousaluetta?

Navigoi haluamallesi siivousalueelle ja poista ensin kyseinen autonominen robotti-imuri senhetkiseltä siivousalueelta napsauttamalla kohdan ”Robotti” alla olevia kolmea pistettä. Navigoi sen jälkeen uudelle siivousalueelle ja lisää robotti sinne napsauttamalla kohtaa ”Kohdenna robotti”.

Miten voin luoda uuden kartan siivousaluetta varten?

Navigoi kyseiselle siivousalueelle. Jos kartta on jo olemassa ja haluat tehdä uuden kartoituksen koko alasta, voit käynnistää kartoituksen napsauttamalla kohdan ”Kartta” alla olevia kolmea pistettä. Lisätietoa alkukartan luomisesta löydät osoitteesta How-to-Video.

Miten voin käyttää puhdistuksen yhteydessä luotua karttaa pääkarttana vyöhykkeiden määrittelyssä?

Navigoi haluamallesi siivousalueelle ja valitse kyseinen kartta kohdasta ”Siivoustulokset”. Valittu siivouskartta asetetaan pääkartaksi, kun napsautat kohtaa ”Valitse kartta pääkartaksi”. Tarkista sitten laatimasi vyöhykkeet ja sovita ne tarvittaessa uuteen karttaan.

Miten voin katsoa autonomisen robotti-imurin virheilmoitukset?

Virheilmoitukset voi katsoa välilehdeltä ”Robotti”.

Miten näen, ketkä henkilöt ovat vastuussa tietystä autonomisesta robotti-imurista?

Navigoi kyseiseen robottiin välilehdellä ”Robotti”. Kohdassa ”Vastuuhenkilöstö” näet vastuussa olevat työntekijät.

Saanko ilmoituksen, kun autonominen robotti-imuri siirretään muualle?

HUBin ensimmäisessä versiossa meillä ei ole toimintoa, jolla käyttäjille voidaan ilmoittaa, kun autonominen robotti-imuri siirretään muualle.

Voinko luoda siivoojilleni tehtäviä, jotka sitten näkyvät Nexaro HUBin tehtäväluettelossa?

HUBin ensimmäisessä versiossamme ei ole mahdollista luoda siivoojille mukautettuja tehtäviä – mutta olemme kaikki kuulolla, jos tätä ominaisuutta pyydetään.

Millä kielillä Nexaro HUB on saatavilla?

Nexaro HUB on saatavilla saksaksi, englanniksi, hollanniksi, ranskaksi, tanskaksi, ruotsiksi ja suomeksi.

Voinko käyttää kaikkia siivoustulosten alueen karttoja pääkarttana?

Karttaa voidaan käyttää pääkarttana, jos 1. karttaa luotaessa ei käytetty siivousvyöhykkeitä, 2. robotti käynnistettiin karttaa luotaessa latausasemasta ja 3. kartoitus tai siivous ei keskeytynyt navigointivirheen vuoksi.

Mitä minun pitää tehdä, jos robotti näyttää Safe State -ilmoituksen Nexaro HUBissa?

Kaupallisen hyväksynnän vuoksi NR 1500:ssa on mekanismeja turvallisuuden kannalta kriittisten tilanteiden havaitsemiseen. Nexaro HUBissa näkyvät vastaavat ilmoitukset on jaettu seuraaviin kolmeen luokkaan. Safe State 1: Safe State 1 -tilassa robotti tarkistaa itsenäisesti, onko turvallisuuden kannalta kriittinen tilanne olemassa. Jos sellaista ei ole, Safe State 1 -ilmoitus nollataan välittömästi ja robotti jatkaa työtään. Jos turvallisuuden kannalta kriittinen tilanne havaitaan, luodaan Safe State 2 -ilmoitus. Safe State 2: Safe State 2 -tilassa käyttäjän on vahvistettava käynnistys-/pysäytyspainiketta painamalla, että turvallisuuden kannalta kriittinen tilanne on korjattu. Esimerkki: Jos siivouksen aikana havaitaan reuna, jolta robotti voi pudota, robotti näyttää Nexaro HUBissa Safe State 2 -tilan. Tällöin käyttäjä voi ottaa robotin pois reunan luota, varmistaa reunan esimerkiksi magneettiteipillä ja painaa painiketta, jotta robotti voi jatkaa liikkumista. Safe State 3: Safe State 3 -tilassa käyttäjän täytyy palauttaa robotti latausasemaan. Jos aloitetaan uusi siivous, robotti tarkistaa toimivuutensa itsenäisesti. Jos tarkistus onnistuu, Safe State 3 -tila nollautuu.

Onko kulutustarvikkeista luetteloa?

Kolme tärkeintä kulutustarviketta ovat pääharja, suodatin ja sivuharja.

