icon

U: Krijgt snel de perfecte ROI.
Wij: Realiseren dat met perfecte AI.


NU MET DUBBELE GARANTIEPERIODE!

De toekomst van efficiënte vloerreiniging staat voor de deur: de Nexaro NR 1500 – de volledig automatische cobot voor uw reinigingsbedrijf. Innovatieve technologieën en een volledig nieuwe AI zorgen voor optimale efficiëntie en een snelle reductie van uw aanschafkosten. Maak nu nog gebruik van uw resterende budget en bestel de NR 1500 met een verlengde garantieperiode van 24 maanden in plaats van 12 maanden. Zo bent u vanaf april 2023 met onze cobots op weg naar succes.


Pre-orders mogelijk binnenkort!

Actievoorwaarden

Bij aankoop van een Nexaro NR 1500 tijdens de actieperiode van 01-10-2022 t/m 31-12-2022 verleent de organisator de klant voor het aangekochte artikel een verlenging van de garantieperiode tot in totaal 24 maanden, onder voorbehoud van deze actievoorwaarden:

  1. De organisator van de pre-sale-actie is Nexaro GmbH (Mühlenweg 17-37, D-42275 Wuppertal – hierna te noemen “Nexaro”).
  2. Ondernemingen die gevestigd zijn in Duitsland, Oostenrijk, Zweden, Finland, Denemarken, Nederland, België en Luxemburg komen in aanmerking voor deelname.
  3. De verlenging van de garantieperiode is onderworpen aan de voorwaarde dat de in aanmerking komende klant tijdens de actieperiode een koopcontract voor de Nexaro NR 1500 sluit met Nexaro of een distributiepartner en zich dienovereenkomstig voor deelname registreert op de website nexaro.com/presale in de periode van 01-05-2023 t/m 31-07-2023. Voor registratie is bewijs vereist dat een contract is gesloten tijdens de actieperiode.
  4. Onder voorbehoud van de actievoorwaarden zal Nexaro de garantieperiode eenmaal per apparaat met 12 maanden verlengen tot in totaal 24 maanden.
  5. Een combinatie met andere acties, vouchers of premie-aanbiedingen is uitgesloten. Een contante uitbetaling van de tegenwaarde van de actie is eveneens uitgesloten. Indien het koopcontract tijdens de actieperiode niet rechtsgeldig wordt gesloten, is de toekenning van de verlenging van de garantieperiode tevens uitgesloten.
  6. De garantieverlenging is niet overdraagbaar aan derden of op andere apparaten dan het aangekochte artikel dat in aanmerking komt voor deelname aan de actie, en mag ook niet aan derden worden verkocht.
  7. De bescherming van persoonsgegevens is belangrijk voor Nexaro. Nexaro zal persoonsgegevens alleen gebruiken binnen het kader van de wettelijke bepalingen voor het uitvoeren van de actie. Om na te gaan of de klant in aanmerking komt voor de actie zullen de basis- en bestelgegevens van de klant, die op het moment van aankoop van de Nexaro NR 1500 worden verzameld, worden verwerkt met de gegevens van de klant die zijn verzameld als onderdeel van de registratie voor deelname aan de actie. Rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6, lid 1, sub b) van de AVG. Aanvullende informatie over gegevensbescherming en de rechten van de betrokkenen is beschikbaar op www.nexaro.com/datenschutz..