icon

Nexaro NR 1500 on maailman ensimmäinen kompakti robotti-imuri, joka täyttää kaupallisten siivousrobottien uusimman turvallisuusstandardin vaatimukset – TÜV Süd vahvistaa IEC 63327 -standardin noudattamisen.

Nexaro NR 1500 erfüllt als weltweit erster kompakter Saugroboter die neuste Sicherheitsnorm für gewerbliche Reinigungsroboter – TÜV Süd bestätigt die Einhaltung der IEC 63327.

Wuppertal, toukokuu 2024 – Autonominen robotti-imuri Nexaro NR 1500 on maailman ensimmäinen kompakti robotti-imuri, joka täyttää kaupallisten siivousrobottien uusimman kansainvälisen turvallisuusstandardin IEC 63327 vaatimukset. Standardi otettiin käyttöön vasta viime vuoden lopussa. Riippumaton testauslaitos TÜV Süd on tarkastanut ja vahvistanut turvallisuusstandardin ja konedirektiivin 2006/42/EY noudattamisen. Lisäksi testauslaitos suoritti sertifioinnin, jonka ansiosta Nexaro NR 1500:ssa saa käyttää TÜV Südin arvostettua GS-merkintää. Tämä takaa, että kaikki Saksan tuoteturvallisuuslain (ProdGS) vaatimukset täyttyvät. Wuppertalilainen startup-yritys Nexaro ottaa huomioon kaikki ammattimaisia siivousrobotteja koskevat turvallisuuteen liittyvät sääntelyvaatimukset ja asettaa siten uudet mittapuut.

”Nexaro NR 1500 on tyyppinsä ensimmäinen robotti-imuri, joka on kehitetty täyttämään ammattimaisen rakennussiivouksen vaatimukset. TÜV Südin Nexaro NR 1500:lle antama sertifiointi vahvistaa korkeat turvallisuus- ja laatuvaatimuksemme, jotka ovat aina olleet tuotekehitystyömme perusta”, kertoo Dr. Henning Hayn, Nexaron General Manager. ”Perustana on johdonmukainen, strateginen suuntautuminen ammattikäyttäjiin: tavoitteena on, että kun tarjoamme automaattisia puhdistusratkaisuja, käyttäjät voivat yksinkertaistaa sisäisiä prosesseja ja nostaa tehokkuutta. Olemme osoittaneet kansallisten ja kansainvälisten kumppaniemme kanssa tehdyissä laajamittaisissa testeissä, että tiukat kansainväliset turvallisuusstandardit ja asiakkaidemme erityistarpeet voidaan täyttää samanaikaisesti. Uusimman turvallisuusstandardin IEC 63327 noudattamisesta myönnetty TÜV-sertifikaatti vahvistaa, että noudatamme täysin voimassa olevia turvallisuusstandardeja. Lisäksi se takaa, että Nexaro NR 1500 -robotti-imuria voi käyttää turvallisesti paikoissa, joissa liikkuu asiakkaita.”


Lisätietoja Nexaro NR 1500:n sertifioinnista ja Nexaron kobotiikan järjestelmäratkaisun tuote-esittelyjä on tarjolla 14.–17. toukokuuta 2024 kansainvälisillä siivous- ja hygienia-alan Interclean-messuilla, osastolla 07.116 Amsterdamissa.

Sääntelyvaatimukset

Kansainvälisen turvallisuusstandardin IEC 63327 lisäksi Nexaro NR 1500 täyttää konedirektiivin 2006/42/EY vaatimukset ja sillä on arvostettu TÜV Südin GS-merkintä. Siten se täyttää kaikki kaupallista siivousta koskevat vaatimukset.


Kaupallisten siivousrobottien IEC 63327 -turvallisuusstandardi koskee kaupalliseen käyttöön sisätiloissa tarkoitettujen moottorikäyttöisten automaattisten lattianhoitokoneiden turvallisuutta.

Konedirektiivissä asetetaan turvallisuus- ja terveysvaatimukset ammattiympäristöissä käytettäville koneille. Konedirektiivin noudattaminen on myös vahvistettava ja siten varmistettava valmistajan antamalla vaatimustenmukaisuusvakuutuksella.


GS-merkintä ”testatusta turvallisuudesta” osoittaa, että tuotteet täyttävät Saksan tuoteturvallisuuslain (ProdGS) vaatimukset. Se kattaa kaikki tärkeät tuoteominaisuudet, kuten sähköturvallisuuden, kemikaalien käsittelyn, ergonomian ja melupäästöt. TÜV Süd vahvistaa, että tällä merkinnällä varustettujen tuotteiden käyttäminen on turvallista, kun niitä käytetään asianmukaisesti.

Kobotiikan lähestymistapa

Nexaron kokonaisvaltainen kobotiikan järjestelmäratkaisu, joka koostuu autonomisesta robotti-imurista Nexaro NR 1500 ja siihen liittyvästä ohjausohjelmistosta Nexaro HUB, edustaa todellista yhteistyötä ihmisten ja nykyaikaisimman autonomisen robottiteknologian välillä. Robotti-imuria ja ohjelmistoratkaisua on testattu rakennussiivouksen ammattikäyttöä varten ja jatkokehitetty merkittävästi saadun tiedon perusteella. Tämän lähestymistavan avain on tehokkuuden ja laadun lisääminen ja samanaikainen kustannusten alentaminen. 


Robotti-imurien joustava käyttö vähentää merkittävästi siivoushenkilöstön jokapäiväistä työtaakkaa. Tämä saavutetaan poistamalla lattioiden erityisen rasittava kuivapesu ja työ ruuhka-ajan ulkopuolella – etenkin yöllä.

Tietoja Nexarosta

Nexaro on startup-yritys Wuppertalista ja osa Vorwerk-konsernia, joka on ollut korkeimman laadun tae vuodesta 1883 – ja on nyt maailmanlaajuisesti toimiva konserni 3,2 miljardin liikevaihdolla. €:n liikevaihto ja 9 127 työntekijää yli 60 maassa (lähde: vuosikertomus 2023). Vorwerk-konserniin kuuluvana itsenäisenä yrityksenä Nexaro hyötyy toisaalta tiedon ja teknologian keskinäisestä siirrosta ja toisaalta tarvittavasta vapaudesta kehittää liiketoimintamalliaan ja saavuttaa siivousalalla liikkeellepaneva rooli Nexaron innovatiivisella kobotiikan lähestymistavalla. Intensiivinen tutkimus- ja kehitystyö sekä yhteistyö alan johtavien yritysten kanssa ovat mahdollistaneet autonomisen Nexaro NR 1500 -robotti-imurin ja siihen liittyvän Nexaro HUB -ohjelmistoratkaisun kehittämisen. Korkeimman laadun lisäksi Nexaron painopisteitä ovat tietoturva ja kestävä kehitys.