Miten usein kuluvat osat täytyy vaihtaa? Esimerkiksi vuodessa?

Se määräytyy ennen kaikkea käyttötiheyden ja puhdistettavien pintojen ominaisuuksien mukaan. Arviomme mukaan suodatin ja pääharja täytyy vaihtaa keskimäärin kerran vuodessa ja vuodessa kuluu keskimäärin neljä sivuharjaa vuodessa. Telat täytyy todennäköisesti vaihtaa kahden vuoden välein ja pyörät neljän vuoden välein.

Miten pölysäiliö tyhjennetään?

Pölysäiliön voi tyhjentää kahdella tavalla: pölysäiliön voi imeä suoraan tyhjäksi, tai säiliön voi irrottaa ja sitten tyhjentää. Katso yksityiskohtainen kuvaus käyttöohjeesta – tai katso sitä koskeva How-to-Video.

Miten usein minun täytyy tyhjentää pölysäiliö?

Pölysäiliön tyhjennysväli riippuu eri tekijöistä, kuten siivoussuunnitelmasta, siivousalueesta tai siivottavasta kohteesta. Keskimääräisessä toimistoympäristössä pölysäiliön viikoittainen tyhjennys riittää hyvin.

Mistä voi ostaa kulutustarvikkeita ja lisävarusteita Nexaro NR 1500:aan?

Kulutustarvikkeita ja lisävarusteita voi ostaa verkkosivustolla olevasta verkkokaupasta, jälleenmyyjiltä ja tukkukauppiailta – tai Key Account Management -henkilöstöltämme.

Voidaanko Nexaro NR 1500 puhdistaa? Miten usein? Miten? Voidaanko siinä käyttää työkaluja tai nesteitä?

Nexaro NR 1500 voidaan puhdistaa tavallisilla markkinoilla saatavissa olevilla puhdistusaineilla ja kemikaaleilla. Puhdistus tulee suorittaa käsikirjassa annetun kuvauksen mukaisesti ja ilmoitettuja puhdistusvälejä noudattaen.

Mitkä osat voidaan vaihtaa ilman, että siihen tarvitaan teknikkoa?

Koulutettu henkilöstö voi vaihtaa pääharjan, sivuharjan, suodattimen, rullat, akut ja pyörät. Nexaron korjauspalvelun tulee suorittaa sisäisten komponenttien ja elektroniikan (anturien, johtosarjojen, piirilevyjen) vaihto. Lisätietoja harjojen puhdistamisesta ja vaihtamisesta on osoitteessa How-to-Video.

Kuuluuko saatavilla oleviin varaosiin latausasemia ja mikä on niiden hinta?

Kyllä, käy verkkokaupassamme LINKKI. (Huomio: ei vielä saatavilla)

Mitkä ovat toimitusajat?

Toimitusaika riippuu kohdemaasta: toimitusaika Saksaan on n. 3–4 päivää ja muihin EU-maihin pidempi. Tietyillä markkinoilla myös pikalähetys on mahdollinen. Tarkat tiedot löydät täältä.

Onko lähetyksen seuranta mahdollista?

Lähetyksen kulun seuranta on yleensä käytettävissä, mutta sen saatavuus riippuu kuitenkin palveluntarjoajasta. Tarkat tiedot löydät täältä.

Voinko valita pikalähetyksen?

Kyllä, useimpiin määräpaikkoihin – mutta tästä veloitetaan lisämaksu. Tarkat tiedot löydät täältä.

Kenen puoleen käännyn, jos Nexaro NR 1500 ei toimi?

Jotta korjaus hoituu mahdollisimman nopeasti ja sujuvasti, ota yhteyttä asiakas- ja korjauspalveluumme puhelinnumeroon +49 202 564 7979 (maanantaista perjantaihin klo 8.00–17.00) tai sähköpostiosoitteeseen info@nexaro.com.

Kenen puoleen käännyn, jos Nexaro NR 1500:n jokin osa on vahingoittunut toimituksen yhteydessä tai puuttuu?

Tässä tapauksessa voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme numeroon +49 202 564 7979 (avoinna maanantaista perjantaihin klo 8.00–17.00). Vaihtoehtoisesti voit lähettää sähköpostia osoitteeseen info@nexaro.com; asiakas- ja korjauspalvelumme auttaa sinua mielellään.

Miten kauan korjaus kestää?

Tähän on vaikea antaa yleispätevää vastausta, sillä kesto riippuu korjauksen tyypistä ja vaihdettavasta osasta. Teemme joka tapauksessa parhaamme, jotta NR 1500 -laitteenne on mahdollisimman nopeasti jälleen käyttökunnossa.

Onko Nexaro NR 1500:n korjauksen ajaksi saatavilla sijaislaitetta?

