icon
Gartis webinarer og online-rådgivning! Bestille en tid

Du: Har store planer for 2023.
Vi: Har en lille smart ting til dig.


NU MED DOBBELT GARANTIPERIODE!

Med Nexaro NR 1500 kan du komme på succeskurs fra 2023. Vores autonome robotstøvsuger forener innovative teknologier med en helt ny kunstig intelligens og sikrer dermed optimal effektivitet i din rengøringsvirksomhed. Bestil NR 1500 senest den 31. marts 2023, og få en forlænget garantiperiode på 24 i stedet for kun 12 måneder.

Kampagnebetingelser

Ved køb af en af de 1.000 kampagnerelaterede Nexaro NR 1500 i kampagneperioden fra den 1.10.2022 til den 31.03.2023 giver arrangøren kunden en forlængelse af garantiperioden til i alt 24 måneder for den købte vare i henhold til disse kampagnebetingelser:

  1. Arrangøren af forsalgskampagnen er Nexaro GmbH (Mühlenweg 17-37, 42275 Wuppertal, Tyskland – også kaldet „Nexaro“).
  2. Virksomheder med hjemsted i Tyskland, Østrig, Sverige, Finland, Danmark, Holland, Belgien, Luxembourg og Østrig kan deltage. De kampagnerelaterede apparater er begrænset til 1.000 stk.
  3. For at garantiperioden kan forlænges, skal (i) den berettigede kunde indgå en købsaftale med Nexaro eller en distributionspartner om en kampagnerelateret Nexaro NR 1500 i kampagneperioden og (ii) registrere sin deltagelse i overensstemmelse hermed på webstedet nexaro.com/presale i perioden fra den 1.5.2023 til den 31.7.2023. Registreringen kræver bevis for, at kontrakten er indgået i kampagneperioden.
  4. Med forbehold for betingelserne for kampagnen forlænger Nexaro garantiperioden én gang for hvert kampagnerelateret apparat med 12 måneder til i alt 24 måneder. Forlængelsen kan hverken overdrages til andre eller overføres til andre apparater, og den må heller ikke sælges til tredjemand.
  5. Kan ikke kombineres med andre kampagner, rabatkuponer eller bonustilbud. En kontant udbetaling af samme værdi som kampagnen er heller ikke muligt. Hvis købsaftalen ikke er gyldigt indgået i kampagneperioden, er garantiforlængelsen også udelukket.
  6. Beskyttelse af personlige data er et vigtigt anliggende for Nexaro. Nexaro vil kun bruge personoplysninger inden for rammerne af de juridiske bestemmelser med henblik på at gennemføre kampagnen. Med henblik på at kontrollere berettigelsen til deltagelse i kampagnen vil de kundedata og ordredata, der indsamles ved køb af Nexaro NR 1500, blive behandlet sammen med kundens data, der indsamles under registreringen af deltagelsen i kampagnen, for at bekræfte berettigelsen. Retsgrundlaget for behandlingen er art. 6, stk. 1, litra b) i GDPR. Supplerende oplysninger om databeskyttelse og de registreredes rettigheder kan findes her.