Emme voi antaa tähän yleispätevää vastausta. Voit tiedustella asiaa asiakas- ja korjauspalvelustamme, joka palvelee maanantaista perjantaihin klo 9.00–17.00: soita numeroon +49 202 564 7979 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen info@nexaro.com. Autamme sinua mielellämme!

Missä korjauskeskukset sijaitsevat?

Korjaamme laitteet keskuskorjaamollamme Saksassa.

Miten voin hävittää akut, tuoksulevy, pakkausmateriaalit, käytetyt suodattimet ja tarvittaessa itse autonomisen robotti-imurin?

Noudata aina paikallista lainsäädäntöä! Käytetyt tuoksulevy ja suodattimet voidaan yleensä hävittää sekajätteen mukana. Jos pakkaus sisältää muovielementtejä, hävitä ne pahvi- ja kartonkielementeistä eroteltuna. Vie tyhjät akut akkujen ja paristojen keräyspisteeseen, sillä niitä – kuten myös itse autonomista robotti-imuria – ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet täytyy toimittaa erikseen kerättynä hyväksyttyyn keräys- ja vastaanottopisteeseen – esimerkiksi kunnalliseen keräyspisteeseen.

Onko laitteella takuuta?

Meillä on lakisääteinen 12 kuukauden virhevastuu.

Voiko tilata lisätakuupaketin?

Tällä hetkellä emme vielä tarjoa sitä.

Onko Nexaro NR 1500 mahdollista nähdä livenä?

Voit osallistua Nexaro NR 1500- tai Nexaro HUB -tuotteisiin liittyviin webinaareihimme verkossa milloin tahansa. Vaihtoehtoisesti voit myös ottaa yhteyttä yhteen alueesi jälleenmyyjistämme. Löydät heidät osoitteesta https://nexaro.com/fi/pages/distributors. On mahdollista saada rajoitettu, mutta erikoistunut tuote-esittely avainasiakasmyyntitiimiltämme. Ota yhteyttä asiakaspalveluumme numeroon +49 202 564 7979 (maanantaista perjantaihin klo 9.00-17.00) tai kirjoita meille osoitteeseen info@nexaro.com ja anna aiheeksi asianmukainen otsikko, niin otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.

Kuinka paljon Nexaro NR 1500 maksaa?

Nexaro NR 1500:n ja Nexaro Bundle -tarjouksen, joka sisältää Nexaro HUB Pro.Multi -lisenssin, hinnat löydät täältä tästä.

Mikä lisenssivaihtoehto sopii minulle?

Yritykset, joiden liiketiloissa ei tarvita kuin yksi autonominen robotti-imuri, saavat Pro.Single-lisenssin avulla juuri sen, mitä tarvitsevat. Kun laitteita on vähintään kaksi, Pro.Multi-lisenssillä voi käyttää innovatiivisia ominaisuuksia, joissa Nexaro HUBin todellinen teho tulee esiin. Lisätietoja saat klikkaamalla tästä.

Miten Nexaro NR 1500:n voi ostaa?

VVoit ostaa autonomisen robotti-imurin valikoitujen tukkukauppiaiden, Key Account -myyntitiimimme ja oman verkkokauppamme kautta.

Missä maissa NR 1500 on saatavilla?

Keskitymme tuotelanseerauksessa Saksan, Alankomaiden, Ruotsin, Suomen, Tanskan, Belgian, Luxemburgin ja Itävallan markkinoille. Muille markkinoille laajentuminen on kuitenkin jo suunnitteilla, jotta autonominen robotti-imurimme tulee mahdollisimman nopeasti suuren asiakasjoukon saataville.

Mitkä ovat maksuvaihtoehdot?

Tarjoamme tärkeimmät ja yleisimmät maksutavat jokaisella myyntikanavalla.

Voiko Nexaro NR 1500:n ostoon saada rahoitusta?

Kartoitamme parhaillaan asiaa, emmekä voi vielä tällä hetkellä antaa siitä tarkempia tai lopullisia tietoja. Heti kun tiedot tarkentuvat, tiedotamme siitä kaikilla kanavillamme. Jotta tieto ei varmasti pääse menemään sinulta ohi, kannattaa tilata uutiskirjeemme.

Voiko Nexaro NR 1500:n ostaa yksityiskäyttöön?

Ei. Laite on tarkoitettu ainoastaan kaupalliseen ammattikäyttöön. Myös verkkosivustollamme oleva verkkokauppa on suunnattu vain yrityksille eli Saksan siviililakikirjan BGB 14 §:n mukaisille mukaisesti luonnollisille tai oikeushenkilöille tai oikeuskelpoisille henkilöyhtiöille, jotka oikeustoimen suorittaessaan harjoittavat elinkeinotoimintaansa tai itsenäistä ammattiaan. Emme tee sopimuksia Saksan siviililakikirjan 13 §:n mukaisten kuluttajien kanssa.

Miksi minulle näkyy, että minun täytyy maksaa 19,90 euroa kuukaudessa Pro.Multi-lisenssistä paketin ostamisesta huolimatta?

Ensimmäisten 36 kuukauden aikana ensimmäisestä ja kaikista myöhemmistä roboteista, jotka on ostettu pakettina, ei peritä maksuja, vaikka ne näkyisivätkin rekisteröintiprosessin aikana.

VOIKO NEXARO NR 1500:N HANKKIA LEASINGILLÄ?

Kertamaksun lisäksi tarjolla on myös houkutteleva leasing kumppanimme akf bank robotikfinanz kautta. Leasing on tällä hetkellä tarjolla vain Saksassa. Lisätietoja löytyy täältä . Jos olet kiinnostunut leasingtarjouksesta Saksan ulkopuolella, ota kuitenkin yhteyttä, sillä laajennamme tarjontaamme mahdollisimman nopeasti. Ota yhteyttä asiakaspalveluumme .

Miten Nexaro huolehtii asiakastiedoista?

Henkilötietojen suojaaminen on meille tärkeää, ja toteutamme sen kaikkein korkeimpien standardien mukaisesti. Tähän kuuluu osaltaan myös se, että palvelimemme sijaitsevat Saksassa. Lisätietoja siitä, miten luottamuksellisesti käsittelemme tietojasi, löydät tietosuojaselosteestamme.

Mitä tietoja Nexaro kerää asiakkaista?

Lisätietoja siitä löydät tietosuojaselosteestamme.

Yritykseni ei enää halua yhteydenottoja Nexarolta. Miten toimin?

Nexaron uutiskirjeen tilaamisen voit peruuttaa erittäin helposti itse: napsauta vain uutiskirjeen lopussa olevaa peruutuspainiketta. Muissa tapauksissa ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

Miten ja missä yritykseni tiedot varmuuskopioidaan?

Tietonne ovat meille erittäin tärkeitä – siksi varmuuskopioimme ne ainoastaan Saksassa sijaitseville palvelimille. Lisätietoja aiheesta löydät tietosuojaselosteestamme.

Ovatko yritykseni tiedot turvassa Nexarolla vai luovutetaanko niitä kolmansille osapuolille?

Emme luovuta tietoja kolmansille osapuolille. Jos se kuitenkin on välttämätöntä (esimerkiksi maksun käsittelyä varten), ilmoitamme siitä sinulle välittömästi oikeudenmukaisesti ja läpinäkyvästi. Lisätietoja on tietosuojaselosteessamme.

Mihin robotin ja sen antureiden keräämät tiedot menevät (esim. rakennusten pohjapiirrokset)?

Ratkaisumme perustuu AWS:ään ja käytämme Euroopassa sijaitsevia palvelimia.

Miten Nexaro HUB -tiedot suojataan katoamiselta?

Nexaro HUB varmistaa vankan tietosuojan päivittäisillä varmuuskopioinneilla. Odottamattoman tietojen katoamisen sattuessa järjestelmämme on suunniteltu palauttamaan tiedot välittömästi minimaalisen häiriön varmistamiseksi ja tietojen eheyden säilyttämiseksi.

Työskentelettekö vain kestävästi ja lainmukaisesti toimivien toimittajien kanssa?

Nexaro tekee tiivistä yhteistyötä pitkäaikaisten toimittajien kanssa ja huomioi erittäin tarkasti sen, että tässä yhteydessä noudatetaan Saksassa voimassa olevaa toimitusketjuja koskevaa huolellisuusvelvollisuuslakia.

Mistä Nexaro NR 1500:n materiaalit ovat peräisin?

Autonomisen robotti-imurin materiaalit ovat peräisin pääosin Euroopasta ja Aasiasta – kestäviltä toimittajilta, joiden kanssa olemme tehneet yhteistyötä jo vuosia.

Mitä pakkausmateriaaleja käytetään?

Aina kun mahdollista käytämme kestävän kehityksen mukaisia pakkausmateriaaleja, hyödynnämme luonnonmateriaaleja ja säästämme luonnonvaroja – siksi esimerkiksi pahvilaatikoissamme on mahdollisimman vähän painatuksia. Samalla varmistamme, että tuotteemme saapuvat perille ehjinä.

Onko lähetys CO2-neutraali?

Teemme yhteistyötä eri lähetyspalveluntarjoajien kanssa lähetyksen kohdeosoitteen, koon ja painon mukaan. Pyrimme tarjoamaan mahdollisimman pitkälti hiilineutraaleja lähetyksiä ja lisäämään niiden tarjontaa entisestään tulevaisuudessa.